Sugestii de lectură - Enciclopedia Iudaismului

Info Adventist 22 noiembrie 2020

Civilizația Europei, a Occidentului în general, este clădită pe moștenirea greacă și iudaică, reunite sub cupola creștinismului. Cunoașterea acestor două rădăcini este necesară pentru oricine vrea să știe de ce lumea noastră de azi arată așa cum arată…

ENCICLOPEDIA IUDAISMULUI, ediția a II-a, redactor coordonator Geoffrey Wigoder, Editura Hasefer, 2016…

Geoffrey Wigoder (1922-1999) este un istoric, universitar și enciclopedist israelian de origine britanică. După studii la Trinity College, Dublin, și-a continuat studiile la Jewish Theological Seminary of America finalizate cu un Doctorat în Filosofie. În 1949 a emigrat în Israel unde a lucrat ca jurnalist de presă scrisă și de radio. În perioada 1960-1967 a fost coordonatorul programelor de radio pentru diaspora.

Profesor de istorie la  Université hébraïque de Jérusalem, Wigoder a colaborat cu Cecil Roth la ediția standard a Jewish Encyclopedia și la elaborarea Encyclopaedia Judaica. După moartea lui Roth în 1970, i-a urmat ca redactor șef al acestei noi enciclopedii, dirijând o echipă de peste 2.000 de colaboratori.

Alte lucrări ale lui Wigoder sunt : Oxford Dictionary of Judaism, o concordanță a Bibliei și Encyclopaedia of the Jewish Religion, Jewish Art and Civilization.

Pionier al dialogului inter-religios, Geofrey Wigoder și-a consacrat o mare parte a activității sale studiului relațiilor iudeo-creștine, despre care a scris un dicționar. A fost peste 20 de ani reprezentantul Israelului în International Jewish Committee for Inter-Religious Consultations,  al cărui președinte a devenit.

ENCICLOPEDIA IUDAISMULUI beneficiază de o echipă extrem de competentă, având în frunte un consiliu redacțional format din :

  • Shubert Spero, Rabin emerit, Comunitatea Tânărul Israel, Cleveland, Ohio, Statele Unite și profesor în Gândirea evreiască, Universitatea Bar Ilan, Ramat Gan, Israel ;
  • Chaim Pearl, Rabin emerit al Sinagogii Conservatoare din Riverdale, New York ;
  • Michael Klein, Profesor, Literatura Bibliei și cea Targumică, Decan, Colegiul Union al Institutului Evreiesc al Religiei, Ierusalim.

Redactor coordonator adjunct – Gabriel Sivan ;

Redactori colaboratori – Marc D. Angel, Theodore Friedman, Shmuel Himelstein, Mendel Lewittes.

Colaboratorii, într-un număr impresionant, peste 70, sunt toți somități în aria lor de expertiză.

Articolele din ENCICLOPEDIA IUDAISMULUI se axează asupra unui vast număr de subiecte. Există articole biografice despre rabinii eroi din perioada luptei împotriva romanilor; despre comentatorul Bibliei și al Talmudului din secolul al XVII-lea, Sabatai Zavi. De asemenea, sunt incluse zeci de comentarii pătrunzătoare cu privire la diversele rugăciuni din cadrul serviciilor liturgice zilnice, de Șabat și de sărbători. Subiectele de un interes contemporan  deosebit sunt tratate cu o atenție specială.

ENCICLOPEDIA IUDAISMULUI este minunat ilustrată cu aprope trei sute de imagini de arhitectură prezentând sinagogi importante din punct de vedere istoric, precum și ornamente ale Torei, descoperiri arheologice, manuscrise ilustrate și felurite instantanee consacrate vieții evreiești din mai toate colțurile lumii. Multe dintre aceste ilustrații nu au mai apărut până acum în vreo carte.

Așadar, o lucrare de referință care merită consultată pentru calitatea informației cuprinse în ea, dar și un volum căruia îi stă bine în orice bibliotecă de intelectual.

Utilizare plăcută și folositoare…

Dr. Valeriu Petrescu