Sugestii de lectură - Istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989) – Instituție și harisme

Info Adventist 12 iunie 2022

Istoria bisericilor crestine mai nou apărute în peisajul românesc este important fiindcă ne dă o idee despre dinamica răspândirii unor biserici și mișcări religioase atât pe plan mondial cât și pe teritoriul national.

Istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989) – Instituție și harisme, de Ciprian Bălăban, Edituara Risoprint, Cluj-Napoca și Editura Scriptum, Oradea, 2016.

Ciprian Bălăban este lector universitar al Institutului Teologic Penticostal din București. Are o lungă carieră didactică începută la Arad ca professor de religie la Școala Generală 21 „Aurel Vlaicu”, și apoi, pas cu pas a ajuns în poziția actuală.

Are o licență în teologie de la Institutul Teologic Penticostal București, un master în istorie de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și un doctorat în teologie (istoria Bisericii) de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cartea de față este prima publicată de Ciprian Bălăban, în baza documentației pentru lucrarea de doctorat. Spune autorul despre lucrarea sa: „Obiectivul principal al lucrării de față este acela ca, prin cercetare istorică și teologică, să stabilească dacă, în procesul de dezvoltarea a Bisericii Penticostale din România în perioada anilor 1922-1989, de la stadiul de grupare anonimă, apoi clandestină, până la statutul de cult recunoscut de stat – process cu trăsături specific diferite de la o perioadă la alta – teologia și practica botezului cu Duhul Sfânt și a harismelor au suferit modificări, influențe sau schimbări și în ce mod s-au produs acestea.”(p.13).

Deși istoria Bisericii Penticostale din România este extrem de nouă, totuși perioada în care s-a dezvoltat aceasta este una de interes și pentru credincioșii altor biserici protestante fiindcă ambianța acelor ani, evenimentele care s-au derulat în perioada respectivă, poziția autorităților românește față de această categorei de credincioși sunt foarte asemănătoare. În plus, încercarea autorului de a trata atât istoria cât și dezvoltarea doctrine despre botezul cu Duhul Sfânt sunt în măsură să răspundă unei curiozități absolut normale.

Ca orice cercetare de felul acesta și cu referire la această perioadă, se confruntă cu o mare dificultate: lipsa documentelor și, în aceeași măsură, lipsa lucrărilor de specialitate pe acelaș subiect.Doar alți patru autori au mai avut încercări de a scrie o astfel de lucrare: Gheorghe Bradin(nepublicată), Trandafir Șandru, Pavel Bochian și Ioan Ceuță.

Lectură instructivă și utilă…

Dr. Valeriu Petrescu