Sugestii de lectură - Ce s-a pierdut din creștinism –bătăliile pentru Scriptură și credințele pe care nu le-am cunoscut

Info Adventist 31 martie 2019

Istoria creștinismului este fascinantă fiindcă ne arată cum oamenii sunt neînstare să păstreze imaculat ceea ce Dumnezeu le oferă în dar…

CE S-A PIERDUT DIN CREȘTINISM –BĂTĂLIILE PENTRU SCRIPTURĂ ȘI CREDINȚELE PE CARE NU LE-AM CUNOSCUT, De Bart D. Ehrman, Editura Humanitas, 2018…

Bart D. Ehrman conduce Departamentul pentru Studierea Religiior de la Noth Carolina University. Și-a făcut studiile de masterat și dotorat la Priceton Theological Seminary, unde a absolvit, în 1985, magna cum laudae.

Este unul dintre cei mai importanți specialiști în istoria creștinismului timpuriu, temă pe care a scris o mulțime de cărți: Revealing the Hidden Contadictions in the Bible(2009), God’s Problem: How the Bible Failes to Answer Our Most Important Questions – Why We Suffer(2008), The Lost Gospel of Judas Iscariot: A New Look at Betrayer and Betrayed(2006), Truth and Fiction in The Da Vinci Code: A Historian Reveals What We Really Know about Jesus, Mary Magdalene and Constantine(2004), Lost Scriptures: Books That Did Not Make It into the New Testament(2003), The Apostolic Fathers(2003), Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium(1999), The New Testament and Other Early Christian Writings: A reader The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament(1993).

În limba română au apărut până acum 4 dintre ele, toate la editura Humanitas: Adevăr și ficțiune în „Codul lui Da Vinci”(2005), Evanghelia pierdută a lui Iuda(2009), Petru, Pavel și Maria Magdalena: Ucenicii lui Isus între istorie și legendă și cea pe care v-o prezint astăzi: CE S-A PIERDUT DIN CREȘTINISM –BĂTĂLIILE PENTRU SCRIPTURĂ ȘI CREDINȚELE PE CARE NU LE-AM CUNOSCUT.

Precum se vede, Bart Ehrman este un specialist dedicat unei teme. Prezenta lucrare este cu atât mai valoroasă cu cât aduce la lumină multe documente și situații care, în mod curent, scapă atenție celor care nu sunt specialiști de talia sa.

„O cartografiere a întregului spectru teologic al creștinismului vechi ar necesita numeroase volume, dar, prin cartea lui Ehrman, putem străbate câteva dintre cele mai uluitoare căi pe care creștinismul nu a mers,”- Time Magazine.

„O foarte solidă și savantă istorie a falsurilor, a cărților arse, a feudelor doctrinare și a altor episoade care au marcat crearea Noului Testament și a Bisericii primare. Sau, mai bine zis, a Bisericilor primare.” – Kirkus Rewiews.

Spune autorul despre intenția sa în scrierea acestei cărți: „Cartea de față vorbește despre bogata diversitate a creștinismului timpuriu și a textelor lui sacre. Câteva dintre aceste texte au fost incluse în Noul Testament. Altele au fost respinse, atacate, interzise și distruse. Obiectivul meu este să examinez o parte dintre aceste scrieri necanonice, pentru a vedea ce ne pot spune acestea despre diversele forme de credință și practică creștină din secolele al II-lea și al III-lea și să analizez în ce fel un grup creștin timpuriu s-a impus ca dominant în cadrul religiei, stabilind ce urmează să creadă, să practice și să considere drept Sfântă Scriptură creștinii din veacurile viitoare.”(p.9)

Cartea este concepută în trei părți, cuprinzând 12 capitole:

  • Partea întâi: Falsuri și descoperiri;
  • Partea a doua: Erezii și ortodoxii;
  • Partea a treia: Învingători și învinși,

cuprinzând, bineînțeles, anexele bibliografice necesare.

„Bart Ehrman ne oferă un remarcabil tablou al primelor forme de creștinism, prezentând felul în care acestea au fost suprimate, reformate sau uitate. Grupurile primilor creștini pretindeau, toate, că urmează învățăturile lui Isus și ale apostolilor săi, sprijinindu-se pe texte atribuite acelorași ucenici ai lui Isus. Cercetarea arheologică modernă a recuperat o parte dintre aceste texte, iar spectaculoasa lor descoperire dezvăluie o surprinzătoare diversitate religioasă a creștinismului vechi. Acestea sunt „Scripturile pierdute”, pe care se întemeiază și credințele unor curente creștine precum ebioniții iudeo-creștini, marcioniții anti-iudaici sau variatele grupuri gnostice.”

Această situație seamănă tare mult cu istoria începuturilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Diversitatea de curente millerite și post millerite aduce mult cu situația descrisă în această carte. Ceea ce ne învață că istoria, chiar și a bisericilor creștine, are o mare doză de repetabilitate…

Lectură avizată celor cărora istoria încă le vorbește despre prezent și viitor…

Dr. Valeriu Petrescu