Un răspuns cumpănit

Info Adventist 26 noiembrie 2021

Remarcile incendiare făcute pe 13 noiembrie de un pastor adventist de ziua a șaptea în timpul predicii ținute în biserica sa din cartierul newyorkez Bronx și tumultul iscat ulterior pe rețelele sociale ne-au adus la intersecția vitală dintre credință, relații maritale și spațiul public.

Cu siguranță, „adventiștii de ziua a șaptea susțin demnitatea și valoarea oricărei ființe umane și condamnă toate formele de abuz fizic, sexual și emoțional și de violență în familie”.

Capitolul 5 din Efeseni – care este chiar pasajul biblic folosit de pastorul din Bronx pentru a-și fundamenta afirmațiile – este exemplul principal al relației dintre un soț și soția lui. Este esențial să înțelegem raționamentul apostolului Pavel din spatele concluziilor sale. Pavel zugrăvește în cuvinte o imagine despre ceea ce ar trebui să se întâmple în relațiile de căsătorie ale celor care susțin că sunt urmași ai lui Hristos. Pavel declară în Efeseni 5: „fiți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu” (vers. 1,2, NTLR[i]). „Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului” (vers. 21,22, RMNN[ii]). „Și, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” (vers. 24,25, RMNN).

Pentru că mulți omit mesajul general din Efeseni 5 evidențiind versetul 22 din secțiunea respectivă – „Nevestelor, supuneți-vă bărbaților voștri, ca Domnului” – ei pierd din vedere partea centrală a mesajului, care se află în versetul 25: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea”. Mesajul central al lui Pavel despre rolurile angajamentului în relația dintre un soț și o soție – inclusiv supunerea menționată în text – se sprijină pe faptul că soțul își iubește soția așa cum a iubit Hristos biserica.

În cazul în care există vreo neînțelegere cu privire la ce a vrut să spună Pavel când a subliniat că dragostea trebuie să fie motivația principală a interacțiunii în orice relație de căsătorie, el își dezvoltă punctul de vedere printr-o afirmație clară în 1 Corinteni 13:4,5: „Dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu este mândră, nu se comportă indecent, nu-și urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău” (NTLR).

Întrucât cerința biblică este ca soții să-și iubească soțiile așa cum a iubit Hristos biserica, unii ar putea să întrebe: „Cum arată această dragoste?” Un răspuns complet despre felul în care iubește Hristos vine din Evanghelii, din binecunoscutul mesaj din Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (RMNN).

Și, în mod specific, în chestiunea delicată a relațiilor sexuale din căsătorie și a întrebării cine este stăpân peste trupul cui – așa cum sunt descrise în declarațiile nefericite făcute în Bronx – Pavel oferă chintesența gândirii sale inspirate despre reciprocitatea în căsătorie în 1 Corinteni 7:1-5 (NTLR): „Cu privire la lucrurile pe care mi le-aţi scris, «este bine pentru un om să nu se atingă de femeie[iii]», însă, datorită cazurilor de desfrâu, fiecare bărbat să-şi aibă propria soţie şi fiecare femeie să-şi aibă propriul soţ. Soţul să-şi împlinească datoria faţă de soţie şi, de asemenea, şi soţia faţă de soţ. Soţia nu este stăpână pe trupul ei, ci soţul. Tot astfel, nu soţul este stăpân pe trupul său, ci soţia. Nu vă refuzaţi unul pe altul, decât doar prin înţelegere, pentru un timp, ca să vă dedicaţi rugăciunii, şi apoi fiţi din nou împreună, ca să nu vă ispitească Satan din cauza nestăpânirii voastre.”

Mesajul lui Pavel pentru soți și soții le reamintește că cei doi fac parte din aceeași echipă: ceea ce îl afectează pe unul să-l preocupe pe celălalt; de ceea ce îl avantajează pe unul este și în beneficiul celuilalt. Punctul central este clar: soții și soțiile nu ar trebui să ia decizii unilaterale atunci când vine vorba de relația maritală. Mai degrabă, ei ar trebui să analizeze lucrurile împreună, făcând alegeri care să vor fi reciproc avantajoase pentru căsătorie, permițându-i fiecărui partener să fie un reprezentant al lui Isus Hristos.

În cele din urmă, modul lui Hristos de a interacționa cu oamenii – biserica (mireasa Lui) – a fost caracterizat de amabilitate și respect. El nu intră în inima noastră fără consimțământul nostru. Oricât ar dori să aibă o relație cu noi, El așteaptă afară și bate la ușa inimii noastre. În esență, El ne cere permisiunea de a intra. Biblia descrie acest fel de relație în Apocalipsa 3:20: „Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el, și el cu Mine” (RMNN).

Mărturiile Sfintei Scripturi fac clar faptul că atunci când soții își iubesc soțiile așa cum a iubit Hristos biserica, violența, coerciția sau forța nu vor exista. Aceasta este învățătura și credința Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la relațiile dintre un soț și soția lui, sau dintre o soție și soțul ei. Să nu le răstălmăcim. Soarta noastră veșnică și soarta celor din sfera noastră de influență depind de ele.

Autori: Willie și Elaine Oliver, Departamentul Viața de Familie, Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Willie Oliver, pastor hirotonit, consilier pastoral, sociolog și educator certificat în probleme de familie, este directorul Departamentului Viața de Familie la sediul central al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Elaine Oliver, consilier clinician certificat, psiholog educațional și educator certificat în probleme de familie,  este director asistent al Departamentului Viața de Familie la sediul central al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. 

Sursa: Adventist Review

[i] NTRL – Noua Traducere în Limba Română

[ii] RMNN – traducerea Dumitru Cornilescu, revizuită în 2010 și 2014

[iii] Eufemism cu referire la relațiile sexuale