Sugestii de lectură - Împărățiile Răsăritului - viziuni, profeții și spaime apocaliptice

Info Adventist 3 octombrie 2021

Literatura apocaliptică, de specialitate dau doar senzaționalistă, inundă lumea cărților, nu doar mass media. Este foarte greu pentru un cititor nepregătit, fără o bază biblică solidă, să facă față acestui torent de interpretări.

ÎMPĂRĂȚIILE RĂSĂRITULUI – VIZIUNI, PROFEȚII ȘI SPAIME APOCALIPTICE, de Mihai Tiuliumeanu, Editura Curtea Veche, 2020.

Mihai Tiuliumeanu este istoric, specialist în istoria Antichității Târzii și a Bizanțului. Este profesor și director adjunct al Colegiului „Henri Coandă” din Tulca. Este, de asemenea, redactor șef al revistei de istorie „Misterele Dunării”.

A făcut câteva cursuri postuniversitare dintre care unul îmi atrage atenția:European Securityand Defence Policy (ESDP). Introduction to NATO, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” Bucuresti(2011). În cv-ul domniei sale se mai menționează o serie de cursuri de perfecționare în Armenia, Marea Britanie, Olanda, Malta, Italia, Grecia și Turcia., fără a se menționa natura acestora.

A semnat patru volume de istorie și peste douăzeci de articole în reviste de specialitate din țară și străinătate.

ÎMPĂRĂȚIILE RĂSĂRITULUI este, pentru mine , o lectură cu totul specială, fiindcă este prima dată când întâlnesc o astfel de interpretare a Apocalipsei. Amestecul halucinant de personaje apocaliptice și de elemente istorice aduse în discuție fac lectura foarte interesantă. Iată o mostră: „Roma aeterna a căzut sub loviturile barbarilor, dar Imperiul, înjumătățit, a supraviețuit. De la Constantinopol, împărații romani continuă să vegheze cursul istoriei, disputându-și stăpânirea lumii cu regii Iranului. Însă, viziunea apocaliptică a prorocului Daniel este pe cale să se împlinească: în timp ce împărăția romanilor (prima fiară biblică) și cea a Iranului (a doua fiară) își epuizează puterile într-un război devastator, dincolo de legendarul zid ridicat de Alexandru, popoarele sălbatice ale lui Gog și Magog (a treia fiară) se pregătesc să cotropească lumea. Iar din pustiurile Arabiei se ridică împărăția lui Ismael (a patra fiară), care va cuceri și va supune o mare parte a pământului. Toate semnele arată că Apocalipsa, sfârșitul întregii lumi, nu doar al marilor împărății, este aproape.”

Cartea este împărțită în șase capitole:

1.      Cei doi ochi ai pământului;

2.      Gog, Magog și zidul lui Alexandru;

3.      A treia împărăție;

4.      Ultimul război al lumii antice;

5.      A patra împărăție;

6.      Spaimele apocaliptice ale Răsăritului.

Întroducerea are un final absolut halucinant: „În ciuda tabloului apocaliptic creat de cuceririle arabilor, credințele lumii răsăritene lasă totuși loc speranței. Și soarta acestei a patra fiare, asemenea celorlalte trei (Roma, Iranul și împărăția turcilor), a fost dinainte hotărâtă: se spune că „ultimul împărat” al romanilor și Wahram, răzbunătorul iranienilor, în fruntea unor oști fără număr, vor coborâ asupra ismaeliților, îi vor trece pe toți prin sabie și vor elibera pământurile ocupate mișelește.
Abia apoi se va împlini sfârșitul lumii, așa cum a fost profețit: invazia popoarelor lui Gog și Magog, distrucerea întregii lumi, Ziua Judecății, a doua venire a lui Hristos și stabilirea Împărăției lui Dumnezeu.”(p.11).

De ce să citești o astfel de carte ? Pentru a prețui mai mult adevărul clar, logic și limpede al Scripturii, corelat cu istoria umanității, așa cum arată ea în realitate.

Lectură atentă…

Dr. Valeriu Petrescu