Sugestii de lectură - Istoria penticostalismului românesc – Evanghelia deplină și puterea lui Dumnezeu, vol.1 și Lucrările puterii lui Dumnezeu, vol 2

Info Adventist 25 septembrie 2022

Istoria penticostalismului în România este un studiu interesant fiindcă arată tendințele societății românești în materie de religie din ultimul secol.

Istoria penticostalismului românescEvanghelia deplină și puterea lui Dumnezeu, vol.1 și Lucrările puterii lui Dumnezeu, vol 2, de Valeriu Andreiescu, Editura Casa Cărții, Oradea, 2012.

Dr. Valeriu Andreiescu este un istoric penticostal care și-a dedicat viața cunoașterii și răspândirii informațiilor despre modul în care trezirea penticostală a schimbat fața creștinismului în ultimul secol. Are un doctorat în istorie de la Universitatea București și este cadru didactic al Institutului Teolgic Penticostal.Ca dascăl, a predat multor generații de elevi și studenți, în școlile laice, dar mai ales în școlile teologice din țară și din Italia. Ca autor, a colaborat cu autori străini pentru a aduce o contribuție românească la istoria penticostală, dar a publicat și în nume personal două volume ample despre istoria bisericii penticostale din România (adică prezenta lucrare).

Editura Casa Cărții menționează despre specificul acestei lucrări: „Istoria penticostalismului românesc se evidențiază prin câteva aspecte. Întâi, este o istorie bazată în mare măsură pe surse istorice orale – alături de surse istorice scrise și consacrate deja – culese și prelucrate de-a lungul anilor de la studenți, pastori, credincioși. În al doilea rând, autorul evidențiază rolul Duhului Sfânt în dezvoltarea penticostalismului românesc. În viziunea autorului, istoria nu este doar un șir de întâmplări sau evenimente care au avut loc, ci este în primul rând relatarea intervențiilor lui Dumnezeu prin intermediul credincioșilor în nașterea și derularea evenimentelor.”(p.13).

Vorbind despre circumstanțele în care a alcătuită prezenta lucre, autorul spune: „Am început să predau istoria penticostalismului românesc la Seminarul Teologic Evanghelic „Elim” din Timișoare în anul academic 1997-1998. În anul următor, 1998-1999, am preluat acest curs la Institutul Teologic Penticostal din București, unde înaintea mea îl predase Trandafir Sandru. Astfel, începând din 1997 și chiar după pensionarea mea în 2005, am studiat subiectul respectiv. A contat atât formația mea în domeniul istoriei seculare și bisericești, cât și experiența penticostală proprie, începută în 1981. Sunt coautor, alături de Vinson Synan, al versiunii românești a cărții Tradiția mișcării penticostale(2004) și am publicat articole de istorie penticostală în publicații românești și străine.”(p.17).

Dicolo de maniera apologetică în care este redactată cartea, ea conține o serie de documente, mai ales din perioada comunistă, care sunt de interes pentru oricine este interesat să știe cum anume au trait credința membrii bisericilor minoritare din România de-a lungul a două dictaturi, cea antonesciană și ce comunistă, și, apoi, în perioada de după căderea comunismului.

Lectură utilă…

Dr. Valeriu Petrescu