Sugestii de lectură - O istorie a Bibliei – povestea celei mai importante cărți a lumii

Info Adventist 26 iunie 2022

Biblia este cartea cea mai vândută, cea mai tradusă, cea mai citită și cea mai…contestată. De aceea este nevoie să cunoaștem cât mai mult despre ea și, mai ales, să ne alegem, în cunoștință de cauză, tabăra în care ne situăm: a celor care cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu sau a celor care îi contestă acest statut.

O istorie a Bibliei – povestea celei mai importante cărți a lumii, de John Barton, Editura Humanitas, 2021.

John Barton FBA (n.1948) este un preot anglican britanic și cărturar biblic. Din 1991 până în 2014, a fost profesor Oriel și Laing de Interpretare a Sfintei Scripturi la Universitatea din Oxford și membru al Oriel College. În plus față de cariera sa academică, este preot hirotonit și slujește în Biserica Angliei din 1973. 

Domeniile sale de expertiză sunt: profeții Vechiului Testament, canonul biblic, interpretarea Bibliei și teologia Vechiului și Noului Testament. De asemenea a făcut cercetări privitoare la etica în Israelul Antic, fiind sponsorizat de Leverhulme Major Research Fellowship. Este membru al Norvegian Academy of Science și Fellow al British Academy din 2007.

A studiat la Latymer Upper School, a făcut studii de teologie la Keble College, Oxford, unde a primit o licență(BA) și apoi, un Master of Arts. A terminat la Merton College, Oxford, un doctorat în filosofie(DPhil) în 1988.

Și-a început cariera academică la Merton College, Oxford și apoi lector de teologie (Vechiul Testament) la Universitatea Oxford. Ulterior a predate discipline teologice la Oriel College, Oxford, Campion Hill.

A fost, de asemenea, Delegate of Oxford University Press, editor al Journal of Theological Studies și unul dintre cei doi editori anglofoni ai seriei de monografii germane Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

A fost hirotonit ca diacon și preot în Church of England și a fost, începând cu 1979, capelan al St. Cross College, Oxford. A îndeplinit  diverse funcții eclesiastice:membru reprezentant al clerului în General Synod of Church of England, membru în Governing Body of Ripon Collge Cuddestdon și președinte al Modern Church.

Din numeroasa sa operă menționăm următoarele cărți de autor:

 1. Amos’s Oracles against the Nations. Society for Old Testament Study monograph series; 
 2. Reading the Old Testament: Method in Biblical Study;
 3. Oracles of God: Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile;
 4. Love Unknown: Meditations on the Death and Resurrection of Jesus;.
 5. People of the Book? The Authority of the Bible in Christianity;
 6. What is the Bible?. London: SPCK;
 7. Isaiah 1-39. Old Testament Guides;
 8. The Spirit and the Letter: Studies in the Biblical Canon;
 9. Making the Christian Bible;
 10. Ethics and the Old Testament;
 11. Joel and Obadiah: A Commentary;
 12. Understanding Old Testament Ethics.
 13. Living Belief: Being Christian, Being Human;
 14. The Nature of Biblical Criticism;
 15. The Old Testament: Canon, Literature and Theology: Collected Essays of John Barton;
 16. The Theology of the Book of Amos. Old Testament Theology
 17. Ethics in Ancient Israel;
 18. A History of the Bible: The Story of the World’s Most Influential Book.

Pentru a înțelege poziționarea  autorului față de Biblie, adică perspectiva din care abordează istoria Bibliei, voi cita câteva dintre afirmațiile sale din Introducere: Biblia astăzi a prezentei lucrări: „În consecință, voi pleda pentru tipul de studiu critic practicat de bibliștii moderni, care abordează Biblia fără premisa că tot ce spune ea trebuie socotit autoritar și adevărat.”(p.21).

„Conținuturile ei luminează originile creștinismului și ale iudaismului, alcătuind totodată literatura spirituală clasică din care se pot inspira ambele credințe; însă nu constrânge generațiile succesiveașa cum ar face-o o constituție scrisă.”(p.22).

„Biblia are două tipuri de prezență în lumea modernă. În primul rând, în societățile occidentale, supraviețuiește ca vestigiu sau fantasmă la periferiile culturii populare și culte, ca sursă de citate și aluzii.”(p.23). „Al doilea tip de prezență a Bibliei în lumea modernă este cea din comunitățile de credință creștină și iudaică, unde are o importanță centrală.”(p.25).

„Așadar, în lumea modernă, Biblia nu a murit deloc, însă tinde să trăiască mai degrabă ca simbol, fie cultural, fie religios, distinctă față de alte cărți și respectată – atât de lumea seculară, cât și de cea religioasă – dar, nefiind citită așa cum sunt citite alte cărți.”(p.31).

Lucrarea este structurată în patru părți, cuprinzând 18 capitole:

Partea I: Vechiul Testament;

Partea a II-a: Noul Testament;

Partea a III-a : Biblia și textele ei;

Partea a IV-a: Înțelesurile Bibliei.

Așadar, ținând cont de cele menționate privitoare la poziția autorului față de Biblie, lectura acestei cărți aduce o mulțime de informații relevante despre Biblie. Evident, interpretarea informațiilor privitoare la Biblie trebuie privită cu circumspecție.

Lectură utilă, atentă și critică…

Dr. Valeriu Petrescu