Sugestii de lectură - Un Tată care Își ține promisiunile - Legământul iubirii lui Dumnezeu în Scriptură

Info Adventist 15 august 2021

Ideea de legământ este vetustă. Nici măcar în jocurile copiilor (care-or mai fi alea) legământul de sânge, între doi frați de cruce, nu se mai utilizează. Și totuși, întreaga omenire este parte într-un legământ suprem, cel al iubirii lui Dumnezeu.

UN TATĂ CARE ÎȘI ȚINE PROMISIUNILE – LEGĂMÂNTUL IUBIRII LUI DUMNEZEU ÎN SCRIPTURĂ, de Scott Hann, Editura Galaxia Gutemberg, 2020.

Scott W. Hahn este teolog și apologet catolic american. Fost presbiterian, convertit la catolicism, este autorul unor cărți în care își expune crezul: Rome Sweet Home și The Lamb’s Supper: The Mass as Heaven on Earth. Este recunoscut pentru cercetările sale asupra creștinismului timpuriu din timpul apostolilor și asupra părinților bisericești timpurii.

Este profesor la Franciscan University of Steubenville  ,  o universitate catolică americană. A predat, de asemenea, la Pontifical College Josephinum in Columbus, Ohio.

Și-a luat licența  magna cum laude in 1979 de la  Grove City College, Pennsylvania cu o triplă specializare în teologie, filozofie și economie. A primit un Master of Arts summa cum laude de la  Gordon–Conwell Theological Seminary în 1982. În 1995 și-a luat doctoratul în teologie sistematică de la Marquette University (Phi Beta Kappa). Dizertația este intitulată „Kinship by Covenant: A BiblicalTheological Analysis of Covenant Typesand Texts in the Old and New Testaments„.

După terminarea studiilor la Gordon–Conwell Theological Seminary, Hann a lucrat ca pastor la TrinityPresbyterian Church in Fairfax, Virginia. În acea perioadă a ocupat o mulțime de poziții în instituțiile, seminariile și universitățile presbiteriene.

Ca tânăr, Hann era convins că biserica catolică era greșită și s-a străduit să convertească pe unii dintre catolici la creștinismul pur. Convertirea lui la catolicism a început când el și soția lui au căpătat convingerea că metodele contraceptive  era contrare legii lui Dumnezeu. A fost uimit să constate că Biserica Catolică era unica biserică creștină tradițională care susținea vechea învățătură a prohibiției contracepției pe care Protestanții o abandonaseră de prin anii 1930.

Așa cum descrie el în cartea Rome Sweet Home, un factor cheie în convertirea sa îl constituie cercetările asupra aceea ce el consideră a fi cheia Bibliei: legământul. Dumnezeu a stabilit o serie de legăminte și noul legământ stabilit de Isus Hristos este stabilirea unei familii mondiale. El crede că Isus și apostolii au folosit limbajul propriu familiei pentru a descrie lucrarea lui de mântuire: Dumnezeu este Tatăl, Hristos este Fiul și primul născut dintre frați, cerul ca o sărbătoare a nunții, Biserica  este soția mirelui, creștinii sunt copii ai lui Dumnezeu. Acastă nouă familie, conform lui Hann, este condusă de Histos și Papa este „primul ministru” al acestuia, căruia i-au fost încredințate cheile împărăției, un proces despre care el crede că este prezent, de asemenea, în Vechiul Testament. Hann scrie că Biserica Catolică, al cărei cap este numit „Sfântul Părinte”, este familia mondială descrisă în Biblie și că doctrina protestantă sola fide și sola scriptura nu sunt biblice fiindcă nu sunt fondate în Biblie.

Hann este un vorbitor popular, ținând peste 800 de conferințe în Statele Unite și în alte țări pe teme teologice și biblice conexate cu teologia catolică și are apariții regulate la Eternal Word TelevisionNetwork (EWTN). De asemenea, prezentările sale , în format audio sunt distribuite de Lighthouse Catholic Media.

„UN TATĂ CARE ÎȘI ȚINE PROMISIUNILE este expunerea ideii centrale a lui Scott Hann – aceea de legământ și înrudire(familie) – care se dovedește a fi o piatră Rosseta pentru hieroglifele biblice.” – Peter Kreeft, profesor de filozofie, Boston College.

Cartea are 13 capitole sugestiv intitulate:

 1. Înrudirea prin legământ – Planul pentru familia lui Dumnezeu în Scriptură;
 2. Legământul Creației și Templul cosmic – Locuința lui Dumnezeu pentru omenire;
 3. Dezbinarea lui Adam – De la Creație la desacralizare;
 4. Schimbați-vă felul de a fi sau dispăreți – Un legământ încălcat reînnoit cu Noe;
 5. Cum se scrie credință? – Credința Patriarhului Avraam;
 6. „Cel mai în vârstă îi va sluji celui mai tânăr” – Eșecul primului născut și dispute în familie;
 7. „Dă drumul poporului meu să plece” – Exodul lui Israel din Egipt;
 8. Răspunsul israeliților și vițelul de aur – Legământul mozaic de pe muntele Sinai;
 9. „Recidiviștii” iubiți – Israel în pustiu;
 10. „Alegeți cui veți sluji” – De la cucerire la regat;
 11. „Tu ești omul acela” – De la regat la exil;
 12. „S-a săvârșit” – Fiul împlinește promisiunile Tatălui;
 13. Iată mireasa – Fiul învie strălucind deasupra Noului Ierusalim.

Dincolo de concepțiile teologice particulare ale autorului, dincolo de dogmele bisericii catolice căreia îi aparține , tema aceasta a legământului este generoasă. Merită, cred, citită atent și circumspect această carte fiindcă autorul este talentat și nu se poate să nu găsești mărgăritare amestecate în ea. Sunt sigur că vă veți verifica concepția despre iubirea lui Dumnezeu.

Lectură atentă, circumspectă și născătoare de gânduri…

Dr. Valeriu Petrescu