Sugestii de lectură - Începutul tuturor lucrurilor - știință și religie

Info Adventist 17 martie 2019

Probabil că mulți și-au pus întrebarea de ce este universul așa cum este el?…Răspunsul nu e deloc ușor de găsit dacă vrei să corelezi toate informațiile disponibile în aria științei și a religiei…

ÎNCEPUTUL TUTUROR LUCRURILOR-ȘTIINȚĂ ȘI RELIGIE, de Hans Küng, Editura Tracus Arte, 2017…

Hans Küng,este unul dintre cei mai cunoscuți și influenți teologi catolici contemporani, un spirit nonconformist, criticând adeseori ierarhia Vaticanului. S-a născut în Elveția în 1928, a studiat filosofia și teologia la Universitatea Gregoriană din Roma, a urmat cursuri la Sorbona și la Institutul Catolic din Paris. Între 1960-1996 a fost profesor de teologie ecumenică și director al Instituttului de cercetări ecumenice din Tubingen. Între 1962-1965 a fost expert teolog al celui de-al doilea Conciliu Vatican.În 1979 i se retrage de către papa Ioan Paul al II-lea dreptul de a preda teologia în instituții catolice din cauza contestării infailibilității Papei și a controverselor cu Congregația pentru doctrina credinței a Vaticanului.

Activitatea sa are două direcții: critica neconcesivă a unor practici ale Bisericii Catolice (celibatul preoților, mușamalizarea pedofiliei, interdicția sinuciderii,etc.), pe de altă parte este unul dintre promotorii dialogului interreligios capabil să identifice un set, fie și minim, de valori comune care să permită înțelegerea și respectul reciproc.

A scris un număr impresionant de cărți, traduse în numeroase limbi ( nu le menționez aici fiindcă titlurile sunt în germană).

Spune autorul despre tematica acestei cărți: „În spatele titlului ÎNCEPUTUL TUTUROR LUCRURILOR se ascunde o dublă enigmă:

  • Întrebarea centrală privind începutul în general: de ce există universul? De ce nu există nimic? Deci, pe scurt, întrebarea privind ființa universului.
  • Întrebarea cadru privitoare la condițiile începutului: de ce este universul așa cum este? De ce are el tocmai aceste proprietăți decisive pentru viața și supraviețuirea noastră ca oameni? Deci, întrebarea referitoare la „faptul-de-a-fi-astfel” al universului.

Prin urmare, este vorba nici mai mult, nici mai puțin decât de originea și sensul universului ca întreg, al realității în general.”(p.12-13)

Este un demers ambițios și plin de capcane. Oricine abordează acest subiect se găsește în fața unei imensități de informații și a unei limitări extreme de opțiuni.

Scopul declarat al acestei cărți este, așa cum afirmă autorul: „Să fie lumină!”: Și acestă carte ar dori ca, într-o măsură modestă, să transmită lumină – să dea mai departe acea lumină pe care rezultatele grandioase, mai cu seamă în fizică și biologie, o proiectează asupra începutului  lumii, al vieții și al omului.; lumina care emană întotdeauna, în cu totul alt chip, din mărturia Bibliei, înțeleasă potrivit cu spiritul vremii(sublinierea mea); lumina pe care o filozofie și o teologie luminată, având o conștiință smerită de sine, o pot transmite oamenilor azi. În cazul unei asemenea medieri, integritatea intelectuală este mai importantă decât conformitatea dogmatică, decât „corectitudinea” ecleziastică sau seculară.”(p.8).

„Teologul elvețian Hans Küng pledează[…] pentru o împăcare între raționalitate și credința creștină. Oamenilor de știință le recomandă, în ce privește „ultimele întrebări”, să-l ia în considerație, cel puțin ca ipoteză, pe Dumnezeu. Pe teologi îi îndeamnă să nu ignore rezultatele recente ale cercetărilor științifice. De ce există în genere ceva și nu există nimic? Ce a fost înainte de începutul timpului? Cum a apărut viața, când a apărut omul? Pentru a răspunde la astfel de întrebări fundamentale se străduiesc deopotrivă oameni de știință, teologi și filosofi. De aceea, Hans Küng întreprinde în cartea sa ÎNCEPUTUL TUTUROR LUCRURILOR numeroase excursii la granița cunoașterii umane, susținând cauza unei noi comuniuni între știință și teologie, în ciuda perspectivelor diferite.” – Thomas Kroll

Cartea este împărțită în patru secțiuni:

  • A – Există o teorie unificatoare a tuturor lucrurilor;
  • B – Dumnezeu ca început;
  • C – Creație a lumii sau evoluție;
  • D – Viață în cosmos ?

Cartea mai cuprinde și două anexe: cărți de Hans Küng și cărți despre Hans Küng.

Pentru mine este o lectură care trebuie să fie atentă, cu ochii larg deschiși, cu dispoziția de a asculta argumentele autorului și cu discernământul de a accepta ceea ce corespunde adevărului biblic etern…

Dr. Valeriu Petrescu