Sugestii de lectură - Religiile lumii - imagini, texte, tradiții

Info Adventist 6 noiembrie 2022

Studiile interdisciplinare privitoare la religiile răspândite în lumea largă sunt de interes fiindcă ne dau ocazia să înțelegem mai bine imensitatea și diversitatea modalităților în care adevărul lui Dumnezeu a fost contorsionat.

Religiile lumii – imagini, texte, tradiții, coordonator Madeea Axinciuc, Editura Herald, seria Cultură & Civilizație, București, 2021.

Madeea Axinciuc (n. 1976), în prezent profesor universitar doctor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, este director al programului interdisciplinar de Studii Religioase – Texte și Tradiții al Universității din București. A efectuat stagii de documentare și cercetare la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Universitatea din Tel Aviv, Colegiul Noua Europă – Institut de Studii Avansate, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Universitatea din Hamburg, Universitatea din Leiden. A susţinut o serie de prelegeri şi a publicat mai multe articole şi studii de specialitate în domeniul filozofiei religiei și al religiei comparate. Este director fondator al Programului de Studii Iudaice şi membru fondator al Centrului de Studii Medievale din cadrul Universităţii din Bucureşti. Cel mai recent volum publicat este Profetul și oglinda fermecată. Despre imaginație și profeție în Călăuza rătăciților de Moise Maimonide, Humanitas, București, 2008.

În  Cuvânt înainte, coordonatoarea acestei lucrări menționează: „Prezentul volum reunește studii valoroase ale masteranzilor și doctoranzilor în Studii Religioase de la Universitatea din București. Autorii sunt cu toții absolvenți ai programului de masterat de Studii Religioase – Texte și Tradiții al Universității din București, care au ales să continue activitatea de cercetare la nivel doctoral. Studiile din acest volum reprezintă lucrări realizate în cadrul programului masteral sau în cadrul proiectului doctoral, sub atenta îndrumare a specialiștilor care susțin cursuri și coordonează teze de doctorat la Universitatea din București.”(p.9).

Și tot ea menționează elemente privitoare la studiile cuprinse în acest volum: „Studiile din volum au un puternic caracter interdisciplinar, fiind realizate la confluența mai multor arii tematice și metodologii de cercetare, toate reunite sub semnul studiului aplicat al religiei. Astfel, se regăsesc în acest volum lucrări venind dinspre filosofia religiei, teologie și mistică, studii biblice, hermeneutică, istoria religiilor, sociologie, literatură, cartografie, artă religioasă. Tradițiile religioase sunt abordate pornind de la texte, imagini sau teme fundamentale, studiate în perspectivă sincronică sau diacronică. Volumul cuprinde lucrări privitoare la teme relevante venind dinspre tradiția iudaică (biblică, rabinică, filosofică), tradiția creștină (studiu biblic, exegeză, iconogrfie, cartografie), tradiție budistă tibetană (cu referiri, în perspectivă comparată, la Hinduism, la tradiția Bon sau la budismul Theravada și budismul chan). Ele sunt grupate în patru secțiuni, pe arii tematice: Studii biblice, Religie și identitate, istoria ideilor religioase, religie și reprezentare.”(p.9-10).

Autorii studiilor cuprinse în volum sunt: Beniamin Chircan, Rodica Gurămultă, Ioana Bujor, Alina Tăriceanu, Sabina Avram, Andrada Chioveanu, Iulian Lucian Maidanuc, Gabriela Drâmbă și Ioana Zamfir. Remarc studiul pastorului adventist Beniamin Chircan: „Sabatul. Între „a fi” și „a face”. O analiză a semnificației zilei a șaptea a creației din Geneză 2,1-3”(p. 17- 55).

O lectură folositoate, care scutește pe cei interesați de munca de cercetare, deja făcută de autori.

Lectură utilă și deschizătoare de perspective…

Dr. Valeriu Petrescu