Sugestii de lectură - 30 de ani care au schimbat lumea – O privire proaspătă asupra cărții Faptele Apostolilor

Info Adventist 19 decembrie 2021

Cine citește Biblia și ajunge la cartea Faptele Apostolilor nu se poate să nu fie uimit de conținutul rapoartelor succinte dar pline de viață care consemnează începuturile Bisericii Creștine.

30 de ani care au schimbat lumea – O privire proaspătă asupra cărții Faptele Apostolilor, de Michael Green, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2020.

Edward Michael Bankes Green a fost un teolog britanic, preot anglican, apolog creștin și autor a mai mult de 50 de cărți.

Michael Green(1930-2019), și-a făcut studiile la Clifton College și la  Exeter College, Oxford (Bachelor of Arts 1953, Master of Arts 1956) și la Queens’ College, Cambridge (Bachelor of Arts 1957Master of Arts 1961, Bachelor of Divinity 1966) și a fost hirotonit la Ridley Hall. A realizat un program de  Doctor of Divinity cu  Archbishop of Canterbury (1996) și un altul la University of Toronto (1992). A fost hirotonit ca diacon în 1957 și ca preot în 1958.

A ocupat diverse funcții academice: assistant curate of Holy Trinity, Eastbourne (1957–60), tutor la London College of Divinity (1960–69), director la St John’s College, Nottingham (1969–75) și rector la St Aldate’s Church. În plus a îndeplinit diverse funcții sacerdotale. În perioada 1987-1992 a fost profesor de evanghelism la Regent College în Vancouver, Canada.

A fost un autor prolific, scriind atât pentru publicul general, cât și lucrări academice. Multe dintre lucrările lui se referă la evanghelizare și apologetică. În lucrările sale de apologetică s-a concentrate mai ales asupra concepțiilor populare greșite privitoare la creștinism și asupra criticilor necreștinilor. De asemenea a abordat tema indifereței religioase și a scepticismului, ca și temele ipocriziei și a pluralismului religios.

„Deși sunt multe comentarii și studii ale cărții Faptele Apostolilor, prea puține dintre ele se concentrează asupra personajelor din narațiune. Primii creștini pe care-i întâlnim în Faptele Apostolilor au răscolit lumea lor în decurs de o generație. În această carte, Michael Green dezvăluie istoria fascinantă din cartea Faptele  Apostolilor, scoțând în evidență explozia vulcanică a credinței descrise acolo, în contrast cu creștinismul molatec al lumii apusene moderne. Combinând erudiția academică cu un stil popular și atrăgător, cartea 30 de ani care au schimbat lumea – O privire proaspătă asupra cărții Faptele Apostolilor este o carte ideală pentru studiu în biserică, în grup mic sau studiu personal. Pe lângă dezvăluirea naturii vieții din Biserica primară, Green discută modul în care putem aplica astăzi eforturile dinamice ale primilor creștini pentru plantarea de biserici, îngrijirea pastorală, preocuparea socială, proclamarea Evangheliei și rugăciune.” – Nick Polland, autor al cărții Evangelism Made Slightly Less Difficult.

Spune autorul: „Cartea Faptele Apostolilor are multe lucruri de spus creștinismului nostru occidental, lipsit de entuziasm și rece! Ea mustră preocuparea noastră pentru clădiri și titluri ecleziastice, sincretismul și pluralismul nostru, lipsa noastră de așteptări și de credință vibrantă. Ca atare, este o carte de maximă relevanță pentru vremea noastră.”(p.9).

Volumul este împărțit în 15 capitole, după cum urmează:

 • Treizeci de ani care au schimbat lumea;
 • Punți și șanțuri în societatea primului secol;
 • Luca și prietenii săi;
 • Care a fost abordarea lor?;
 • Care a fost modul lor de viață?;
 • Care a fost mesajul lor?;
 • Care a fost apologetica lor?;
 • Care au fost metodele lor?;
 • Care a fost activitatea lor de plantare a bisericilor?;
 • Cum și-au manifestat grija pastorală?;
 • Cum a fost viața Bisericii primare?;
 • Care a fost modelul lor de conducere?;
 • Care au fost greutățile lor?;
 • Care a fost rolul Duhului Sfânt?;
 • Care au fost prioritățile lor?

Este o carte care merită citită fiindcă este de o actualitate stringentă și vizează probleme reale care confruntă biserica creștină astăzi.

Lectură atentă, utilă și generatoare de idei practice…

Dr. Valeriu Petrescu