Sugestii de lectură - Istoria baptiștilor din România 1856-1989

Info Adventist 22 mai 2022

Istoria bisericilor creștine din România este plină de elemente specifice acestor meleaguri și cunoașterea acesteia este necesară înțelegerii drumului parcurs de fiecare în parte și, mai ales, înțelegerii specificului lor.

Istoria baptiștilor din România 1856-1989-trei volume într-o singură carte – volumul 1 – 1856-1919; volmul 2 – 1919-1944; volumul 3 – 1944-1989 – ediție revizuită, de Alexa Popovici, Editura Făclia, Oradea, 2007.

 Dr. Alexa Popovici s-a născut la data de 4 iulie 1915, în oraşul Harrisburg, Pennsylvania. Acesta s-a întors în România, împreună cu părinţii, în primăvara anului 1921. A crescut în comuna Firiteaz, judeţul Timiş, a studiat la şcoala elementară din co­mună, apoi la liceele Gheorghe Şincai din Bucureşti şi Moise Nicoară din Arad.

A absolvit Institutul Teologic Or­todox din Bucureşti, Seminarul Teologic Bap­tist din Bucureşti şi Institutul Teologic Pro­testant din Cluj. Titlul de doctor în teologie l-a obţinut de la Universitatea Creştină din Indianapolis, statul Indiana.

Paralel cu slujirea la amvon, între anii 1944 şi 1951 a deţinut funcţiile de pre­şedinte al Comunităţii Baptiste din Arad, profesor la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti (1946-1965), director al acestui Seminar (1954-1965) şi vicepreşedinte al Uniunii Bisericilor Baptiste din România (1945-1951).

Spune autorul despre geneza acestei cărți: „Din cauza anumitor vitregii şi adversităţi pe care le-au trăit şi experimentat credincioşii creştini baptişti din România, ei nu şi-au putut scrie o istorie a trecutului şi a dezvoltării credinţei lor. Mai mulţi dintre vechii predicatori au adunat documente şi monografii, însemnări şi notiţe de întruniri, conferinţe, congrese, aniversări, etc. dar care, după un timp, cînd a apărut o prigoană, la perchezitii, au fost ridicate şi distruse de autorităţi.

In anul 1946 am fost numit profesor la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti, pe atunci aflat în refacere după redeschidere, la Buteni, judeţulArad. In anul următor, Seminarul a revenit la Bucureşti şi s-au început cursurile şi la catedra de Istorie Bisericească şi Istorie a Baptiştilor. Da rnu exista nimic pentru Istoria Baptiştilor. De aceea, am fost îndemnat şi ajutat să adun material şi să scriu o istorie, ca să nu se piardă un trecut frumos şi bogat. Mai trăiau încă un număr de predicatori dintre acei ce au lucrat în pionerat, şi cu toţi mi-au promis sprijinul lor, contribuţia lor în adunarea de material istoric.

In mod treptat, printr-o muncă asiduă,desfăşurată în aproape toate provinciile României,am întâlnit şi discutat cu persoane dintre cei care au cunoscut primele începuturi ale credinţei baptiste din România, care pentru credinţa lor au suferit în prigoanele dezlănţuite contra lor, am adunat un important material care să mă ajute la alcătuirea istoriei, foarte necesară pentru studiile de la Seminar.

In desele mele peregrinări, am vizitat biserici importante cu bogată activitate în anii începuturilor, sau în care au fost ţinute conferinţe, congrese, întruniri pe provincii, sau unde persecuţia a făcut ravagii şi a lăsat urme mai adânci,etc. Acolo am văzut cu ochii mei locurile importante, clădirile ce mă interesau, am întâlnit martori oculari, care îmi puteau zugrăvi şi portretiza pe predicatorii însemnaţi, pe conducătorii din trecut sau pe eroii din persecuţii. Principala mea grija a fost să fiu corect şi obiectiv. Mi-am dat seama că mergând la primele surse de informaţii, la martorii oculari, voi avea exact ce-mi lipsea. Am ştiut că fidelitatea şi autoritatea unei lucrări e în izvoarele de informaţie.

E bine să menţionez şi faptul, că la întocmirea acestor capitole de istorie, am căutat să cunosc şi ceea ce au scris şi au declarat şi adversarii baptiştilor, fie că au fost oameni care slujeau o altă confesiune, fie că au fost oameni politici din diferite partide. In acest scop, am colindat bibliotecă după bibliotecă prin multe oraşe din ţară, ca: Arad, Cluj, Oradea, Braşov, Bucureşti, etc.” (p.3-4).

Lucrarea este scrisă, așa cum este normal, cronologic, cu o mulțime de amănunte, încercând să acopere în mod diferențiat răspândirea bisericii baptiste în toate provinciile României. O parte consistentă a lucrării acoperă cele două perioade de persecuție religioasă de care au avut parte bisericile protestante din România: perioada interbelică și războiul și perioada comunistă.

Cartea cuprinde și câteva anexe utile pentru înțelegerea momentului istoric și a specificului societății românești din acea perioadă.

O lucrare consistentă (926 pagini) , utilă pentru a avea o imagine a ceea ce a însemnat pătrunderea, răspândirea și dezvoltarea nu doar a Bisericii Baptiste ci a tuturor bisericilor evanghelice în România ultimelor două secole.

Lectură utilă și generatoare de perspectivă…

Dr. Valeriu Petrescu