VINO LA ADRA ROMÂNIA – 4 POSTURI ÎN CONCURS TE AŞTEAPTĂ!

Info Adventist 1 aprilie 2022

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

Ca urmare a implementării proiectului „Speranță pentru Ucraina”, ADRA România scoate în concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Manager proiect”
 2. „Asistent manager”
 3. „Coordonator voluntari”
 4. „Administrator”

CV-urile în format „Europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail [email protected], până marți, 05 aprilie 2022, ora 15:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Experiența în implementarea altor proiecte ADRA România constituie un avantaj!

Descrierea posturilor:

 1. „Manager proiect”

ATRIBUȚII:

 • Identifică sursele de finanțare;
 • Întocmește propunerile (cerințele) de proiect;
 • Întocmește bugetele pentru proiecte;
 • Implementează proiectele;
 • Raportează implementarea proiectelor către finanțatori;
 • Stabilește și menține relațiile cu administrația publică și locală, precum și cu alți parteneri;
 • Asigură monitorizarea activităților derulate în cadrul diverselor proiecte;
 • Organizează evenimente pentru strângerea de fonduri;
 • Creează planuri și strategii alături de Consiliul Director în vederea dezvoltării actualelor proiecte și a altora noi;
 • Încheie parteneriate și păstrează legătura cu partenerii noștri.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Disponibilitate deplasare în zonele de implementare;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor.

­­

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 6 luni – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire nedeterminată (în urma evaluării).

2. „Asistent manager”

ATRIBUȚII:

 • Contribuie la implementarea proiectului aflat în curs de desfășurare;
 • Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectului;
 • Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale;
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse;
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management;
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect;
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare permanentă cu aceaștia;
 • Raportează activitatea.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 6 luni – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire nedeterminată (în urma evaluării).

3. „Coordonator voluntari”

ATRIBUȚII:

Evaluează nevoia de voluntari în cadrul proiectului;

 • Coordonează activitățile de voluntariat din cadrul proiectului;
 • În colaborare cu managerii de proiect stabilește sarcinile pentru fiecare voluntari;
 • Planifică și organizează programele de orientare și instruire a noilor voluntari;
 • Oferă asistență voluntarilor, la solicitarea acestora, pentru a facilita îndeplinirea de către ei a sarcinilor asumate;
 • Respectă regulamentele, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul organizatiei;
 • Administrează baza de date a voluntarilor implicați în activitățile organizatiei;
 • Reprezintă instituția în fața voluntarilor;
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;
 • Motivează echipa de voluntari prin comunicare permanentă cu aceștia;
 • Raportează activitatea.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • De preferat să locuiască în zona de implementare a proiectului;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 168 ore/lună, timp de lucru inegal;
 • 6 luni – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire nedeterminată (în urma evaluării).

4. „Administrator”

ATRIBUȚII

 • Se îngrijește de buna funcționare a mașinilor instituției (revizii, reparații etc.);
 • Se ocupă de menținerea elementelor patrimoniale tangibile ale sediului organizației;
 • Verificarea inventarului și funcționarea pieselor din dotarea încăperilor, anunțând lipsurile sau defecțiunile constatate;
 • Conduce autovehiculele instituției;
 • Asigură aprovizionarea din punct de vedere al consumabilelor;
 • Asigură suport în procesul de achiziții în cadrul proiectelor și evenimentelor organizației (ședințe, campanii, etc.);
 • Creează și coordonează echipe de voluntari;
 • Îndeplinește orice alte sarcini primite legate de activitățile organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: medii;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: permis de conducere, operare PC, cunoștințe elementare de comunicare în limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 6 luni – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire nedeterminată (în urma evaluării).

ADRA România

Articolul VINO LA ADRA ROMÂNIA – 4 POSTURI ÎN CONCURS TE AŞTEAPTĂ! a apărut prima dată pe ADRA România.


Material preluat de pe adra.ro/stiri.