Sugestii de lectură - Obiceiuri și tradiții din vremuri biblice – Cum trăiau oamenii din vremurile biblice

Info Adventist 6 februarie 2022

Cei care citesc Biblia au uneori dificultăți în a înțelege cultura timpurilor biblice. E greu să  înțelegi regulile, cutumele, organizația socială, vestimentația chiar, alimentația și alte elemente care definesc modul în care trăiește o societate de mult apusă.

Obiceiuri și tradiții din vremuri biblice – Cum trăiau oamenii din vremurile biblice, de Howard F. Vos, Editura Casa Cărții, Oradea, 2021.

Howard F. Vos (1925-2019) a studiat la Wheaton College, Northwestern University și Dallas Theological Seminary. A avut o carieră distinsă de profesor de istorie și arheologie la King’s College (în Tuxedo, New York). A scris 25 de cărți, dintre care amintim: Beginnings in Bible Geography; Can I Trust The Bible; Genesis and Galatians in the Everyman’s Bible Commentary Series. A fost specializat în geografie, arheologie și istoria bisericii și a participat la cercetări arheologice în ținuturile biblice.

Acest volum este acel tip de carte atât de necesar înțelegerii unor realități străine experienței noastre comune. Ne familiarizează cu epoci de mult apuse, cu populații care au marcat istoria umanității și ne ajută să înțelegem mai bine Biblia. Cartea este una consistentă (668 pagini), bine făcută, cu material ilustrativ bogat.

Are un număr de 21 de capitole, după cum urmează:

Capitolul 1Cum trăiau oamenii din vremurile biblice;

Capitolul 2Viața în orașul lui Avraam (Geneza 11–12);

Capitolul 3Viața în Canaan în vremea patriarhilor (Geneza 13–46);

Capitolul 4Viața în Egipt în timpul sclaviei lui Israel (Geneza 39–50;

Exod 1–12);

Capitolul 5Poporul lui Dumnezeu rătăcește prin pustiu (Exod 13–40; Levitic;

Numeri; Deuteronom);

Capitolul 6Așezarea în Țara Făgăduinței (Iosua; Judecători; Rut);

Capitolul 7Viața în timpul monarhiei unite (1 Samuel; 2 Samuel; 1 Împărați 1–11;

1 Cronici; 2 Cronici 1–9);

Capitolul 8Regatul divizat. Viața în Israel (1 Împărați 12–22; 2 Împărați;

Profeții);

Capitolul 9Viața în robia asiriană (2 Împărați 15–19; Isaia 36–37; Naum);

Capitolul 10Regatul divizat: Viața în Iuda (1 Împărați 12–22; 2 Împărați;

2 Cronici 10–36; Profeții);

Capitolul 11Viața în robia babiloniană (2 Împărați 24–25; Ieremia; Ezechiel);

Daniel);

Capitolul 12Viața sub stăpânirea persană (2 Cronici 36; Ezra; Neemia; Estera);

Capitolul 13Influența lui Alexandru cel Mare și a succesorilor lui;

Capitolul 14Viața în perioada Macabeilor (1 și 2 Macabei; Josephus);

Capitolul 15Palestina sub stăpânirea romană (Evangheliile și Faptele apostolilor);

Capitolul 16Siria, leagănul Bisericii (Faptele apostolilor);

Capitolul 17Cipru și începutul misiunilor „în străinătate” (Faptele apostolilor);

Capitolul 18Asia Mică și creșterea Bisericii (Faptele apostolilor; Efeseni;

Apocalipsa);

Capitolul 19Grecia și invadarea Europei (Faptele apostolilor; 1 și 2 Corinteni;

1 și 2 Tesaloniceni; Filipeni);

Capitolul 20Interludiul maltez (Faptele apostolilor 27–28);

Capitolul 21Roma și Italia în misiunea lui Pavel (Faptele apostolilor 28; Romani 16;

Efeseni; Filipeni; Coloseni; 2 Timotei; Filimon).

Fiecare capitol are aceeași structură:

– Geografia locului;

– Forma de guvernare;

– Religia;

– Armata și pregătirea militară;

– Locuința și mobilierul;

– Alimentele și dieta;

– Vestimentația;

Viața socială și de familie;

– Meseriile, călătoriile și comerțul.

O carte de referință la care să apelezi de fiecare dată când studiezi Biblia pentru a înțelege mai bine mesajul ei așa cum a fost transmis de Dumnezeu.

Lectură utilă…

Dr. Valeriu Petrescu