Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Mobilizarea resurselor pentru misiune

Raportul trezorierului pune accentul pe misiune.

Mobilizarea resurselor pentru misiune

Raportul trezorierului pune accentul pe misiune.

„În vremuri pe care le putem considera turbulente, în vremuri pe care le putem considera tulburi – Dumnezeu deține controlul și El ne va oferi tot ce avem nevoie pentru a face ceea ce ne-a chemat să facem”, și-a început Paul H. Douglas, trezorierul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, raportul din cadrul reuniunii de primăvară din 2023, subliniind situația financiară stabilă a Conferinței Generale la 31 decembrie 2022.

Raportul lui Douglas a continuat prin a sublinia modul în care, în ciuda contextului economic global, Dumnezeu continuă să Își susțină financiar Biserica pentru misiune.

Mobilizarea resurselor pentru misiune

Folosind anul 2019, anul de dinaintea pandemiei de COVID-19, ca punct de referință pentru ultimul an financiar „normal”, veniturile din zecime din ultimii trei ani au depășit în mod constant estimările, cu excepția anului 2020, în care s-a resimțit cel mai mare impact financiar ca urmare a pandemiei. Cu toate acestea, în anul 2021 acestea au revenit la normal, veniturile din zecime depășindu-le cu 1 milion de dolari pe cele din anul de referință 2019.

Și darurile au continuat să depășească estimările, în 2022, fiind cu 11 milioane de dolari mai mari decât în anul de referință 2019, o urmare directă a creșterii susținerii credincioșilor adventiști de pretutindeni. Fără îndoială, această creștere îi permite Bisericii să aloce fonduri pentru a se concentra și mai mult pe a duce Evanghelia veșnică la «orice neam, trib, limbă și popor»” (Apocalipsa 14:6).

Douglas a subliniat implementarea modelului anticipat de finanțare a Conferinței Generale și a activităților sale – din zecime (50%) și din darurile pentru misiune mondială (50%) – care este acum evidentă „în mare parte datorită generozității membrilor noștri de a susține misiunea globală și nu doar misiunea locală, care este realizată de bisericile pe care le frecventează”.

DEVOTAȚI INVESTIRII ÎN MISIUNE

Reamintindu-le membrilor Comitetului Executiv al Conferinței Generale despre angajamentul Bisericii de a investi în misiune, Douglas a recapitulat schimbările anunțate în raportarea financiară din cadrul Consiliului anual din 2022. „Ca parte a angajamentului nostru de a investi în misiune, noile secțiuni [din declarațiile și rapoartele financiare] oferă informații mai relevante cu privire la modul în care direcționăm utilizarea resurselor pentru misiune.”

Luând în considerare aceste noi secțiuni, în anul 2022, majoritatea cheltuielilor directe (43%) au fost folosite pentru strategia și susținerea misiunii, ceea ce exprimă în mod clar accentul pus de Biserică pe sprijinirea misiunii și alinierea intenționată a resurselor financiare pentru a se concentra asupra chemării noastre, în calitate de adventiști de ziua a șaptea, de a proclama „Evanghelia Împărăției… în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor” (Matei 24:14).

Douglas a continuat să vorbească despre situația pozitivă a capitalului de lucru și a activelor lichide și despre strategia de investiții a Bisericii, centrată pe Biblie, înainte de a-i da cuvântul lui Ray Wahlen, subtrezorier, pentru a prezenta raportul cu privire la plafonul cheltuielilor de funcționare.

„Acest raport este o mărturie a puterii lui Dumnezeu și a credincioșiei administratorilor creștini din întreaga lume.” Wahlen a subliniat tendința Conferinței Generale de a opera sub plafonul stabilit pentru cheltuielile de funcționare. Datorită creșterii veniturilor din zecime cu peste 400 de milioane de dolari peste suma estimată, au putut fi ocupate posturile vacante și a fost luată în considerare creșterea costului vieții pentru personalul existent.

Înaintăm cu încredere

Deoarece fiecare divizie a Bisericii mondiale a raportat creșteri în moneda locală pentru zecimi și daruri, iar majoritatea au raportat creșteri care au depășit nivelurile din 2019, putem fi încrezători că Dumnezeu este la cârmă. Cu toate acestea, deși Dumnezeu continuă să Își susțină Biserica în timp ce noi ne implicăm în îndeplinirea misiunii încredințate de Isus, nu suntem imuni la tulburările economice cu care se confruntă lumea din jurul nostru. Douglas le-a reamintit liderilor cinci provocări cu care se confruntă și cu care va continua să se confrunte Biserica pe măsură ce ne apropiem de revenirea lui Isus:
• menținerea echilibrului dintre creștere și stabilitate;
• asigurarea capitalului de lucru și a lichidităților;
• atingerea unor niveluri mai ridicate de autofinanțare;
• confruntarea cu incertitudinile cauzate de conflictele geopolitice, volatilitatea valutară și schimbările în mediile de reglementare;
• înțelegerea schimbărilor de paradigmă provocate de crize, noile tehnologii și schimbările generaționale de gândire.

Douglas a subliniat că, pe măsură ce înaintăm și continuăm să ne concentrăm asupra misiunii, trebuie să recunoaștem că „Domnul dorește să vadă lucrarea de vestire a celor trei solii îngerești dusă mai departe cu o eficiență sporită. După cum a lucrat în toate veacurile, ca să dea biruință poporului Său, și acum, în acest veac, El dorește mult să împlinească în mod triumfător scopul Său cu biserica Sa. El le cere sfinților Săi credincioși să înainteze uniți, mergând din putere într-o mai mare putere, de la credință la o asigurare și încredere sporită în adevăr și neprihănire a cauzei Sale” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pag. 9).

RECONCENTRAREA ASUPRA MISIUNII

În încheiere, Douglas i-a motivat și i-a încurajat pe liderii Bisericii de pretutindeni să rămână concentrați asupra misiunii încredințate de Dumnezeu pentru acest timp, continuând să înainteze în timp ce pun fiecare componentă a lucrării de slujire sub umbrela și accentul planului strategic Mission Refocus [Reconcentrare asupra misiunii].
Planul strategic Mission Refocus include trimiterea de personal misionar în prima linie a lucrării misionare, susținerea intrării organizațiilor bisericii în locuri fără prezență adventistă sau cu o prezență slabă, alinierea resurselor financiare la impactul misiunii și stabilirea și aplicarea unei strategii digitale care „facilitează utilizarea eficientă a tehnologiei pentru misiune”.

Potrivit lui Douglas, „Mission Refocus nu este un slogan. Mission Refocus este despre analiză și acțiune. Mission Refocus nu se rezumă la un set de criterii, ci înseamnă o cultivare a gândirii pentru a ne asigura că totul și toată lumea sunt în acord cu misiunea urgentă, pentru sfârșitul timpului, la care Dumnezeu Și-a chemat Biserica.”
Douglas i-a provocat pe lideri să analizeze fiecare aspect astfel încât totul să fie despre misiune. În afară de simpla analiză, el i-a îndemnat să acționeze cu încredințarea că „în timp ce ne ocupăm de această lucrare, Dumnezeu este de partea noastră! Haideți să avem o atitudine pozitivă, să fim hotărâți și prudenți!”

Raportul complet al trezorierului (în limba engleză), precum și raportul auditorului, pot fi consultate aici.

Sursa: Adventist News Network

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print