Tinerii care beneficiază de o educație adventistă rămân în biserică

Info Adventist 23 aprilie 2021

Educația adventistă este decisivă? Frecventarea unei școli sau universități adventiste oferă mai mult decât orice altă instituție bună de învățământ? Educația adventistă este o cheltuială sau o investiție? Prin educație se împlinește, de fapt, misiunea? Duce ea la dezvoltare spirituală?

Acestea au fost câteva dintre întrebările la care și-a propus să răspundă John Wesley Taylor, directorul adjunct al departamentului educație din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în cadrul unei prezentări înregistrate pentru a fi transmise membrilor Comitetului Executiv al Conferinței Generale pe data de 14 aprilie 2021. Prezentarea lui Taylor pe tema rolului educației adventiste în aderarea și rămânerea tinerilor în biserică a revizuit multiple studii care subliniază diferite aspecte ale educației și al rolului ei în activitatea de răscumpărare.

„Educația adventistă reprezintă cel mai de durată eveniment evanghelistic din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea”, le-a reamintit Taylor sutelor de membri ai Comitetului Executiv din toată lumea, reuniți online pentru consiliul de primăvară din acest an.

Potrivit lui Taylor, niște calcule sumare ne conduc la concluzia că un copil care frecventează o școală primară adventistă are parte de cel puțin 800 de ore de pregătire. Un elev care frecventează instituții adventiste de învățământ la toate nivelurile ajunge la peste 37.400 de ore, a adăugat el. Iar toate școlile adventiste, de la toate nivelurile, sunt locuri în care este prezentată Evanghelia, a subliniat Taylor. „Acest lucru înseamnă că există 9.489 de locuri în care este transmisă Evanghelia, cu 111.360 de predicatori și 2.044.709 participanți”, a completat el.

Eficiența educației adventiste

Taylor le-a reamintit liderilor adventiști că studiul CognitiveGenesis, realizat în urmă cu câțiva ani, a identificat factorii care contribuie la performanța academică a elevilor înscriși în sistemul adventist de învățământ. La studiu au participat peste 800 de școli cu 52.000 de elevi din clasa a III-a până în clasa a IX-a și din clasa a XI-a. „Potrivit rezultatelor studiului, elevii din școlile adventiste au înregistrat rezultate mai bune la testele standardizate decât media națională la toate nivelurile, indiferent de mărimea școlii”, a declarat acesta.

El a făcut referire și la așa-numitul efect al școlii adventiste, care se traduce astfel: „cu cât crește numărul anilor de studii în care s-au frecventat școli adventiste, cu atât este mai mare diferența dintre elevii școlilor adventiste și media națională… atât în ceea ce privește performanța, cât și în ceea ce privește competențele.”

Potrivit lui Taylor, un alt parametru demn de menționat este rata de absolvire. „În Statele Unite, [rata de absolvire] este de 82%, însă în școlile adventiste ajunge la 98,4%”, a completat el.

Mai mult decât performanță academică

Performanța academică nu este singurul sau cel mai mare avantaj, a sugerat Taylor. El L-a citat pe Isus, care le-a spus ucenicilor Săi: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8:36). Cu privire la educație, acesta a citat una dintre afirmațiile lui Ellen G. White, pionieră a Bisericii Adventiste, care, în cartea Principiile fundamentale ale educației creștine a scris că, pentru profesorii din școlile al cărei fundament este Biblia, „lucrul cel mai important trebuie să fie convertirea elevilor și studenților lor” (pag. 436).

În acest context, Taylor a analizat rolul educației adventiste în relație cu Biserica Adventistă. Dincolo de cele peste 463.000 de botezuri care au avut loc în instituțiile adventiste de învățământ în perioada 2009-2018, el a declarat că studiile arată o legătură clară între frecventarea unei școli adventiste și aderarea la biserică. „Există de 13 ori mai multe șanse ca [un tânăr] care nu frecventează o școală adventistă să nu se alăture niciodată bisericii”, a spus el, citând un studiu pe această temă. „Educația adventistă este misiune, iar noi trebuie să recunoaștem și să promovăm rolul central al educației adventiste în îndeplinirea misiunii bisericii de vestire a Evangheliei.”

Educația adventistă joacă, de asemenea, un rol vital în a-i ajuta pe tineri să rămână legați de Biserica Adventistă, a afirmat Taylor, adăugând că, potrivit unui studiu, în numeroase grupuri demografice, aproximativ 50% dintre cei care părăsesc biserica o fac până la vârsta de 25 de ani. Pe de altă parte, el a făcut referire la șapte studii care au contribuit la analizarea unei varietăți de aspecte referitoare la relația dintre educația adventistă și retenția de membri. „Împreună, aceste studii prezintă o imagine stabilă în timp și convingătoare”, a declarat Taylor.

Studiul Valuegenesis, de exemplu, s-a desfășurat pe o durată de mai mult de 20 de ani, la el participând mai mult de 2.200 de elevi de clasa a XII-a din școli adventiste. Potrivit lui Taylor, studiul a relevat faptul că există o corelație pozitivă între anii în care s-a frecventat o școală adventistă și loialitatea persoanei față de Biserica Adventistă. „Cei care au frecventat timp mai îndelungat școli adventiste au arătat o credință mai mare în convingerile fundamentale ale bisericii, iar în rândul lor exista o probabilitate mai mare de a fi adventiști de ziua a șaptea și la vârsta de 40 de ani”, a menționat el.

Studiul a examinat și factorii de dezvoltarea credinței religioase. Dintre aceștia, cel mai important este reprezentat de frecventarea unei școli adventiste, a declarat Taylor. „Optzeci și unu la sută dintre elevi au spus: «frecventarea unei școli adventiste este cel mai important aspect care m-a ajutat să îmi dezvolt credința religioasă”, a adăugat el.

O altă cercetare menționată de Taylor a fost realizată cu privire la factorii care îi determină pe tineri să rămână în biserică, aceasta revelând o corelație pozitivă între educația adventistă și devotamentul față de Isus Hristos și studierea Bibliei. Educația adventistă corelează, de asemenea, cu importanța religiei în viața tânărului. „Acestea sunt întărite prin intermediul educației adventiste”, a explicat Taylor.

O influență măsurabilă

În ultima parte a prezentării, Taylor a făcut referire la câteva teze de doctorat pe tema legăturii dintre educația adventistă și rămânerea tinerilor în biserică. Deși au fost realizate pe grupuri diferite, din zone geografice diferite, fiecare studiu citat a arătat influența educației adventiste asupra probabilității ca un tânăr să rămână activ în Biserica Adventistă.

Și opusul este adevărat, a declarat Taylor. Făcând referire la rezultatele unei cercetări, el a subliniat că „este mult mai probabil ca cei care nu au avut parte de o educație adventistă să devină inactivi sau să părăsească [Biserica Adventistă].”

Rezultatele acestor studii sunt susținute și de informațiile furnizate de Biroul de Arhivă, Statistică și Cercetare al Bisericii Adventiste. În studiul cu privire la cei care părăsesc biserica, cercetătorii au descoperit o diferență clară în ceea ce privește păstrarea membrilor între cei care au frecventat instituții adventiste de învățământ și cei care nu au făcut-o. Diferența a fost chiar mai importantă în rândul elevilor care au frecventat școli primare adventiste.

Potrivit lui Taylor, aceste diferențe nu ar trebui să ne surprindă. „Deși există corelații importante între retenția de membri și educația adventistă la fiecare nivel de școlarizare, cea mai puternică relație a fost identificată în educația timpurie”, a explicat el. „Este ceva ce sugerează că educația adventistă timpurie are un rol important în păstrarea membrilor.”

O legătură strânsă

Există vreo legătură între aderarea și rămânerea copiilor și tinerilor în biserică și frecventarea școlilor adventiste? „Pe baza dovezilor, răspunsul la această întrebare este «Cu siguranță», a declarat Taylor. „Există o corelație pozitivă între frecventarea unei școli adventiste și probabilitatea ca un copil sau un tânăr să se alăture Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și să rămână aici, iar acest lucru este valabil pentru timpuri și locuri diferite, ca și în populații diferite”, a subliniat el.

„Educația adventistă contează. Nu doar că pregătește efectiv copii și tineri în domenii precum științele, limbile, istoria și tehnologia, [ci] vede fiecare elev ca fiind un candidat la împărăția lui Dumnezeu. Educația adventistă contează. Educația adventistă educă pentru veșnicie”, a concluzionat Taylor.

Sursa: Adventist Review