Vino la ADRA România – 1 post în concurs te aşteaptă!

Info Adventist 27 iulie 2017

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

ADRA România scoate în concurs următorul post în vederea angajării:

 1. Administrator

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail [email protected], până luni, 31 Iulie 2017, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

ADRA România

Fișa postului: Administrator (515104)

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: medii;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: permis de conducere, operare PC, cunoștințe elementare de comunicare în limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor.

ATRIBUȚII

 • Se îngrijește de buna funcționare a mașinilor instituției (revizii, reparații etc.);
 • Se ocupă de menținerea elementelor patrimoniale tangibile ale sediului organizației;
 • Verificarea inventarului și funcționarea pieselor din dotarea încăperilor, anunțând lipsurile sau defecțiunile constatate;
 • Conduce autovehiculele instituției;
 • Asigură aprovizionarea din punct de vedere al consumabilelor;
 • Asigură suport în procesul de achiziții în cadrul proiectelor și evenimentelor organizației (ședințe, campanii, etc.);
 • Creează și coordonează echipe de voluntari;
 • Îndeplinește orice alte sarcini primite legate de activitățile organizației.

RESPONSABILITĂȚI

 • Răspunde de corectitudinea actelor întocmite;
 • Răspunde de imaginea Asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile Asociației în rândul grupului țintă;
 • Utilizează și păstrează în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Colaborează cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Respectă normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 • capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • capacitate de previziune a evenimentelor;
 • abilități de negociere;
 • capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • capacitate de a redacta rapoarte clare și corecte;
 • adaptabilitate;
 • echilibru emoțional, constanță în atitudini;
 • capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • competențe de a lucra în echipă;
 • spirit creativ și inovativ.

Competențe specifice:

 • Are o minimă experiență în administrare imobile;
 • Are competențe de comunicare și ușurință în stabilirea contactelor cu terți;
 • Are cunoștințe și abilități privind punerea în funcțiune, utilizare, verificare, întreținerea diferitelor tipuri de utilaje și aparatură;
 • Are o capacitate bună de analiză și sinteză;
 • Are o minimă experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Accesare surse finanțare;
 • Bun organizator;
 • Flexibilitate;
 • Sociabilitate;
 • Proactivitate;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe minime de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 2 luni (august – septembrie 2017) – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire (în urma evaluării).

Material preluat de pe adra.ro/stiri.