Sugestii de lectură - Impactul reformei asupra românilor între 1517-1645

Info Adventist 9 octombrie 2022

Efectele Reformei asupra Europei și a întregii societăți vestice a fost enormă. Totuși, despre efectele Reformei aupra Estului Europei se știe foarte puțin.

Impactul reformei asupra românilor între 1517-1645, de George Hancock-Ștefan, Editura Cartea Creștină, seria Teze, Oradea, 2003.

Dr. George Hancock-Stefan este pasionat să predice și să predea, atât pe plan națiomal cât și internațional. Pe lângă faptul că predă la Palmer Theological Seminary, a mai predat istorie bisericească, doctrină baptistă și misune la Wheaton, Princeton Seminary, New Brunswick Seminary și la New York Divinity School.

A păstorit Central Baptist Church din Atlantic Highlands din 1990 și este președinte al American Baptist Churches din New Jersey Executive Council.

Călătorește frecvent în România și Serbia, unde predă la Universitățile din București și Belgrad. Teza sa de doctorat, The Impact of the Reformation on the Romanian People from 1517-1645 (adică prezenta carte) a fost tradusă în română și este folosită ca un curs universitar.

            În decada ’70  a fost director executiv al Romanian Missionary Society din Wheaton, Illinois. Este profund interesat de relația dintre evanghelici și ortodocși de când această relație a devenit foarte actuală în Europa de Est.

            Spune autorul despre intenția scrierii acestei teze și despre motivația interioară care l-a condus la alegerea acestui subiect: „Care a fost impactul reformei protestante(1517-1645) asupra românilor din Principatele Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești? Studiul de față va investiga și va reliefa contribițiile semnificative aduse de credincioșii neortodocși la dezvoltarea națiunii române. Argumentul meu e că reconsiderarea acestei perioade importante poate crea o paradigmă istorică nouă, de îndreptățită apreciere a rolului pe care l-au jucat protestanții (și neoprotestanții) în formarea națiunii. Această paradigmă nouă poate pune sub semnul întrebării interpretarea curentă dominantă, regăsită în cărțile de istorie religioasă și laică de căpătâi, care neagă și diminuiază importanța mișcărilor protestante.

Am crescut în anii ’60, ca baptist, într-o țară comunistă, unde Biserica Ortodoxă Română și-a menținut poziția religioasă dominantă. Copiii protestanți (calviniști și luterani) și neoprotestanți (baptiști, nazarineni, penticostali, creștini după evanghelie și adventiști de ziua a șaptea) trăiau sub un dublu sistem opresiv. Comuniștii ne amenințau viitorul, spunându-ne că a fi creștin e un lucru perimat, smintit și retrograd și că societatea comunistă ne oferă prea puține șanse de formare academică. Biserica Ortodoxă Română ne-a negat identitatea trecută și prezentă, pretinzând că doar ea a contribuit la formarea și apărarera națiunii, culminând cu bine-cunoscutul dicton: „a fi român înseamnă a fi ortodox”. Prin urmare, a fi protestant în acele circumstanțe reclama o credință puternică și extrem de multă răbdare.”(p.11).

„Cartea de față își propune să prezinte o alternativă la cele două interpretări privitoare la existența și impactul Reformei asupra poporului român: interpretarea Bisericii Unite, conform căreia dacă Biserica Romano-Catolică nu s-ar fi opus Reformei în 1700, românii ar fi devenit reformați și mutatis mutandis parte a națiunii maghiare, și interpretarea Bisericii Ortodoxe, care afirmă că reforma nu a avut nici un impact asupra românilor, întrucât aceștia au rămas loiali Ortodoxiei, credința lor strămoșească”.

Este o lucrare alcătuită după toate criteriile cercetării științifice și documentează o realitate nuanțată și echilibrată. Pentru orice neoprotestant este o lucrare de interes fiindcă rupe tonalitatea absolutistă și exclusivistă a istoriei poporului român așa cum a fost ea susținută atât din considerente ideologice (legionare și comuniste) cât și din considerente religioase, uneori aceste două planuri împletindu-se și suprapunându-se și creând în felul acesta reacții de intoleranță atât din partea statului român cât și din partea populației ortodoxe majoritare.

Lectură utilă, atentă și născătoare de reflecții…

Dr. Valeriu Petrescu