Ucenicia, în centrul preocupărilor Bisericii Adventiste

Info Adventist 28 aprilie 2022

Ultimele cuvinte pe care Isus li le-a transmis ucenicilor Săi înainte de a înălțarea la cer au fost unele dintre cele mai importante cuvinte adresate de El. În cadrul acestei ultime întâlniri cu cei mai apropiați prieteni ai Săi de pe Pământ, El a intenționat să le ofere speranța prezenței Sale permanente alături de ei și să le spună ce aveau să facă în absența Lui.

„Toată puterea Mi-a fost dată în Cer şi pe Pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:18-20).

Principala instrucțiune dată de Isus bisericii aflate în formare a fost să facă și să boteze ucenici – să îi cheme și să îi învețe și pe alții să fie urmașii Săi și să trăiască și să demonstreze înaintea lumii învățăturile Lui. În timp ce făceau acest lucru, aveau asigurarea primirii puterii Duhului Sfânt și că mesajul avea să se răspândească din Ierusalim în întreaga lume (Faptele Apostolilor 1:8).

A face ucenici înseamnă a-i ajuta pe oameni să crească în Isus, în învățăturile Sale și în practicile spirituale exemplificate și transmise de El. Prin puterea Sa răscumpărătoare, bărbații, femeile și copiii sunt chemați să reflecte în lume dragostea și lumina Sa.

În acest context, cel de-al V-lea obiectiv din planul strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este „să creeze ucenici, astfel încât credincioșii și familiile lor să trăiască vieți pline de Duhul Sfânt”.

Ucenicia este esențială

În cadrul acestui obiectiv, ucenicia este abordată din mai multe unghiuri, fiind aplicați mai mulți indicatori ai progresului (KPI) pentru a ajuta Biserica să identifice principalele nevoi și să încurajeze departamentele Bisericii să acționeze în aceste domenii.

Un element fundamental al uceniciei constă în a petrece timp cu Hristos, astfel încât să putem primi har pentru a avea o viață spirituală vie. Rugăciunea, studierea Bibliei și închinarea publică sunt vitale pentru întărirea vieții spirituale. De asemenea, Biserica dorește să îi facă pe credincioși conștienți de existența și importanța resurselor puse la dispoziție precum ghidul de studiu al Școlii de Sabat pentru toate vârstele și studiul și rugăciunea împreună cu ceilalți credincioși (KPI 5.1, 5.2, 5.6).

După cum Isus a subliniat imporanța urmării învățăturilor Sale, și Biserica subliniază importanța înțelegerii și aplicării doctrinelor fundamentale ale Bibliei care fie sunt opuse culturii dominante, fie sunt înțelese greșit sau subminate de societate.

Printre acestea se numără relatarea biblică a creației, mântuirea prin credință, înțelegerea corectă a morții și a spiritismului, principiile biblice cu privire la sănătate, sanctuarul și judecata de cercetare, precum și revenirea iminentă a lui Hristos. Poate cel mai important, indicatorul progresului nr. 5.3 urmărește să încurajeze înțelegerea „naturii credințelor fundamentale în ansamblul lor ca doctrine centrate pe Biblie care reflectă un Dumnezeu iubitor și milostiv”.

Liderii Bisericii sunt dornici să îi întărească pe credincioși și să le ofere resurse, dar și să cheme noi ucenici prin intermediul media precum Hope Channel, Adventist World Radio și al publicațiilor precum Adventist World și Adventist Review. Diversele conturi ale Bisericii de pe rețelele de socializare contribuie, de asemenea, la o experiență devoțională bogată prin intermediul Bibliei și al scrierilor lui Ellen White.

Creșterea disponibilității scrierilor lui Ellen White într-o varietate de limbi, inclusiv în braille, pentru persoanele cu deficiențe de vedere, este deosebit de importantă pentru obiectivul nr. 5. Strâns legat de acesta este planul de a crește gradul de conștientizare cu privire la natura inspirației, astfel încât Biserica să aibă o înțelegere corectă a naturii și rolului scrierilor lui Ellen White (KPI 5.4, 5.5, 5.7, 5.8).

Importanța unei relații cu Isus prin studiu, rugăciune și o mărturisire inspirată de El nu este esențială doar în familie și în biserică, ci și în școlile noastre adventiste, acolo unde profesori bine pregătiți și credincioși caută să Îl înalțe pe Hristos printr-un curriculum care promovează valorile și viziunea biblică cu privire la lume și viață (KPI 5.9).

Chemarea de a fi ucenic al lui Hristos ne este adresată tuturor – tineri și bătrâni, în cămin, la biserică, la școală – de orice limbă și din orice cultură. Suntem chemați atât să Îl urmăm pe Isus, cât și să îi invităm pe cei pe care îi întâlnim pe drum să Îl urmeze pe calea spre speranță și deplinătate.

Autor: Beth Thomas

Sursa: Adventist News Network