Sugestii de lectură - Cele 10 porunci ale zilelor noastre

Info Adventist 16 februarie 2018

Sunt din ce în ce mai uimit că Dumnezeu folosește fel de fel de oameni pentru a se face cunoscut. Noi suntem obișnuiți să credem că numai noi am fost chemați să facem această lucrare. În realitate mijloacele pe care le folosește Dumnezeu în îndeplinirea planurilor Sale sunt vaste și extrem de diferite… Astăzi despre o astfel de carte:

CELE ZECE PORUNCI ALE ZILELOR NOASTRE, de Andre Chouraqui, Editura Humanitas, 2012…

Andre Chouraqui este un evreu de origine spaniolă, cu cetățenie franceză, născut în Algeria. O chintesență a celor trei mari religii monoteiste. A făcut studii rabinice și de drept la Paris. Luptător în Rezistență în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, consilier al primului ministru al Israelului, David Ben-Gurion, autor a sute de articole în presa din lumea întreagă, Andre Chouraqui a militat constant pentru prietenia interculturală între evrei, creștini și musulmani. A scris o mulțime de cărți (poezie, teatru, studii de drept, eseuri filosofice, istorice și sociologice) care au fost traduse în 23 de limbi și au câștigat numeroase premii literare. A tradus (ediții însoțite de ample comentarii) în limba franceză Biblia și Coranul.

Acesta este omul care a avut o idee deosebită: să facă o paralelă între Declarația universală a îndatoririlor omului (Cele Zece Porunci) și Declarația Fundamentală a Drepturilor Omului, document fundamental după care lumea se conduce astăzi. Rezultatul este această carte.

Spune autorul câte ceva despre resorturile care l-au dus la întocmirea acestei lucrări: „În umila sinagogă a orașului meu natal din Ain Temouchet, în Algeria, cele Zece Porunci erau scrise cu litere de aur pe două scânduri din stejar, agățate deasupra dulapului unde stăteau sulurile cu Tora.La fel ca toți ceilalți copii evrei, învățam pe de rost cele Zece Porunci fundamentale ale căror 620 de litere ebraice, pe două coloane aliniate, dansau în fața ochilor mei și mă fascinau. Mă minunam în fața acestor Zece Porunci care rezumau tot ceea ce omul poate să înțeleagă și să dorească pentru univers.” (p.17) Și apoi își amintește: „Eram lângă Rene Cassin când a rostit, în calitate de reprezentant al Franței, mărețul său discurs de prezentare a Declarației Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie 1948, palatul Chaillot, Paris), pe care Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat-o prin unanimitatea celor cincizeci și opt de membri ai săi. Lui Rene Cassin îi plăcea să compare această Declarație cu Decalogul. Aceste texte, despărțite de mai bine de treizeci și trei de secole, apar amândouă în istorie la sfârșitul unor epoci extrem de tulburate…” (p.23)

Părerea autorului despre Decalog este atât de apropiată multora dintre cititorii creștini încât mă minunez încă o dată cum reușește Dumnezeu să găsească, unde nu te aștepți, oameni potriviți pentru împlinirea planurilor Sale: „Răsunetul celor Zece Porunci nu se limitează la cele trei religii avraamice. Locul proclamării lor este un deșert. Iar deșertul nu aparține nimănui: un obiect găsit în mijlocul întinderilor aride, acoperite cu pietriș, aparține celui care se apleacă să-l culeagă. Cele Zece Porunci se adresează astfel întregii umanități prin simplul fapt că rezumă în câteva fraze condiția umană și împrejurările de supraviețuire a umanului din om. Nici o ancorare geografică precisă, nici un oraș, ca și cum Decalogul, departe de a proveni dintr-o țară precisă, trebuia să devină patria omului. Biblia o spune: autorul său este Făcătorul cerului și al pământului.” (p.27)

Cartea urmărește înșiruirea celor Zece Porunci și le analizează în ecourile pe care acestea le au în diverse religii și medii sociale.

Exemplu de structură a analizei unei porunci: „A patra poruncă – În Biblie – În iudaism – În spațiul creștin – În Islam – În lume – Sclavia astăzi – Omul și mediul”. După caz, autorul adaugă accente necesare în cazul fiecărei porunci.

Cititorul beneficiază astfel de munca unui cunoscător, și din proprie experiență, și datorită erudiției sale, a celor trei mari religii monoteiste și poate înțelege mai bine comoara uneori neglijată a exprimării esenței lui Dumnezeu care este transmisă omului prin intermediul celor Zece Porunci.

Este o carte care merită citită fiindcă ajută cititorul să iasă din înțelegerea sa limitat religioasă specifică și să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu pentru toate ființele create de El…

Valeriu Petrescu (https://www.facebook.com/valeriu.petrescu.3)