Adventist.ro

Ted Wilson | predică Sabat | Sesiunea Conferinței Generale, 11 Iunie 2022

Predica pastorului Ted Wilson la Sesiunea Conferinței Generale din St. Louis, SUA, sâmbătă, 11 Iunie 2022.
Pastorul T. Wilson a fost reales președinte al Bisericii Adventiste din întreaga lume, iar acesta e primul său mesaj adresat delegaților la sesiune. Împărtășiți-l cu toți credincioșii adventiști.


Rugăciune pentru Ucraina


 

Dimineața de 24 februarie 2022 a adus o confirmare tristă a situației tensionate din Ucraina. Rusia a efectuat un atac armat pe care puțini îl anticipau în secolul al XXI-lea, într-o perioadă în care societatea se dorește a fi una modernă și democratică.

Imaginea câtorva ucraineni adunați în piața principală din Harkov, care stau în genunchi și se roagă, demonstrează foarte bine care ar trebui să fie reacția noastră în astfel de situații.

În acest context, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Romania vă invită la post și rugăciune în Sabatele din 26 februarie și 5 martie.

Scenele crude ale războiului arată cât de nesigură este viața pe acest pământ. Suntem alături de poporul din Ucraina și ne rugăm pentru suferințele oamenilor care vor fi nevoiți să treacă prin momentele nemiloase ale unui război.

Astăzi, într-o ședință națională cu președinții din cele șase unități teritorial-administrative, am căutat soluții pentru a oferi adăpost refugiaților adventiști din Ucraina. Centralizăm datele și spațiile de cazare ce pot funcționa ca centre de tranzit. Prin Departamentul de Grupuri Etnice precizăm modalitatea în care credincioșii pot manifesta spiritul de ospitalitate și generozitate creștină.

Ne plecăm în rugăciune pentru ca Dumnezeu să conducă lucrurile după cum este mai bine pentru prezent și viitor.

„Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor […] trăiţi în pace cu toţi oamenii […]
nu v
ă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu.” Romani 12:17-19

Comitetul Uniunii de Conferințe
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România
24 februarie 2022


Apel la rugăciune din partea pastorului Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste Mondiale

Președintele Bisericii Adventiste mondiale, pastorul Ted N.C. Wilson, îndeamnă toți credincioșii să se roage pentru frații și surorile noastre din Europa de Est.

Dragi prieteni,

Cu siguranță urmăriți evenimentele care au loc la nivel internațional. Este imperativ să ne rugăm pentru frații și surorile noastre din Europa de Est, din Ucraina și din Rusia. Dificultățile care însoțesc un conflict deschis sunt îngrozitoare. În regiune sunt zeci de mii de credincioși adventiști care au nevoie de rugăciunile și de sprijinul nostru sub orice formă. Vă rugăm să îi păstrați, pe ei și pe familiile lor, în rugăciunile voastre și să ne rugăm pentru pace în această lume, astfel încât soliile celor trei îngeri să poată ajunge în fiecare casă și în fiecare inimă în aceste ultime zile ale istoriei Pământului. Vă rugăm să îi păstrați în rugăciuni pe pastorii noștri și pe credincioșii noștri, pe liderii, studenții și instituțiile din Ucraina – inclusiv instituția noastră de învățământ superior din Bucha, din apropiere de Kiev, clinica din centrul capitalei, editura de la sediul Uniunii, Centru Media Adventist, care este foarte activ, sediul Uniunii Ucrainene din Kiev, sediile conferințelor, sutele de biserici și numeroasele școli.

Trăind în acea regiune timp de câțiva ani și vizitându-i pe credincioșii noștri din numeroase locuri de pe teritoriul Diviziunii Euro-Asia, inclusiv din Ucraina, simt împreună cu ei. Sunt credincioși adventiști dedicați. Rugați-vă pentru curajul de care au nevoie și mărturia lor în aceste momente deosebit de dificile. Fie ca prezența și puterea lui Dumnezeu să fie simțite de fiecare dintre ei, iar Domnul să le insufle pace în timp ce îi conduce prin această situație dificilă. Putem avea întotdeauna încredere în făgăduințele Sale precum cele din Isaia 26:3, Isaia 41:10,13 și Iosua 1:9.
Astăzi [joi, 24 februarie], aproape 300 de angajați de la sediul Bisericii Adventiste mondiale din Silver Spring, Maryland, au participat la o sesiune specială de rugăciune pe Zoom înainte de începerea ședinței. Suntem pregătiți să facem tot ce putem pentru a ajuta Diviziunea Euro-Asia, pe teritoriul căreia se află Ucraina. Îi vom susține prin sprijin moral, sfaturi, rugăciuni și asistență financiară. În prezent, ADRA analizează modalități de a oferi ajutor umanitar în țară și de a-i ajuta pe viitorii refugiați.

Desigur, prin puterea noastră, nu putem produce schimbări cuantificabile în situația curentă, însă avem toată puterea pe care o putem obține prin rugăciune, așa că ne încredem în totalitate în Dumnezeul nostru cel Atotputernic pentru a opri vărsarea de sânge și a restabili pacea.

Diviziunea Euro-Asia le-a transmis un apel special tuturor credincioșilor adventiști de pe teritoriul ei pentru a se uni în rugăciune în fiecare seară, la ora 19:00, până la data de 4 martie. În plus, în acest Sabat, 26 februarie, va fi o zi de post și rugăciune în toată diviziunea. Vă invit, în calitate de familie a bisericii mondiale, să vă alăturați fraților și surorilor noastre din Diviziunea Euro-Asia în acest timp special de rugăciune, rugându-ne pentru pace și pentru intervenția Duhului lui Dumnezeu.

În plus, vă rog să îi amintiți în rugăciune și pe credincioșii noștri din China, care se confruntă cu restricții tot mai mari, pe credincioșii din Myanmar, care sunt oprimați, pe miile de credincioși din Sudanul de Sud, care sunt amenințați de o foamete iminentă, pe miile de credincioși din Etiopia, care se confruntă cu conflicte și pe credincioșii din multe alte locuri care se confruntă cu dificultăți. Cu siguranță, acestea sunt semnele revenirii iminente a lui Hristos.
Trebuie să Îi cerem Domnului în rugăciune să le ofere pace și încurajare credincioșilor de pe teritoriul Diviziunii Euro-Asia și din întreaga lume. Știm că Isus revine în curând! Ce speranță binecuvântată avem, încredințându-ne în mâinile Sale! Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre.
Sursa: Adventist News NetworkPrecizări cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente

Cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente, care pretind a lucra în interesul Bisericii sau al credincioșilor săi, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România face următoarele precizări.

Cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente, care pretind a lucra în interesul Bisericii sau al credincioșilor săi, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România face următoarele precizări:
În conformitate cu învățătura Bibliei și exemplul Mântuitorului, dar și cu prevederile constituționale, respectăm dreptul oricărei persoane de a se informa din orice fel de surse cu privire la chestiunile spirituale, precum și dreptul de a-și alege sau schimba, în mod liber, opțiunea religioasă, potrivit cu propria înțelegere și dorință.
În același timp, Manualul Bisericii menționează că „aderarea sau participarea unui credincios adventist la o mișcare sau organizație care produce divizare și disidență” (p. 71), prin susținerea unor demersuri care subminează autoritatea și misiunea Bisericii, este considerată incompatibilă cu calitatea de membru al Bisericii.
Din acest motiv, membrii care participă în mod repetat la întrunirile organizate de către persoane care produc divizare și disidență sau aderă la învățăturile promovate de către acestea, după ce au fost făcute toate demersurile pentru recuperarea spirituală a acestora, vor fi disciplinați în conformitate cu Manualul Bisericii.
Având în vedere anumite afirmații manipulatoare, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea subliniază în mod explicit că nu recunoaște actele liturgice îndeplinite de personal neacreditat și nici serviciile speciale, cum ar fi oficierea Cinei Domnului, cununiile sau botezurile, organizate în afara cadrului precizat de regulamentele de funcționare.
Persoanele botezate de către foști membri, indiferent de pozițiile avute în trecut, sau de către membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea deveniți adepți ai acestor persoane sau grupări nu sunt considerate membri adventiști și nu vor fi primite ca membri în nicio biserică locală, parte a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în baza respectivului botez.
Regulamentele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial nu prevăd posibilitatea unui transfer din Biserica Adventistă către o grupare disidentă sau invers și nici acceptarea unei grupări disidente ca biserică locală.
Încurajăm rugăciunile fierbinți pentru cei ce au ales, din diferite motive personale, să se alăture acestor persoane. Încurajăm discuțiile constructive, atât pentru cei afectați, cât și pentru Biserică în general. Biserica este deschisă dialogului care ajută la înaintarea misiunii, fără a afecta încrederea în organizație sau mărturisirea de credință comună. În același timp, dacă învățătura sănătoasă a Bisericii este atacată și dacă organizația și disciplina sunt sfidate, biserica locală trebuie să ia o atitudine hotărâtă, atât pentru recuperarea, cât și pentru protejarea membrilor și a unității ei. Vom continua să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ofere înțelepciune și discernământ spiritual pentru vremurile pe care le trăim.
„Preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc” (Iuda 1:20-23).
Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România,
București,
22 noiembrie 2021


REAFIRMAREA poziției despre căsătoriile copiilor minori în familiile de gabori

Poziția Bisericii Adventiste față de căsătoriei copiilor minori în familiile de gabori

Dragi frați, stimați lideri,
Deoarece în ultima perioadă s-au constatat diferențe majore în abordarea căsătoriei nelegitime a copiilor minori din familiile fraților noștri gabori, vă aducem în atenție Hotărârea Comitetului Uniunii din anul 2021 (vezi Anexa) și reafirmăm principiile Bisericii pe această temă:
1. Respectăm diversitatea multiculturală a grupurilor etnice și le apreciem fără deosebire, bucurându-ne de prezența lor în cadrul serviciilor divine de închinare. Orice credincios adventist are aceleași drepturi și obligații, indiferent de apartenența lui etnică sau națională.
2. Menținem o poziție neutră față de practicile și tradițiile care nu contravin învățăturilor și moralei fundamentate pe Sfintele Scripturi și pe Spiritul Profetic. Dacă moștenirea etnică sau culturală contravine acestora, va trebui limitată și abandonată.
3. Cu privire la practica membrilor gabori de a intermedia, aranja sau decide intrarea copiilor minori într-o relație nelegitimă, încălcând principiile biblice, biserica locală, în conformitate cu prevederile Manualului Bisericii, își va exprima dezaprobarea prin cenzură, dacă nu sunt implicate și alte aspecte agravante. Dezaprobarea prin cenzură se aplică de fiecare dată, indiferent de numărul copiilor minori, atunci când părinții și/sau persoanele responsabile intermediază intrarea acestora într-o relație nelegitimă.
În cazul aspectelor agravante, ca de exemplu: furtul fetei, trimiterea sau luarea fetei acasă (care implică recăsătorirea ulterioară fără drept biblic), despărțirea din cauza infertilității sau din motive financiare, precum și nerespectarea standardelor Bisericii la ceremonia nunții (consum alcool și alimente necurate, dansuri, etc.), Biserica locală va acționa prin retragerea calității de membri a celor responsabili.
4. În domeniul căsătoriei, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea solicită respectarea principiilor biblice și a legislației în vigoare, conform căreia, vârsta minimă acceptată pentru căsătoria minorilor este de 16 ani, cu acordul părinților.
Regretăm faptul că, în unele cazuri, autoritatea bisericească locală nu și-a exprimat ferm și unitar dezaprobarea și delimitarea față de aceste practici, iar măsurile disciplinare care se impuneau în aceste situații grave au lipsit.
În concluzie, facem apel la autoritatea Bisericii de la nivelul Conferințelor, al corpului pastoral și al bisericilor locale:
– Să ofere consiliere familiilor în situațiile menționate mai sus, prin vizitare, rugăciune, instruire și asistență spirituală și să asigure unitatea de credință și practică prin respectarea standardelor și a rânduielilor, așa cum sunt formulate în Manualul Bisericii.
– Să vegheze în toate comunitățile la respectarea principiilor biblice în orice domeniu al vieții de familie și să acționeze cu onestitate și promptitudine în caz de încălcare a acestora, sub influența Duhului Sfânt.
– Să fie acordată o atenție sporită în păstorirea familiilor de gabori și mai ales în perioada când calitatea de membru este transferată dintr-o biserică în alta.
Acest document va fi transmis pastorilor, pentru a fi folosit în cadrul comitetelor și bisericilor locale, cu ocazia instruirilor și a adunărilor administrative.
ANEXA Hot. Com. UR 2021
Situație gabori – „căsătorie” copii minori
I. Căsătoria a fost instituită în Eden şi rămâne un model pentru toate timpurile, având la bază principii biblice:
a) Dumnezeu a instituit căsătoria;
b) Căsătoria este unirea monogamă dintre un bărbat şi o femeie (Gen. 2:24);
c) Căsătoria se realizează pe baza consimțământului pârților (Geneza 24:39,57,58);
d) Căsătoria are loc prin desprinderea celor implicați din familiile iniţiale („va lăsa pe tatăl său şi mama sa”) şi prin formarea unei familii distincte şi separate, o entitate socială cu un caracter de unitate şi intimitate unică („se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup”).
Biblia defineşte căsătoria ca fiind un legământ între soţ şi soţie la care Dumnezeu este martor (Mal. 2:14). Un legământ presupune maturitate și asumarea responsabilă a unor condiţii şi obligaţii din partea ambelor părți.
Biblia, de asemenea, stabilește indisolubilitatea legământului căsătoriei: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19:6); „Căci Eu urăsc despărțirea” (Mal. 2:1).
Căsătoria are în primul rând o dimensiune divină și o altă dimensiune social-civilă. „Aspectul divin este guvernat de legile lui Dumnezeu, iar cel civil este guvernat de legile statului”. (MB, p. 200)
Practicile Bisericii Adventiste sunt fundamentate pe viziunea biblică asupra căsătoriei, considerând că orice abatere de la concepțiile ei deformează idealul ceresc.
II.În înţelegerea Bisericii şi a societăţii, practica membrilor gabori, bazată pe tradiţia lor de a uni copiii minori într-o relație numită de ei „căsătorie”, este, de fapt, implicarea acestora în concubinaj. Acest lucru nu este în concordanţă cu viziunea Bisericii, pe baza Scripturii, cu privire la actul solemn al căsătoriei.
Biserica Adventistă consideră concubinajul o relaţie neoficială și trăire în păcat, în afara actului solemn al căsătoriei, care nu respectă nici principiile Bibliei cu privire la căsătorie, şi nici legislaţia ţării în vigoare. Orice relaţie ilicită înseamnă trăire în păcat.
Părinţii și/sau persoanele responsabile care intermediază, aranjează sau decid ca aceşti copii/tineri minori să intre într-o astfel de relaţie, facilitează trăirea în păcat a copiilor, fapt inacceptabil de Biserica lui Hristos.
Biserica respectă tradiţia şi cultura diferitelor grupuri etnice care nu contravin cu principiile stabilite de Scriptură. „Planul lui Dumnezeu pentru căsătorie cere ca poporul Său să se ridice deasupra tradițiilor culturii populare care sunt în conflict cu perspectiva biblică” (MB p. 196 ). Biserica dezaprobă astfel de practici și face apel ca membrii gabori să renunţe la implicarea copiilor minori în concubinaj.
III.Biserica, pe baza autorităţii primite de la Dumnezeu, are obligaţia să exprime dezaprobarea faţă de orice faptă neconformă cu principiile sale.
Cu privire la practica membrilor gabori de a intermedia, aranja sau decide intrarea copiilor minori într-o relație nelegitimă menționată mai sus, încălcând principiile biblice, biserica locală, în conformitate cu prevederile Manualului Bisericii, își va exprima dezaprobarea prin cenzură, dacă nu sunt implicate și alte aspecte agravante. Dezaprobarea prin cenzură se aplică de fiecare dată, indiferent de numărul copiilor minori, atunci când părinții și/sau persoanele responsabile intermediază intrarea copiilor minori într-o relație nelegitimă, așa cum este menționat mai sus.
În cazul aspectelor agravante, ca de exemplu: furtul fetei, trimiterea sau luarea fetei acasă (care implică recăsătorirea ulterioară fără drept biblic), despărțirea din cauza infertilității sau din motive financiare, precum și nerespectarea standardelor Bisericii la ceremonia nunții (consum alcool și alimente necurate, dansuri etc.), Biserica locală va acționa prin retragerea calității de membri a celor responsabili.
IV.În perioada următoare, se recomandă din partea conducerii Bisericii: informare, educare, întâlniri zonale cu participarea factorilor responsabili de la toate nivelurile Bisericii.
În domeniul căsătoriei Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea solicită respectarea principiilor biblice și a legislației în vigoare, conform căreia vârsta minimă acceptată pentru căsătoria minorilor este de 16 ani, cu acordul părinților.
Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe,
Voluntari,
data 22 noiembrie 2021


Reafirmarea poziției Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la Covid-19

Liderii adventiști reiterează poziția actuală a Bisericii.

Acest material a fost realizat de administrația Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Biblical Research Institute [Institutul de Cercetări Biblice], Departamentul Sănătate, Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Departamentul de consiliere juridică din cadrul Conferinței Generale și Loma Linda University Health. El are la bază declarația cu privire la vaccinare votată în aprilie 2015 și confirmă atât această declarație, cât și informațiile privind vaccinurile împotriva Covid-19 distribuite pe 22 decembrie 2020.
Pandemia de Covid-19 este cea mai mare criză de sănătate publică din ultimii o sută de ani. Ea a devastat popoare din întreaga lume și a afectat grav starea fizică, spirituală, mintală, afectivă și relațională din cadrul acestora. În urma ei au rămas izolarea, valurile recurente, dificultățile economice și moartea. Se iau măsuri de atenuare a efectelor precum purtarea măștii, distanțarea socială (fizică), spălarea mâinilor, depistarea precoce, testarea și identificarea contactelor, iar acestea au devenit parte din viața noastră de zi cu zi.
În această perioadă de crize și dificultăți, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este devotată misiunii de a-L înălța pe Hristos, Cuvântul Său, neprihănirea Sa și de a proclama cele trei solii îngerești lumii, de a pregăti oamenii, prin puterea Duhului Sfânt, pentru revenirea iminentă a lui Isus. Mesajul cu privire la sănătate este brațul drept al Evangheliei și, prin urmare, un stil de viață sănătos a reprezentat un element important al convingerilor Bisericii Adventiste încă din primii săi ani și rămâne important. Suntem în continuare dedicați adoptării și promovării unui stil de viață sănătos, așa cum este exprimat în mesajul adventist holistic cu privire la sănătate încredințat Bisericii. Studiile cu privire la sănătate realizate pe adventiști au confirmat beneficiile fără echivoc pentru creșterea longevității și a calității vieții prin implementarea anumitor practici care țin de stilul de viață. Printre acestea se numără o alimentație vegetariană echilibrată, exercițiul fizic, consumul unui volum adecvat de apă, expunerea la razele soarelui, aerul curat, abținerea de la consumul de alcool, tutun și alte substanțe dăunătoare, odihna și somnul adecvat și, un element important, încrederea în Dumnezeu. Aceste practici sporesc și mențin imunitatea. Dincolo de aceste beneficii ale principiilor unui stil de viață sănătos și ale măsurilor preventive de sănătate publică, Biserica recomandă utilizarea responsabilă a vaccinurilor ca o măsură importantă de sănătate publică, în special în timpul unei pandemii. În același timp, Biserica respectă libertatea de alegere a celor care aleg să nu se vaccineze.
Poziția actuală a Bisericii cu privire la imunizare și vaccinuri, inclusiv în cazul celor împotriva Covid-19, are la bază mesajul cuprinzător cu privire la sănătate pe care adventiștii de ziua a șaptea l-au susținut de timpuriu și care și-a găsit un sprijin susținut în Scriptură și în scrierile lui Ellen G. White cu privire la importanța prevenirii bolilor. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea susține de peste o sută de ani sinergia dintre un stil de viață sănătos și imunizarea responsabilă. Având în vedere amploarea globală a pandemiei, decesele și efectele pe termen lung ale îmbolnăvirii de Covid-19 care apar la toate categoriile de vârstă, îi încurajăm pe membrii noștri să ia în considerare imunizarea responsabilă și promovarea și facilitarea a ceea ce în mod curent se numește imunitate colectivă (imunitate preexistentă la nivelul comunității a unui procent de cel puțin 80% din populație ca urmare a unei infectări anterioare și/ sau a unei vaccinări). Suntem conștienți de faptul că vaccinurile pot avea efecte secundare, acestea pot fi grave pentru un procent mic dintre cazuri, iar în situații rare poate surveni chiar decesul. Niciun vaccin nu este 100% eficient. Prin urmare, decizia noastră trebuie să fie luată după ce a fost analizat cu atenție riscul vaccinării în comparație cu riscurile infectării cu Covid-19. Atât imunitatea conferită de infectarea naturală, cât și cea conferită de vaccin sunt limitate în timp și poate fi necesară administrarea unei doze de rapel. Administrarea dozei de rapel la recomandarea cadrelor medicale poate promova în continuare sănătatea personală și publică. Nevoia unei astfel de doze de rapel nu indică „eșecul” unui vaccin, ci reflectă natura nivelului de anticorpi, care poate scădea în timp.
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respectă libertatea de alegere a fiecărui individ în privința propriei sănătăți. Întrucât trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt și suntem ai lui Hristos atât prin creație, cât și prin răscumpărare, ar trebui să căutăm personal voia lui Dumnezeu în problema vaccinării împotriva Covid-19. Decizia de a face sau nu vaccinul nu este o chestiune de mântuire și nu are legătură, așa cum ar putea sugera unii, cu semnul fiarei. Este o chestiune de alegere personală. (Ar fi bine să ne amintim că Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei libertatea de a alege în Grădina Edenului, deși alegerea lor a avut consecințe grave.) Credem cu tărie că, în chestiuni de convingere personală, trebuie să fim ghidați de Cuvântul lui Dumnezeu, de propria conștiință și de o opinie informată. Atunci când analizăm diferite opțiuni, ar trebui să luăm în considerare și faptul că beneficiile vaccinării se extind dincolo de propria persoană și contribuie la protejarea comunității locale și globale în general. După cercetarea personală a tuturor aspectelor problemei, după luarea în considerare a propriei stări de sănătate, după primirea sfatului medicului și după rugăciune, pacientul ar trebui ca, împreună cu medicul, să ia cea mai bună decizie posibilă (conform 1 Corinteni 6:19-20; Psalmii 32:8; Proverbele 11:14; Iacov 1:5; Isaia 58:11). Această poziție este confirmată și de informațiile oferite de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la vaccinurile împotriva Covid-19 în data de 18 decembrie 2020 și are la bază declarația cu privire la vaccinare din anul 2015:
DECIZIA CU PRIVIRE LA VACCINARE ESTE INDIVIDUALĂ ȘI TREBUIE LUATĂ DUPĂ CONSULTAREA CU UN MEDIC AVIZAT. CERCETAREA PERSONALĂ A SUBIECTULUI ESTE IMPORTANTĂ. ÎN CELE DIN URMĂ, NE BAZĂM PE RESPECTAREA PRACTICILOR BIBLICE ȘI ALE SPIRITULUI PROFETIC CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE ȘI PE ACCEPTAREA CĂLĂUZIRII LUI DUMNEZEU ÎN VIEȚILE NOASTRE. ACESTEA NE VOR OFERI PACE ȘI SIGURANȚĂ ÎN LUAREA UNEI DECIZII.
Statele și societățile din întreaga lume s-au confruntat cu diferite măsuri de sănătate publică. Acestea au fost instituite ca măsuri de protecție, recunoscându-se faptul că sănătatea comunității este un factor determinant al sănătății individuale și al susceptibilității la boli. Practicile în domeniul sănătății publice au fost instituite încă de pe vremea lui Moise, sau poate chiar mai devreme. Printre exemplele mai recente de practici impuse din domeniul sănătății publice se numără interzicerea fumatului la bordul avioanelor și utilizarea centurii de siguranță ca cerință generală în toate autovehiculele. În ultimii 120 de ani, a fost implementată vaccinarea obligatorie împotriva variolei în Statele Unite și în țări din întreaga lume, ceea ce a dus la eradicarea acesteia. Numeroase alte boli infecțioase au fost ținute sub control prin vaccinare, care a fost, de asemenea, obligatorie (de exemplu, poliomielita, rujeola, difteria). În anii 1930, misionarilor adventiști de ziua a șaptea li s-a spus de către Biserică, în calitate de angajator, să accepte vaccinarea împotriva variolei și împotriva febrei tifoide. De-a lungul anilor, aceste cerințe au fost prezentate în cadrul publicațiilor oficiale ale Bisericii, iar credincioșii adventiști au răspuns, în general, pozitiv la această cerere. Și în prezent li se cere misionarilor să se vaccineze responsabil, în funcție de zona în care călătoresc. În timpul vieții sale, Ellen White nu a comentat problema libertății religioase în relație cu obligativitatea vaccinării. Ea a înțeles în mod clar mai bine decât majoritatea mesajul holistic cu privire la sănătate încredințat Bisericii.
Biserica Adventistă nu se opune măsurilor de sănătate publică și celor de protejare a sănătății luate de autorități. Supunerea față de autorități este un principiu biblic, cu excepția cazului în care aceasta intră în conflict cu supunerea față de Dumnezeu (Matei 22:21; Romani 13:1-7). În multe cazuri, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a sprijinit măsurile autorităților în probleme de sănătate și de siguranță. În ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid-19, credem că fiecare persoană are dreptul să își afirme și să își apere poziția de a fi sau nu vaccinat. Măsurile permit, de obicei, excepții pe baza convingerilor religioase individuale sau din motive de sănătate. Deoarece testele sunt disponibile pe scară largă, cei care decid să nu se vaccineze pot alege să se testeze regulat, dacă este necesar.
Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă de la nivelul Conferinței Generale consideră pandemia de Covid-19 ca fiind o criză de sănătate publică și se raportează la vaccin din această poziție. Departamentul le oferă sprijin și asistență credincioșilor adventiști (și membrilor altor confesiuni religioase) care susțin învățăturile și doctrinele Bisericii, așa cum sunt exprimate în sistemul său de credințe și în declarațiile sale. Ne dăm seama că, uneori, credincioșii adventiști au preocupări personale sau chiar convingeri care merg dincolo de învățăturile și poziția Bisericii. În aceste cazuri, liderii de libertate religioasă ai Bisericii vor face tot ce pot pentru a-i susține și a-i consilia personal, fără a susține că aceea este poziția Bisericii, uneori ajutându-i chiar pe credincioși să își redacteze cererile adresate angajatorilor sau altor persoane. Cu toate acestea, pentru a evita confuzia între poziția Bisericii și poziții personale, este posibil ca în astfel de circumstanțe, Biserica să nu dorească reflectarea susținerii sau apărării credinciosului în corespondență sau în comunicări publice. Este important ca Biserica să păstreze posibilitatea de a se exprima cu privire la probleme fundamentale referitoare la sistemul său de credințe și la identitatea sa și ca influența sa să nu fie diminuată prin urmărirea unor convingeri și interese personale, care nu sunt centrale pentru preocupările sale legate de profeții și de proclamarea Evangheliei.
Conducerea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, după ce s-a consultat cu departamentele Sănătate și Relații Oficiale și Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale, este convinsă că programele de vaccinare care se desfășoară de regulă sunt importante pentru siguranța și sănătatea membrilor noștri și ale întregii comunități. Prin urmare, libertatea religioasă nu este folosită corespunzător atunci de cei care se opun măsurilor luate de autorități sau programelor angajatorilor menite să protejeze sănătatea și siguranța comunității.
Aceasta a fost, în general, poziția Bisericii în ultimul secol, de când a fost dezvoltat programul modern de vaccinare. Dacă ne folosim resursele din domeniul libertății religioase pentru susținerea deciziilor personale, considerăm că vom slăbi poziția noastră cu privire la libertate religioasă în ochii autorităților și ai publicului larg. Astfel de eforturi ar face mai puțin probabil ca aceste argumente să fie auzite și apreciate atunci când vor fi folosite pentru chestiuni de închinare și practică religioasă. Înțelegem faptul că unii dintre credincioșii adventiști văd lucrurile diferit și respectăm aceste convingeri. Uneori, ei pot avea drepturi a căror respectare poate fi reclamată în temeiul legislației în vigoare și îi vom îndrepta spre materialele și resursele necesare pentru a face acest lucru, dar nu putem face aceste demersuri pentru ei.
Cum a acționat Loma Linda University Health, una dintre universitățile adventiste de renume din domeniul sănătății și facultatea sa de medicină în timpul pandemiei? În prezent, 90% dintre studenții universității și 97% dintre medici sunt vaccinați. Spitalele acceptă motivația religioasă a celor care refuză să se vaccineze, însă aceștia trebuie să se testeze săptămânal. În consecință, numărul de cazuri de Covid-19 în rândul studenților și al personalului a scăzut semnificativ față de luna decembrie 2020.
Ceea ce va conta cu adevărat în timpul acestei pandemii și după finalizarea ei este modul în care ne tratăm unii pe alții, în special în cadrul bisericii, dar și în cadrul comunităților mai largi. Mânia, stigmatizarea sau defăimarea nu ar trebui să locuiască în trupul lui Hristos. Trebuie să ne raportăm unii la alții cu respect, dragoste și compasiune.
În loc să ne concentrăm asupra convingerilor individuale, ar trebui să ne apropiem mai mult de Hristos și unii de alții. Ar trebui să ne încurajăm reciproc și să le oferim speranță oamenilor în timp ce transmitem cele trei solii îngerești și anticipăm revenirea iminentă a lui Hristos. Ar trebui să ne străduim să devenim mai activi în bisericile noastre și să nu creăm diviziuni în cadrul corpului mai larg. În calitate de adventiști, trebuie să fim un exemplu pentru ceilalți, neuitând că universul ne privește.
Este important să avem grijă unii de alții, ținând cont de ceilalți în practicile noastre. Acest lucru presupune și să prevenim răspândirea bolilor mortale și, atunci când analizăm posibilitatea vaccinării sau a refuzării vaccinării, să avem dragoste unii pentru alții și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Apoi, împreună, putem înainta în credință „îngăduindu-ne unii pe alții în dragoste” și ținând cont de sfatul apostolului: „căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii” (Efeseni 4:2-3). Hristos ne cheamă să nu ne temem și să ne punem încrederea în El, deoarece nimic nu ne poate despărți de dragostea Sa (Romani 8:31-39). „Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!” (Deuteronomul 31:8 și Ioan 16:33). Să ne punem speranța în Isus și să avem curaj prin El, căci El a biruit lumea!
În elaborarea acestui document au fost consultate diferite entități ale Bisericii și specialiști care reprezintă Biserica la nivel mondial.
Referințe și resurse:
„Imunizarea”, ghid votat în cadrul Comitetului administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea desfășurat în 15 aprilie 2015 în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii, https://adventist.ro/imunizarea/
„Vaccinurile împotriva Covid-19: sfaturi și răspunsuri la principalele întrebări”, Departamentul Sănătate al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, 22 decembrie 2020, https://adventist.ro/vaccinurile-impotriva-covid-19-sfaturi-si-raspunsuri-la-principalele-intrebari/
„COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated”, declarația Organizației Mondiale a Sănătății, actualizată pe 14 iulie 2021, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
„COVID-19 Science and Research”, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-and-research.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Fscience-and-research.html
„Science Brief: COVID-19 Vaccines and Vaccination”, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
„Frequently Asked Questions: COVID-19 Vaccines”, Pan American Health Organization, https://www.paho.org/en/covid-19-vaccines/frequently-asked-questions-covid-19-vaccines
Vaccine effectiveness against hospitalization in Israel,Lancet 2021.
Vaccine effectiveness against infections, severe infections, and deaths in Italy,Vaccines 2021.
Vaccine effectiveness in U.S. health-care personnel,New England Journal of Medicine 2021.
Pfizer vaccine safety, New England Journal of Medicine 2021.
Autori: Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Biblical Research Institute [Institutul de Cercetări Biblice], Departamentul Sănătate, Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Departamentul de consiliere juridică din cadrul Conferinței Generale și Loma Linda University Health.
Sursa: Adventist Review


UN APEL LA RESPONSABILITATE

Mesajul Directorului Departamentului Sănătate și Temperanță din cadrul Uniunii de Conferinței a Bisericii Adventiste din România către credincioși.

Dragi credincioși,
În aceste momente când durerea, frica și neputința sunt cuvintele care definesc realitatea pe care o trăim, dorim să vă asigurăm de dragostea noastră și de împreuna-simțire, invitându-vă în mod solemn să căutăm în rugăciune ajutorul la Dumnezeu.
„Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul” (Psalmii 121:1,2). Aceasta era gândirea împăratului David, totdeauna cu mâna pe sabie și cu arcul întins, însă prețuind ajutorul divin în fiecare zi, în momentele de primejdie de moarte din partea atâtor dușmani.
Dimensiunea pandemiei COVID-19 din România nu mai poate fi negată, nici trimisă în derizoriu. De aceea, vă invităm să aveți încredere, să urmați și să respectați deciziile care sunt luate de către autoritățile sanitare și de stat, decizii care au în vedere protejarea sănătății și a vieții. Vă încurajăm să păstrați cu rigoare toate măsurile de distanțare socială. Trebuie să subliniem, dacă mai este cazul, că nicio măsură profilactică sau curativă nu se opune legii morale și nici doctrinei bisericii noastre.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ocrotească și pacea Lui să vă umple inimile, amintindu-ne faptul că toate aceste evenimente ne vorbesc despre iminenta revenire a Domnului Isus. Observând elementele crizei în desfășurare, „ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?” (2 Petru 3:11,12).
Dr. Ana-Maria Zanfir,
Director Departament Sănătate
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea