Sugestii de lectură - Cele 7 cuvinte de pe Cruce

Info Adventist 16 decembrie 2018

Pare desuet să te tot întorci la rostiri celebre ale unor oameni care sunt de mult istorie… Și totuși, atunci când Omul este Isus Hristos, aerul desuetudinii dispare, fiindcă El este mereu de actualitate. Și Cuvântul Lui este la fel…

CELE 7 CUVINTE DE PE CRUCE, de Richard Wurmbrand, Editura Stephanus, 2017…

Richard Wurmbrand este atât de cunoscut încât ce să ai să spui despre el. Totuși, poate pentru cititorii născuți după trecerea lui în neființă, merită să amintesc aici câte ceva…
Richard Wurmbrand (1909 – 2001) a fost un predicator creștin luteran.

Născut la București, într-o familie de evrei, Wurmbrand a fost atras de comunism în perioada copilăriei, a urmat cursurile unei școli politice la Moscova, între 1927 și 1929, apoi a abandonat orientarea comunistă, s-a convertit la creștinism, pentru ca mai târziu să petreacă peste 14 ani în închisorile comuniste pentru activitățile sale creștine care au atras adversitatea autorităților vremii. Atât în închisoare, cât și după eliberare, Wurmbrand a ținut predici, luptând, totodată, pentru drepturile creștinilor persecutați din întreaga lume. A publicat și sub pseudonimul Nicolai Ionescu.

După paisprezece ani de detenție (executați între 1948 – 1956 și, respectiv, 1959 – 1964) este eliberat, iar în 1965 părăsește țara împreună cu familia, fiind răscumpărat de o organizație creștină norvegiană, cu 10.000$. În 1966, se stabilește în Statele Unite, unde înființează misiunea creștină Vocea martirilor, organizație care luptă împotriva persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor de pe toate continentele.

Ajunge în atenția Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului american, unde face cunoscute atrocitățile la care sunt supuși creștinii din țările comuniste. Privit cu îndoială de senatori, Wurmbrand se vede obligat să apeleze la argumentul cel mai puternic și anume: cicatricile de pe trupul său. În consecință, pastorul Wurmbrand își îndepărtează cămașa lăsând să se vadă optsprezece răni produse de tortură.

Wurmbrand nu era un teolog de profesie, dar cărțile sale constituie veritabile mărturii nu doar ale atrocităților comunismului, cât mai ales mărturii ale Bisericii Creștine din primele decenii după instalarea comunismului în răsăritul Europei. În același timp, volumele sale constituie o literatură devoțională deosebit de pătrunzătoare și sunt traduse în toate limbile de circulație internațională.

Cu Dumnezeu în subterană este istoria anilor petrecuți în închisorile comuniste. Alături de Noblețea suferinței, scrisă de Sabina Wurmbrand, soția sa, volumul este o veritabilă profesiune de credință a creștinului trecut prin încercarea închisorii. În această perioadă, Wurmbrand compune câteva serii de predici, pe care le învață pe de rost și pe care le expune în două volume – Dacă zidurile ar putea vorbi și Predici din celula singuratică, la care se adaugă volumul 100 de meditații din închisoare.

Volumul Christos pe ulița evreiască cuprinde mărturii de viață ale lui Richard Wurmbrand trăite printre evreii din România, de la convertirea sa în perioada premergătoare războiului până la anii de închisoare.

Influența sa asupra creștinismului din România este una marcantă și încă prezentă.

CELE 7 CUVINTE DE PE CRUCE este o carte devoțională care prezintă în maniera tipică autorului celebrele șapte rostiri ale Mântuitorului atunci când era răstignit pe crucea Golgotei:

– Tată iartă-i, căci nu știu ce fac!

– Adevărat îți spun astăzi vei fi cu Mine în rai.

– Femeie, iată fiul tău – iată mama ta!

– Eli, Eli, Lama Sabactani?

– Mi-e sete!

– S-a sfârșit!

– Tată, în mâinile Tale îmi încredințez duhul!

Fiecare dintre aceste rostiri este analizată și prezentată cât mai profund, într-un registru emoțional adecvat personajului și situației, cu intenția de a trezi în cititor atașament și devoțiune față de Cel Răstignit.

Carte este împărțită în patru părți:

– Cele șapte cuvinte de pe cruce;

– Patimile Mântuitorului;

– Răstignirea lui Isus;

– Ultimele învățături ale lui Isus.

Vă doresc o lectură aducătoare de liniște în suflet și de încredere în făgăduințele Celui Răstignit…

Dr. Valeriu Petrescu