Sugestii de lectură - Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu - cu completări

Info Adventist 13 februarie 2022

Puține persoane au influențat într-un mod atât de pregnant civilizația unei națiuni așa cum a făcut-o Dumitru Cornilescu prin traducerea Bibliei în limba română.

Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu cu completări, de Alexandru Măianu, Editura Stephanus, București, 2021.

Alexandru Măianu (1931-1994) s-a născut în localitatea Moldoveni, lângă București. A predicat Evanghelia în Biserica Evanghelică Română la adunarea din București, str. Carol Davila, nr.48, in jurul anilor 50. A lucrat la Institutul Agronomic București între anii 1954-1977 unde și-a luat doctoratul în Știinta Solului. In 1978 s-a stabilit în Statele Unite ale Americii și a fost profesor de Știinta Solului la Universitatea din Fargo, Nord Dakota. A înființat și condus în Statele Unite ale Americii organizația misionară Emmanuel în cadrul căreia a scris și tradus cărți creștine precum „Predica de pe munte”, „Joni” si altele. A ținut predici la radio în limba română pentru românii din țară și diaspora, cărora li s-a dedicat din dragoste pentru Dumnezeu.

Cine a fost Dumitru Cornilescu? Lucrarea lui Alexandru Măianu încearcă să răspundă acestei întrebări într-un mod cât mai documentat posibil. Această ediție cu completări apare la aniversarea a 100 de ani de la traducerea Bibliei în limba română, făcută de Dumitru Cornilescu în 1921.

În Prefață la prima ediție a cărții, apărută la aniversarea a 60 de ani de la traducerea Bibliei, adică în 1981, autorul zice: „Scriind aceste rânduri am încercat să redau nu numai lucrarea lui, ci și simplitatea, modestia care l-a caracterizat pe Dumitru Cornilescu. Am încercat s-o fac pentru a continua  iar nu a întrerupe, ceea ce a constituit pentru creștinii din țara noastră, din Elveția, din America și din alte țări, o minune a vremurilor noastre: un om mare, într-un înveliș fără strălucire; un mare lucrător al lui Dumnezeu, într-un trup de lut, plin de toate slăbiciunile oamenilor, dar în acelaș timp întărit de harul lui Dumnezeu.”(p.11).

Deși au trecut 40 de ani de la prima apariție a acestei lucrări și în ciuda faptului că este prima biografie a lui Dumitru Cornilescu, deci una perfectibilă, cartea își păstrează actualitatea fiindcă autorul a avut acces direct la cel despre care scrie și a putut astfel surprinde nuanțe care altfel scapă. E drept că accesul la surse documentare și documente i-a fost limitat de condițiile acelor ani, dar această lipsă este compensate de apropierea sa de epoca despre care scrie.

Cartea este împărțită în șase părți, în ordine cronologică, după cum urmează:

  • Partea I-aCea mai mare descoperire;
  • Partea a II-aLumină în întuneric;
  • Partea a III-aÎn exil;
  • Partea a IV-aA doua viață;
  • Partea a V-aO viață sfântă – o cale de urmat;
  • Partea a VI-a – Completări.

În plus, volumul beneficiază de un bogat material de imagini care întregesc tabloul vieții lui Dumitru Cornilescu.

Lectură utilă, plăcută și inspiratoare…

Dr. Valeriu Petrescu