Sugestii de lectură - Stâncă și nisip

Info Adventist 17 mai 2020

Este fascinant să poți privi uneori lucrurile prin ochii altcuiva. Evident, lucrurile sunt aceleași, doar că percepția diferă, uneori, dramatic…

STÂNCĂ ȘI NISIP – CONCEPȚIA ORTODOXĂ DESTE REFORMATORII PROTESTANȚI ȘI ÎNVĂȚĂTURILE LOR, de Pr. Josiah Trenham, Editura Doxologia, Colecția Apologetica, Seria Studii, 2018…

Rev. Dr. Josiah Trenham este arhipreot înAntiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America.

A studiat științe sociale și istorie la Westmont College în Santa Barbara, California. La terminarea studiilor a fost licențiat ca pastor în Biserica Prezbiteriană și mai târziu hirotonit ca preot în Biserica Episcopală Reformată. A obținut un Master of Divinity la Westminster Theological Seminary în Escondido, California. Și-a continuat studiile la Reformed Theological Seminary (Jackson, Mississippi and Orlando, Florida).

În 1993 a fost primit în Biserica Ortodoxă și hirotonit preot. A împletit activitatea preoțească și cea didactică, predând  religia la Bishop Diego Garcia Catholic High School în Santa Barbara.

Și-a făcut studiile doctorale la University of Durham, Anglia, finalizate în 2004 cu un Ph.D.

A ocupat o mulțime de poziții importante în organizații religioase și a fost membru în multe instituții și organizații creștine ortodoxe. A publicat o serie de cărți și articole de teologie ortodoxă și a condus o serie de întălniri pentru clerici și studenți ortodocși în America.

STÂNCĂ ȘI NISIP – CONCEPȚIA ORTODOXĂ DESTE REFORMATORII PROTESTANȚI ȘI ÎNVĂȚĂTURILE LOR este o prezentare „din cealaltă parte a cortinei” a Reformei Protestante. În mod obișnuit privim Reforma fie din perspectiva Bisericii Catolice, fie din perspectiva Bisericilor Protestante. De data aceasta aruncăm o privire asupra acestui eveniment crucial al creștinătății din perspectiva Ortodoxiei.

Spune autorul despre intenția sa în scrierea acestei cărți: „Această carte a fost scrisă din trei motive. În primul rând, pentru a oferi cititorului ortodox o evaluare competentă a istoriei protestantismului și a tradițiilor sale principale, de la începuturile sale din secolul al XVI-lea până astăzi. Această evaluare se sprijină temeinic pe propriile cuvinte ale reformatorilor, ca de altfel, și pe simbolurile de credință ale feluritelor denominațiuni protestante, pentru a evita interpretarea greșită și caricaturizarea. În al doilea rând, pentru a-i familiariza pe cititorii ortodocși și pe cei neortodocși cu istoria relațiilor istorice dintre Răsăritul ortodox și Apusul protestant. În sfârșit, pentru a pune la dispoziție un rezumat al opiniei teologice ortodoxe despre principiile protestantismului.”(p. 16).

Așadar, cititorii protestanți pot arunca o privire prin ochii ortodoxiei asupra propriului lor portret, așa cum este el pictat văzut de acolo. În felul acesta se poate înțelege mai bine de ce aceste două ramuri ale creștinismului sunt atât de diferite și de ce ortodoxia a privit dintotdeauna protestantismul ca pe un inamic periculos. Exercițiul de înțelegere a viziunii celuilalt este unul benefic și aducător de limpezime.

Trebuie spus că această lucrare este scrisă într-un registru polemic asumat de autor:„Mă îndoiesc serios că personalitățile Reformei s-ar simți confortabil cu vreuna dintre opțiunile religioase disponibile astăzi în bufetul protestantismului. Nici nu putem fi siguri că acești „reformatori” i-ar recunoaște pe protestanții sau pe evanghelicii contemporani ca fiind urmașii lor spirituali legitimi.”

Lectură atentă, degajată, avizată și utilă…

Dr. Valeriu Petrescu