Sugestii de lectură - Nouă semne ale unei biserici sănătoase

Info Adventist 28 noiembrie 2021

Curentele de gândire ( și de …negândire) caracteristice epocii relativiste pe care o trăim exercită o  presiune teribilă asupra bisericilor. Este greu ca o biserică să-și păstreze sănătatea spirituală, doctrinară și funcțională.

Nouă semne ale unei biserici sănătoase (ediția a treia), de Mark Dever, editura Făclia, Oradea, 2019.

Mark Dever(n.1960) este pastorul principal al Bisericii Baptiste Capitol Hill din Washington, D.C. și președintele 9Marks, o organizație creștină fondată  „într-un efort de a construi biserici biblice fidele în America”.

A crescut la țară, în Kentucky și era un cititor avid din cea mai fragedă copilărie. În tinerețe s-a considerat agnostic ,dar mai târziu, recitind și meditând asupra Evangheliilor și asupra schimbărilor din viața ucenicilor lui Isus, a devenit creștin.

Dever a studiat la diverse școli prestigioase americane și are o licență, Bachelor of Artsmagna cum laude la Duke University, un Master of Divinitysumma cum laude, la  Gordon-Conwell Theological Seminary, un Master of Theology la Southern Baptist Theological Seminary, și este Doctor of Philosophy în Ecclesiastical history al Cambridge University și a primit bursa J.B. Lightfoot Scholarship  de la  Cambridge University pentru perioada 1989 – 1991.

Dever este baptist de orientare calvină, dar concepția lui despre biserică pune un accent deosebit pe conducerea de către mai mulți prezbiteri și pe congregaționalism.

A scris multe cărți, după cum urmează:

 • Dever, Mark E., ed., Polity: A Collection of Historic Baptist Documents-Biblical Arguments on How to Conduct Church Life(2001);
 • A Display of God’s Glory(2001);
 • Nine Marks of a Healthy Church(2004),( adică prezentul volum);
 • The Deliberate Church – Building Your Ministry on the Gospel(2005);
 • The Message of the New Testament: Promises Kept(2005);
 • The Message of the Old Testament: Promises Made(2006);
 • By Whose Authority? Elders in Baptist Life(2006);
 • The Gospel and Personal Evangelism(2007);
 • What is a Healthy Church?(2007);
 • 12 Challenges Churches Face(2008);
 • In My Place Condemned He Stood: Celebrating the Glory of the Atonement(2008);
 • It is Well: Expositions on Substitutionary Atonement, with Michael Lawrence (2010);
 • What Does God Want of us Anyway?(2010);
 • Preach: Theology Meets Practice, with Greg Gilbert (2012);
 • The Church: the Gospel Made Visible(2012);
 • ‘ Discipling: How to Help Others Follow Jesus ‘ (2016).

Analizând motivele pentru care în sânul creștinismului există o tendință de a minimaliza importanța bisericii, prefațatorul cărții, David Platt spune: „Din toate aceste considerente, rezultă că avem nevoie să auzim și să înțelegem bine ce spune Dumnezeu despre biserica Sa. În loc să minimalizăm importanța  bisericii, trebuie să recuperăm  hotărârea și bucuria de a o prețui. Dincolo de valurile culturale și tradițiile culturale care domină gândirea contemporană, trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu:„Ce anume contează pentru Tine în biserica Ta?”

Spune și autorul despre ideea și scopul cărții; „Cartea de față nu oferă o analiză completă a acestor semne ale bisericii. Sunt de acord cu modul protestant tradițional de a percepe biserica adevărată ca fiind diferită de cea falsă, prin predicarea corectă a Cuvântului și administrarea corectă a sacramentelor. Însă, constatăm că în categoria  bisericilor locale autentice unele sunt mai sănătoase, iar altele mai puțin sănătoase. Cartea aceasta prezintă câteva semne care deosebesc bisericile mai sănătoase de cele care, deși sunt autentice, sunt mai bolnave. De aceea, volumul de față nu încearcă să spună tot ce ar trebui spus despre biserică. Într-o exprimare teologică, nu este o lucrre exhaustivă de eclesiologie. Ca să folosesc o imagine, aici avem mai degrabă o rețetă decât un curs de anatomie generală a trupului lui Cristos.”(p.33).

Cele 9 semne sunt, în opinia autorului:

 • Semnul întâi: Predicarea expozitivă;
 • Semnul al doilea: Teologia biblică;
 • Semnul al treilea; Evanghelia;
 • Semnul al patrulea: O înțelegere biblică a convertirii;
 • Semnul al cincilea: O înțelegere biblică a evanghelizării;
 • Semnul al șaselea: O înțelegere biblică a membralității în biserică;
 • Semnul al șaptelea: Disciplina biblică a bisericii;
 • Semnul al optulea: Preocuparea pentru ucenicie și creștere spirituală;
 • Semnul al nouălea: Conducerea biblică a bisericii.

„Cărțile care vorbesc despre biserică sunt cu duiumul. Însă aceasta este diferită. Foarte rar se întâmplă să apară o carte despre biserică în care să se îmbine responsabilitatea biblică și analiza teologică cu o aplicare plină de evlavie, competență și discernământ. Cartea de față etalează toate aceste calități. Dacă ești un conducător creștin, fii cu băgare de seamă față de cartea pe care o ții acum în mână; ea ți-ar putea schimba viața și lucrarea.” – D.A. Carson – profesor cercetător la Catedra de Studiu a Noului Testament, Trinity Evangelical Divinity School.

O carte binevenită și utilă multora dintre cei care se confruntă cu realitatea unor biserici suferinde, adică, de fapt, membrilor acestor biserici.

Lectură atentă, dubitativă și mobilizatoare…

Dr. Valeriu Petrescu