Vino la ADRA – 11 posturi în concurs te așteaptă!

Info Adventist 7 iunie 2019

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectelor UP TO START și START LA ANTREPRENORIATADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 • 1 post de ”Coordonator activitate monitorizare IMM” – proiect UP TO START;
 • 5 posturi de ”Expert monitorizare IMM” – proiect UP TO START;
 • 5 posturi de ”Expert monitorizare IMM” – proiect START LA ANTREPRENORIAT.

 

Descrierea posturilor:

1 post de ”Coordonator activitate monitorizare IMM” – proiect UP TO START:

Atribuții:

 • Redactează metodologia de monitorizare a implementării afacerilor și monitorizează aplicarea prevederilor ei;
 • Realizează documente suport și instrumente de monitorizare a implementării afacerilor;
 • Se documentează cu privire la specificul fiecărei afaceri/domeniu;
 • Întocmește fise de lucru și de monitorizare specifice;
 • Organizează/coordonează echipa și programul de monitorizare;
 • Coordonează activitatea Centrului de Antreprenoriat Online;
 • Efectuează vizite de monitorizare pe teren;
 • Colectează materiale suport pentru raportarea activității;
 • Raportează activitatea.

Educație solicitată: studii superioare în domeniul financiar, economic, contabil, marketing, management sau drept – 3 ani;

Experiență solicitată: experiență în activități de monitorizare pentru dezvoltarea afacerilor și/sau experiență și cunoștințe în management și dezvoltarea unor întreprinderi – 5.1 ani;

Competențe solicitate: competențe de economist.

 

5 posturi de ”Expert monitorizare IMM” – proiect UP TO START;

Atribuții:

 • Se documentează cu privire la specificul fiecărei afaceri/domeniu;
 • Întocmește fise de lucru și de monitorizare;
 • Efectuează vizite de lucru în teren;
 • Verifică documentele și stadiul de implementare a planurilor de afaceri;
 • Colectează materialele suport pentru raportarea activității;
 • Raportează activitatea.

Educație solicitată: studii superioare în domeniul financiar, economic, contabil, marketing, management, resurse umane – 3 ani;

Experiența solicitată: experiența în activități de monitorizare pentru dezvoltarea afacerilor și/sau experiență și cunoștințe în management și dezvoltarea unor întreprinderi – 5.1 ani;

Competențe solicitate: competențe de economist.

 

5 posturi de ”Expert monitorizare IMM” – proiect START LA ANTREPRENORIAT:

Atribuții:
 • Se documentează cu privire la specificul fiecărei afaceri/domeniu;
 • Întocmește fișe de lucru și de monitorizare;
 • Efectuează vizite de monitorizare pe teren;
 • Verifică documentele și stagiul de implementare a planurilor de afaceri;
 • Colectează materiale suport pentru raportarea activității;
 • Raportează activitatea.

Educaţie solicitată: studii superioare în domeniul financiar, economic, contabil, marketing, management, resurse umane – 3 ani.

Experienţă solicitată: experienţă în activităţi de monitorizare şi/sau consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor şi/sau experienţă şi cunoştinţe în managementul şi dezvoltarea unor întreprinderi – 5.1 ani.

Competenţe solicitate: Competenţe de consultant.

Pentru posturile aferente proiectului UP TO START perioada de implementare este de 12 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână, iar pentru posturile aferente proiectului START LA ANTREPRENORIAT perioada de implementare este de 12 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție, cu menționarea proiectului pentru care se aplică, se trimit la adresa de e-mail [email protected], până luni, 17.06.2019, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Proiectul START LA ANTREPRENORIAT – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Proiectul UP TO START – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România(Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ADRA România

Material preluat de pe adra.ro/stiri.