Sugestii de lectură - Martori ai Fericirii – Șapte vieți de sfinți români

Info Adventist 3 iulie 2022

Trăim vremuri tulburi și care tulbură. Mai ales libertatea religioasă este un subiect tulburător având în vedere atacurile venite din diverse direcții și sub diferite motivații. De aceea este nevoie să ne aducem aminte de cei care au suferit din această cauză.

Martori ai Fericirii – Șapte vieți de sfinți români, De Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, Editura Humanitas, București, 2019.

Francisca Băltăceanu (n. 1943). Licenţiată în filologie clasică (1965, Universitatea Bucureşti) şi teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (1979).

Din 2004, a predat cursuri de limba latină, limba greacă şi ştiinţe biblice la Institutul Teologic Romano-Catolic şi de exegeză biblică, profetism biblic, înţelepciune şi poezie biblică, tradiţii textuale (Vechiul Testament) la Universitatea Bucureşti.

 Din lucrări: Rapports entre l’arménien et le daco-mésien (Universitatea Bucureşti, 1980); Platon, Apărarea lui Socrate, notă introductivă, tr. şi note, bibliografie, în vol. Platon, Opere I, Ed. Ştiinţifică şi Enci clopedică, 1974, 1997; Platon, Eutyphron, traducere (în colaborare cu Petru Creţia) şi note, bibliografie, în vol. Platon, Opere II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976; „Tânăr înţelept, tânăr nebun. Cartea Înţelepciunii 4, 10; 2, 6-9 şi influen ţele greceşti”, în Volumul omagial I. Fischer, Ed. Humanitas, 2004; „Fluviile Edenului, între Pom şi interzicerea lui (Geneză 2, 4b-25)”, în vol. Antic şi modern. In honorem Luciae Wald, Ed. Humanitas, 2006; Vladimir Ghika: Profesor de speranță (în colaborare), Ed. ARCB, 2013.

Monica Broşteanu(n.1948) este licențiată în filologie și limbi orientale (arabă-persană) la Universitatea din București și în teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic din București. Esre doctor în filologie din 2004. A predat la Institutul Teologic Romano-Catolic din București. Este conferențiar universitar la Universitatea București, unde predă cursurile: Coranul și Biblia: probleme de traducere și interpretare; Comunitățile creștine din țările Orientului Mijlociu, Tradiții textuale(Noul Testament).

Din lucrări: Numele divine în Biblie și în Coran și traducerea lor în limba română (Editura Polirom). Din traduceri: Pierre Claverie, Mic tratat despre întâlnire și dialog; A. Scrima, Comentarii la Evanghelia după Ioan, cap.1-17; Brant Pitre, Misterul cinei de pe urmă: Isus și rădăcinile iudaice ale Euharistiei; Henri J.M.Nouwen, Fiul risipitor: Povestea unei întoarceri acasă,etc.

Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu au colaborat la următoarele proiecte de traducere şi editare a textelor biblice: Psalmii, Ed. ARCB, 1993, tr. din ebraică; Evanghelia după MateiEvanghelia după Marcu (Ed. ARCB, 1996), Evanghelia după LucaEvanghelia după Ioan (Ed. ARCB, 2002), tr. din greacă, introducere şi note; Septuaginta, proiect NEC, Ed. Polirom, 2004–2011, membre în comitetul de coordonare şi revizie al întregii lucrări şi contribuţii în: vol. I – introducere, cap. „Relaţii între Septuaginta şi textul masoretic”, vol. IV.1 – Psalmii (tr. din greacă, introducere, note, bibliografie), vol. VI.1 – Cartea lui Isaia (introducere), Cartea lui IeremiaBaruchPlângeriScrisoarea lui Ieremia (tr. din greacă, note, bibliografie); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (Ed. Humanitas, 2013), traducere din ebraică, aramaică şi greacă veche, note şi comentarii; Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (Ed. Humanitas, 2015), traducere din ebraică și greacă veche, note și comentarii; Biblia după textul ebraic, vol. 1: Geneza, vol. 2: Exodul. Leviticul (Ed. Humanitas, 2017, 2019), îngrijire de ediție, traducere, studii introductive și note (în colaborare).

„Martiri ai credinței, martori ai fericirii, sfinți…Fiecare dintre noi a cunoscut oameni care au trăit în curățenie morală, care au vorbit despre fericire, care au trăit asemenea sfinților. Mulți români de-a lungul deceniilor comuniste au murit în penitenciare, au avut parte de experiențe atroce și de privațiuni teribile. De ce doar unii dintre ei sunt canonizați?

Pentru că martiriul celor șapte episcopi Greco-Catolici povestit în aceste pagini s-a petrecut în raport cu o comunitate de credință și cu un jurământ de slujire prin care ei nu-și mai aparțineau ca inși. Se puneau cu viața lor zi cu zi la dispoziția celorlalți, devenind garanții celor mai înalte valori ale noastre ca oameni. Între gând, faptă și cuvânt nu a existat la ei niciodată o fisură. Și au făcut toate acestea neîngâmfați, cu umilință și cu iubire adevărată de semeni.” – Gabriel Liiceanu, directorul Editurii Humanitas.

Cei șapte comemorați în această carte sunt: Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu.

Cartea are trei părți:

I – Biserica Română Unită;

II – Cei șapte în viața „normală”;

III – Pe calea crucii.

Este o lectură nu doar captivantă, ci una utilă și plină de reflecții cu privire la apărarea convingerilor religioase și cu privire la prețul pe care fiecare este dispus să-l plătească pentru a rămâne cu conștiința curată.

Lectură utilă și născătoare de reflecții…

Dr. Valeriu Petrescu