Sugestii de lectură - Introducere în filozofia religiei

Info Adventist 19 ianuarie 2020

Există întrebări care nu pot să nu răsară , mai devreme sau mai târziu, în mintea fiecărui om: „Există argumente logice pentru a crede în existența sau în nonexistența lui Dumnezeu ?” ; „Este coerentă noțiunea de viață după moarte ?”, etc…

INTRODUCERE ÎN FILOZOFIA RELIGIEI, de Brian Davies, Editura Humanitas, Seria Religie, 1997…

Brian Evan Anthony Davies este un filozof englez, Distinguished Professor of Philosohy la Fordham University. A studiat la University of Bristol și King’s College London unde și-a luat Masteratul și Doctoratul. Este călugăr dominican. A predat la câteva universități prestigioase și a ocupat diverse funcții academice. Este specializat în Filozofia religiilor, Tomism, Teologie, Filozofie Medievală.

Lucrarea sa fundamentală, apărută în 1982, este cea prezentată aici : INTRODUCERE ÎN FILOZOFIA RELIGIEI.

În introducerea prezentei lucrări, autorul încearcă să explice ce este, de fapt, filozofia religiei : „Este greu de spus cu exacttate ce este filozofia religiei. Ea ar putea fi definită ca „filosofare asupra religiei”, însă dezacordurile referitoare atât la natura filosofiei cât și a religiei sunt atât de mari, încât chiar și această definiție își are neajunsurile ei. Filosofia religiei reprezintă în prezent o ramură recunoscută a filosofiei, dar ar fi pripită concluzia că ea ar fi ceva cu totul unic, adică o disciplină care să se deosebească radical de altele, așa cum se deosebește, de exemplu, chimia de tricotat.

În ceastă carte nu mă voi încumeta să-mi asum riscanta sarcină de a defini filosofia religiei. Intenția mea este să arunc o privire asupra unora dintre problemele care se consideră în mod tradițional că intră în perimetrul ei. Cea mai importantă dintre acestea este existența lui Dumnezeu, așa încât multe dintre cele ce urmează sunt dedicate existenței lui Dumnezeu.”(p.7).

Întrucât autorul este un unversitar și un teolog, volumul este ordonat strict, pentru a nu da loc la confuzii. Iată capitolele cărții:

 • Veridicare și falsificare;
 • Vorbirea despre Dumnezeu;
 • Dumnezeu și răul;
 • Argumentul ontologiec\,
 • Argumentul cosmologic;
 • Argumentul teleologic;
 • Experință și Dumnezeu;
 • Atributele lui Dumnezeu – 1. Veșnicia;
 • Atributele lui Dumnezeu – 2. Atotștiința;
 • Morală și religie;
 • Minunea;
 • Viața de după moarte.

După cum se poate observa, subiectele abordate sunt cele clasice în orice dezbatere filosofică pe această temă.

Este o lectură utilă, care poate face ordine în multele idei care se vântură în lumea religioasă, grupându-le într-o structură coerentă.

Celor doritori de ordine și de cunoaștere, spor la citit. Și nu uitați: autorul aparține unei biserici creștine ale cărei doctrine vor fi, în mod involuntar cel puțin, promovate…

Lectură atentă și utilă…

Dr. Valeriu Petrescu