Vremurile dificile necesită o implicare personală, spune președintele Bisericii Adventiste

Info Adventist 25 mai 2021

Ted N. C. Wilson face apel la membri să răspundă chemării lui Dumnezeu de a duce lumii solia Sa cu privire la ultimele zile.

Ted N.C. Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, a declarat că timpurile dificile și pline de provocări pe care le trăim ne cer să răspundem în mod personal chemării lui Dumnezeu de a transmite mesajul Său cu privire la zilele de pe urmă. Observațiile lui Wilson au făcut parte din predica prezentată la Conferința adventistă mondială virtuală din data de 22 mai 2021.

Evenimentul desfășurat între 19 și 23 mai, 24 de ore pe zi, primul de acest fel pentru Biserica Adventistă, a invitat mii de membri ai bisericii să se conecteze în vederea închinării, învățării și părtășiei. Mesajul preînregistrat al lui Wilson a inclus trei saluturi adresate membrilor din trei regiuni principale ale lumii – Asia-Pacific, Euro-Africa și America – care s-au conectat la eveniment în diferite momente ale zilei.

Unicitatea acestui moment

Wilson le-a reamintit membrilor adventiști că „este un privilegiu pentru noi să ne închinăm împreună lui Dumnezeu într-o inimă și un gând”, în timpul Conferinței adventiste mondiale virtuale. El a spus: „Deși pandemia Covid-19 a izolat mulți oameni în această perioadă atât de neobișnuită, Dumnezeu ne aduce laolaltă în mod virtual și, cel mai important, prin puterea Duhului Sfânt, care ne strânge la un loc”.

Membrilor bisericii care au urmărit programul din Sabat le-a fost amintită chemarea lui Dumnezeu „de a fi parte a lucrării Sale mondiale”, chiar și în aceste zile dificile. Wilson a mai spus: „Dumnezeu ne cheamă pe toți în acest timp de presiune extremă. Oamenii şi-au pierdut locurile de muncă; ei se confruntă cu boala Covid-19 sau cu alte boli; se simt descurajați ca urmare a restricțiilor impuse. În familii și între oameni a crescut frustrarea, iar mulți și-au pierdut speranța.”

Aceste vremuri dificile sunt totuși o ocazie de a-I aduce laudă lui Dumnezeu, a subliniat Wilson. „Motivul laudei noastre către Domnul și Împăratul care vine stă în faptul că știm că Dumnezeu ne conduce pas cu pas, așa cum a făcut-o până acum. Suntem poporul rămășiței lui Dumnezeu, sub grija Lui.”

Un mesaj și o misiune

Wilson a spus că noi, rămășița Lui, avem un mesaj și o misiune. „Dumnezeu vă cheamă să luați parte la lucrarea uimitoare de proclamare a soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14”, a subliniat el, făcând referire la cele trei solii speciale pe care, potrivit Bibliei, Dumnezeu le trimite lumii prin solii Lui omenești, chiar înainte de a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos.

Este o chemare de a fi parte esențială a proclamării lui Dumnezeu cu privire la ultimele zile ale pământului, a spus Wilson. Domnul vrea să ne folosească pe toți, „bărbați, femei, băieți și fete, pentru a fi un exemplu”, a adăugat el, „pe cei care sunt pe deplin dedicați lui Isus Hristos și care permit întru totul Duhului Sfânt să lucreze în viața lor într-un mod puternic și minunat”.

Răspunsul lui Isaia… și al nostru

Ca parte a predicii sale, Wilson a prezentat chemarea lui Dumnezeu adresată lui Isaia și  răspunsul afirmativ ulterior și consemnat în Isaia capitolul 6. Wilson a spus că întocmai cum s-a întâmplat profetului Vechiului Testament, vremurile dificile sunt momente în care să ne ridicăm și să stăm pentru Dumnezeu. El a adăugat: „În lumina provocărilor multiple cu care ne confruntăm, precum incertitudinea și viitorul necunoscut din perspectiva umană, Dumnezeu vă cheamă să împărtășiți oamenilor minunata veste bună că Hristos are o cale de scăpare pentru noi toți și că revine în curând ca să ne ia acasă, să fim cu El.

Bazat pe programul „Voi merge”, o inițiativă a Bisericii adventiste mondiale de a implica pe orice membru al bisericii în lucrarea misionară, Wilson a spus că Dumnezeu ne invită pe toți să colaborăm cu El. Wilson a subliniat: „Dumnezeu dorește să vă implicați. Ar fi putut apela la îngeri ca să facă lucrarea, …dar El a hotărât că noi avem nevoie de această implicare în planul Său de mântuire. Ce binecuvântare să fim parte a acestui plan!”

El a adăugat că, prin îndemnurile Duhului Sfânt, fiecare dintre noi este invitat să urmeze exemplul lui Isaia și să-I spună lui Dumnezeu: „Da, Doamne, folosește-mă. Voi merge. Voi face tot ce pot cu ajutorul talentelor pe care mi le-ai dat”.

Pentru a urmări mesajul integral al lui Ted Wilson, accesați predica de Sabat a pastorului Ted Wilson: „Eu voi merge” [Global Campmeeting]

Sursa: Adventist Review