Universitatea Adventistă din Franța publică o nouă revistă de teologie

Info Adventist 19 ianuarie 2018

Facultatea Adventistă de Teologie din Collonges, Franţa, a lansat primul număr al unei noi reviste de teologie intitulate „Servir. Revue adventiste de théologie”.

Potrivit lui Gabriel Monet, Decan al Facultății de Teologie din vara anului trecut și inițiator al proiectului, revista umple un gol existent în spațiul adventist în care se vorbește limba franceză încă din anul 1999, atunci când a fost întreruptă publicarea revistei publicate de Asociația Pastorală a Diviziunii Intereuropene.

Desigur, există diferite reviste publicate sau traduse în franceză dedicate credincioșilor adventiști, studenților… reviste ce conțin articole legate de diferite domenii ale teologiei, însă fără a fi publicații științifice care să încurajeze cercetarea și aprofundarea unor subiecte specifice. În plus, teologii adventiști vorbitori de limba franceză publică în reviste de teologie publicate în alte limbi, sau care nu sunt adventiste. Există chiar și o revistă adventistă europeană publicată în mai multe limbi, „Spes Christiana”, însă nu este larg răspândită în țările francofone din cauza numărului foarte mic de articole în limba franceză.
Distribuția adventiștilor vorbitori de limba franceză pe glob este semnificativă, părând legitimă dezvoltarea unui instrument de promovare a cercetării, care le permite celor interesați de probleme teologice să descopere elemente care să hrănească, să încurajeze și să stimuleze. În plus, această nouă revistă va contribui la sinergia dintre facultățile adventiste de teologie din țările vorbitoare de limba franceză (Camerun, Haiti, Madagascar, Franța) și teologii adventiști afiliați acestor facultăți, dar și cei care profesează într-un alt context.

Facultatea de Teologie din Collonges este încântată să fie o forță motrice în această direcție și speră să le ofere tuturor cercetătorilor Bibliei și teologilor sistematici ocazii de a scrie și de a-și împărtăși cercetările și reflecțiile. Revista va constitui și o lectură bogată pentru teologi, studenți, pastori și conducători ai bisericii, precum și pentru toți cei interesați de teologie. Aceasta are un caracter serios și științific, însă fără a fi elitistă sau prea tehnică, astfel încât să rămână accesibilă celor mai mulți cititori și să contribuie astfel la formarea unei viziuni constructive asupra adventismului, ca și a unei perspective adventiste relevante cu privire la Biblie, istorie, eclesiologie…
Titlul „Servir” (a sluji) reflectă o viziune a implicării. Crearea unei reviste de teologie doar de dragul exercițiului intelectual reflectă un interes limitat, însă orice cercetare teologică poate contribui la lucrarea (de slujire a) Bisericii în general și a fiecăruia în particular.

Slujirea este, astfel, un angajament profund teo-logic, adică nu implică doar acțiunea, ci este o abordare dinamică ce combină reflecția cu acțiunea, pe de o parte, și acțiunea umană cu acțiunea divină, pe de altă parte. Logo-ul revistei vrea să ilustreze chiar ideea că acțiunea, simbolizată de mână, trebuie susținută și inspirată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt (simbolizat de porumbel).

Persoanele sau instituțiile care doresc să se aboneze la această publicație bianuală o pot face pe site-ul Universității Adventiste din Franța (www.campusadventiste.edu).

Sursa: Inter-European Division of the Seventh-day Adventist Church