Sugestii de lectură - Adevărata semnificație și valoarea de netăgăduit a sfintei tradiții

Info Adventist 12 iulie 2020

Universul religiei creștine este perceput foarte diferit în funcție de apartenența celor care îl analizează. De obicei, privirea dinspre catolicism spre ortodoxie, sau dinspre protestantism spre ortodoxie, domină. Dinspre ortodoxie spre cele două menționate, privirea pare să fie mult mai săracă în resurse…

ADEVĂRATA SEMNIFICAȚIE ȘI VALOAREA DE NETĂGĂDUIT A SFINTEI TRADIȚII – UN RĂSPUNS ORTODOX DIN SECOLUL AL XIX-LEA LA PROZELITISMUL CATOLIC ȘI PROTESTANT ÎN RĂSĂRIT, de Sfâtul Rafail de Brooklin, editor P.D. Viscuso, Editura Doxologia, Colecția Apologetica, Studii, Iași, 2018…

Rafail Havavinii(1860-1915), originar din Damasc, Siria, a fost primul episcop ortodox hirotonit pe pământul Americii de Nord. A fost canonizat în martie 2000, fiind prăznuit pe data de 27 februarie.

Prezenta lucrare conține teza teologică susținută la 1 mai 1866, scrisă de Sfântul Rafail Havavinii pentru absolvirea Școlii teologice a Marii Biserici a lui Hristos, o instituție a Patriarhiei Ecumenice, din insula Halki în Marea Marmara, lângă Istambulul de astăzi și un amplu studiu introductiv al editorului cărții.

Scrisă într-o tonalitate virulentă și vindicativă, prezenta lucrare, în ciuda strădaniei editorului de a explica contextul timpului pentru cititorul acestei epoci de eforturi ecumenice, este relevantă pentru gândirea ortodoxă privitoare la percepția acestei față de catolici și protestanți. Chiar dacă în ultimul timp tonul s-a schimbat, rămâne esența.

Iată o mostră, pentru a înțelege natura acestei lucrări: „Când protestanții defăimează la unison pe nedrept și cu răutate pe acești scriitori și învățători ai Bisericii, dar și pe alții, ei urmăresc să respingă autoritatea Sfintelor Tradiții, ca fiind, chipurile, doar niște porunci omenești și nimic mai mult.”(p.98).

Este o lectură binevenită fiindcă ajută la înțelegerea reacțiilor violente pe care unii dintre slujitorii altarelor Bisericii Ortodoxe la au, chiar și astăzi, atunci când se află în situația de a dialoga cu creștini catolici sau protestanți, iar, pe de altă parte, explică de ce mulți creștini ortodocși sinceri sunt atât de reticenți atunci când se confruntă cu afirmarea adevărului Sola Scriptura.

Lectură atentă, înțeleaptă și plină de înțelegere pentru frații noștri de altă confesiune…

Dr. Valeriu Petrescu