Ziua 1 – Rugăciune pentru o inimă reconectată

Info Adventist 11 ianuarie 2023

Unde ești?

Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: ,Unde eşti?“ – Geneza 3:9

Cea mai importantă întrebare

Există oare o întrebare mai cercetătoare decât cea pe care Dumnezeu a adresat-o lui Adam, proaspăt căzut? Dumnezeu, desigur, știa exact unde se aflau Adam și Eva. El este omniscient – atotștiutor – la urma urmei, așa că Dumnezeu întreba de fapt: Adam, tu știi unde ești? Adam și Eva nu Îl ascultaseră pe Dumnezeu (Geneza 3, 4), iar neascultarea lor a creat o breșă, o ruptură în ceea ce fusese până atunci o relație perfectă între Dumnezeu și coroana creațiunii Sale. Locul în care Dumnezeu îi întâlnise în fiecare zi până atunci era gol în această zi. Primele chipuri create vreodată nu au afișat niciun zâmbet pentru Creatorul lor în acea zi. Brațele pe care El le modelase din lut nu L-au înfășurat în acea zi. Inimile ale căror bătăi se sincronizaseră adesea cu ale Lui erau ciudat de îndepărtate, aproape tăcute în acea zi.

Nu este suficient

Ellen White comentează: “Satana a spus sfintei perechi că va avea de câștigat prin călcarea Legii lui Dumnezeu. Nu vedem noi și astăzi asemenea raționamente?” (Patriarhi și profeți, p. 54). Adam și Eva au făcut greșeala de a-l asculta pe diavol, iar acesta i-a convins că ceea ce le oferea Dumnezeu nu era de ajuns, că nu era suficientă comuniunea cu Dumnezeu într-o relație strânsă, de încredere. Într-o clipă, climatul blând și liniștit al Edenului acum “părea că îngheață perechea vinovată. Iubirea și pacea care fuseseră partea lor s-au dus, iar în locul lor ei aveau simțământul păcatului, o teamă pentru viitor, o goliciune a sufletului. Veșmântul de lumină care-i acoperea acum a dispărut și, pentru a-l înlocui, ei au încercat să dea formă unui acoperământ pentru ei; căci goi, nu puteau să dea ochii cu Dumnezeu și cu sfinții îngeri.” (p. 57). Păcatul schimbase starea spirituală a singurelor creaturi din Eden cu care Dumnezeu Își împărtășise chiar chipul Său. Într-adevăr, spulberase chipul lui Dumnezeu din ele.

Un timp de rugăciune

De la relația ruptă a lui Adam și Eva cu Dumnezeu până la potopul actual de legături rupte pe care le vedem gravate pe fețele din întreaga lume, poate că nu există nimic mai important pentru care să ne rugăm decât pentru o întoarcere la locul unde Dumnezeu ne așteaptă. Poate că au trecut milenii, dar minciunile care i-au doborât pe Adam și Eva nu s-au schimbat. Satana pretinde în continuare că Dumnezeu ne ascunde ceva, că nu putem avea încredere în El, că nu este suficient. Acest mesaj este deosebit de atrăgător într-o epocă digitală, obsedată de tehnologie, în care mai multe gadgeturi și conectivitate promit un tip de nirvana spirituală, o stare superioară în care ne controlăm soarta în loc să ne plecăm în fața Dumnezeului care ne-a creat. Acum este momentul să respingem minciunile Satanei și să ne întoarcem la Cel care ne-a iubit cu o dragoste veșnică, la Cel care ne atrage alături de El cu bunătate (Ieremia 31:3)!

Să ne rugăm împreună.

Timp de rugăciune (30-45 minute)

 O promisiune puternică

“Este minunat că ne putem ruga eficient, că ființele muritoare, nevrednice, au puterea de a-și înălța cererile spre Dumnezeu. Ce putere mai înaltă ca aceasta își poate dori omul — să intre în legătură cu Dumnezeul cel infinit? Omul slab și păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Putem rosti cuvinte care să ajungă până la tronul monarhului universului. Noi putem vorbi cu Isus, în timp ce mergem pe drum, iar El ne spune: ,Eu sunt la dreapta ta.” (Ellen G. White, Rugăciunea, p. 7)

Toate grupurile de rugăciune au moduri diferite de a se ruga împreună. Vă încurajăm să petreceți următoarele 30-45 de minute în rugăciune unită, în orice mod vă conduce Duhul Sfânt. Mai jos sunt câteva exemple de rugăciune prin versete din Scriptură. Vă puteți ruga și prin alte pasaje. Consultați Ghidul liderului pentru alte idei de rugăciune.

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu – Ieremia 24:7

“Le voi da o inimă ca să înțeleagă faptul că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.”

“Eu voi fi Dumnezeul lor”

Doamne, Îți mulțumim că vii să ne găsești atunci când am făcut lucruri care au rupt relația noastră cu Tine. Îți mulțumim pentru că ne iubești cu o dragoste care durează pentru totdeauna și pentru că ne atragi în mod constant, consecvent și vizibil alături de Tine în fiecare moment al fiecărei zile. Îți mulțumim, Doamne, pentru o iubire care încă îi caută pe păcătoși! Amin.

 “Cu toată inima lor”

Preasfinte Isuse, îți mulțumim pentru promisiunea unei inimi reaprinse, o inimă care Îl caută pe Dumnezeu și Îl așteaptă în vremuri de lipsă și în vremuri de belșug. Îți cerem să-Ți împlinești promisiunea unei inimi noi, cu o nouă afecțiune pentru Tine. Amin.

 “Ei vor fi poporul meu”

Doamne, ne uimește faptul că ne-ai revendica ca fiind ai Tăi după ce noi Te-am părăsit. Îți mulțumim că ne-ai acoperit cu viața desăvârșită a Domnului Isus Hristos și că ne-ai dat un nume nou (Apocalipsa 2:17). Amin.

Mai multe sugestii de rugăciune

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa.

Mărturisire: Luați-vă câteva minute pentru o mărturisire în taină și mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Îndrumare: Cereți-i lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp pentru a asculta vocea lui Dumnezeu și răspundeți prin laudă sau cântare

Imnuri sugerate

E-al rugii mele ceas divin (#191); Așa cum sunt (# 178); Oare n-ați aflat voi încă (#456); Dulcea chemare (# 461); Tot mai aproape (#347)