Sugestii de lectură - Cine este Dumnezeu? - Momente cheie ale revelației divine

Info Adventist 3 aprilie 2022

Una dintre întrebările frecvente ale societății postmoderne este aceasta: cine este Dumnezeu? Unii se întreabă cu bună credință, alții în mod disprețuitor.

Cine este Dumnezeu? – Momente-cheie ale revelației divine, de Richard Bauckham, Editura Kerigma, Oradea, 2021.

Richard John Bauckham (n.1946) este un universitar anglican englez specializat în teologie, istoria teologiei, studii de Noul Testament, Cristologia Noului testament și în Evanghelia după Ioan.

S-a născut la Londra și a studiat la University of Cambridge, unde s-a specializat în istorie la Clare College(1966-1972) și la St. John’s College(1972-1975). A predat teologie un an la University of Leeds și timp de 15 ani la University of Manchester(1977-1992). În 1992 s-a mutat la St. Andrews. Este Fellow al British Academy și al Royal Society of Edinburgh. A fost, până în 2007, Professor of New Testament Studies and Bishop Wardlaw Professor la University of St Andrews. A ieșit la pensie ca să se concentreze asupra cercetărilor și publicării de lucrări, și estesenior scholar la Ridley Hall, Cambridge, și visiting professor la St Mellitus College, London.

În 2006 a publicat cartea Jesus and the Eyewitnesses (Isus și martorii oculari), lucrare descrisă de mulți cercetători ca un punct de cotitură în studiile privind Evangheliile. În această lucrare Bauckham argumentează că Evangheliile sinoptice sunt bazate foarte clar pe mărturii ale martorilor oculari, în timp ce Evanghelia după Ioan este scrisă de un martor ocular, asta împotriva curentului general de opinie între teologi că cele patru Evanghelii reflectă teologia comunităților în care au apărut și că ele (Evangheliile) sunt rezultatul unei lungi elaborări. Într-o ediție ulterioară, în 2017, autorul completează și extinde cartea pentru a răspunde acestor critici. În plus, lucrarea sa The Theology of the Book of Revelation este considerată una dintre cele mai bune introduceri în Apocalipsa existente.

De altfel, Richard Bauckham este autor a peste 30 de cărți de autor și are contribuții importante în alte peste 20 de lucrări. Domeniile în care a publicat sunt: Studii referitoare la Noul Testament și creștinismul timpuriu, despre telogia lui Jurgen Moltmann, studii despre Isus și Evangheliile, cristologia Noului Testament și relevanța Bibliei în materie de ecologie.

„Bauckham scrie ca un erudit, cu o minte pătrunzătoare și instruită; el scrie despre Dumnezeu într-o manieră relativ ușor de înțeles, pe cât este aceasta posibil, și vorbește despre Dumnezeul Vechiului Testament și despre Dumnezeul Noului Testament într-un mod care demonstrează că acesta este un singur Dumnezeu, zugrăvit concret și consistent în ambele testamente.” – John Goldingay – profesor de Vechiul Testament, Fuller Theological Seminary.

Este o carte micuță (122 pagini format mic) dar foarte consistentă. Spune autorul despre prezenta lucrare: „La originea acestei cărți se află trei prelegeri pe care le-am ținut de două ori, mai întâi sub forma Prelegerilor Frumentius, pentru anul 2015, la Ethiopian Graduate School of Theology din Addis Abeba, iar apoi sub forma Prelegerilor Haywood, pentru anul 2018, la Acadia Divinity College, din Noua Scoție, Canada. Aceste prelegeri au format baza capitolelor trei, doi și patru din această carte, în scopul acesta fiind revizuite și oarecum extinse. Capitolul unu a fost însă scris de novo pentru volumul acesta.”(p.7).

Cele patru capitole menționate de autor sunt:

  • Revelația prezenței divine;
  • Revelația Numelui Divin;
  • Revelația caracterului divin;
  • Revelația Trinității.

Privitor la maniera în care abordează subiectul, autorul menționează: „Metoda pe care o folosesc în această carte presupune tratarea Bibliei ca un întreg canonic. Nu mă voi lansa aici în reconstrucții istorice aflate în spatele sau în vecinătatea textelor, deși aceasta este o sarcină care mă interesează în mod deosebit și pe care o urmăresc în alte locuri. Ceea ce mă interesează aici sunt textele așa cum le avem și așa cum aparțin ele canonului Scripturii – o colecție de scrieri sacre care vorbesc despre Dumnezeu prin dezvăluirile divine pe care le conțin.”(p.11).

O lectură binevenită și plină de consistență.

Lectură folositoare…

Dr. Valeriu Petrescu