Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

SESIUNE DE ADMITERE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “DR. LUCA” DIN CERNICA

Școala Postliceală Sanitară “Dr. Luca” din Cernica organizează sesiuni de admitere în perioadele 10 – 20 iulie și 21 august – 5 septembrie 2023.

SESIUNE DE ADMITERE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “DR. LUCA” DIN CERNICA

Școala Postliceală Sanitară “Dr. Luca” din Cernica organizează sesiuni de admitere în perioadele 10 – 20 iulie și 21 august – 5 septembrie 2023.

Absolvenții acestei școli obțin diploma de asistenți medicali generaliști. Calitatea procesului de învățământ este asigurată de un grup profesoral de excepție, format din medici primari, specialiști, farmaciști, profesori de specialitate sau instructori de nursing.

Curriculumul este elaborat de Ministerul Educație și aprobat prin ordin al Ministrului Educației. Diplomele eliberate la absolvire sunt recunoscute pe plan național şi internațional. Durata studiilor pentru calificarea asistent medical generalist este de trei ani. Viața campusului este îmbogățită de diverse oportunități iar activitățile misionare desfășurate în țară și peste hotare se află pe lista priorităților.

Înscrierea la Școala Postliceală Sanitară “Dr. Luca” din Cernica pentru specializarea asistent medical generalist – se face pe bază de dosar și interviu (programat în perioada 6-7 Septembrie 2023)

DOSARUL PENTRU ÎNSCRIERE trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere de înscriere – se completează la depunerea dosarului;
  • Certificat de absolvire a liceului (copie) / Diploma de Bacalaureat (copie) sau adeverința de absolvire a liceului pentru absolvenții promoției 2023 (12 clase sau 13 clase);
  • Foaia matricolă clasele IX – XII / XIII (copie legalizată);
  • Document de identitate (copie);
  • Certificat de naștere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie) – dacă este cazul;
  • Adeverință medicală (eliberată de medicul de familie) din care să reiasă că elevul este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea;
  • 2 fotografii tip buletin, color, 3/4 cm, realizate recent;
  • Dovada achitării taxei de înscriere de 100 lei;

Dosarele de înscriere se pot depune în perioadele 10 – 20 iulie și21 august – 5 septembrie 2023.

Admiterea constă în prezentarea dosarului cu documentele solicitate pentru înscriere și susținerea unui interviu vocațional. Timpul alocat interviului pentru fiecare candidat va dura între 10 – 15 min. Interviul va avea ca rezultat calificativul ”admis” sau ”respins”. Comisia de admitere va evalua candidații în cadrul interviului vocațional utilizând următoarele criterii:

– Motivația de a urma profesia de asistent medical;

– Disponibilitatea de a studia și de a se implica în activitățile propuse de către Școala Postliceală Sanitară din Cernica;

– Interesul pentru domeniul sănătății și abilitățile de comunicare, de relaționare cu persoana aflată în suferință;

– Comunicarea verbală și nonverbală, adecvată situației de interviu.

Informații suplimentare privind condițiile de înscriere, taxa de studii, cazarea elevilor și susținerea interviului pot fi obținute la numerele de telefon: 0742344157 sau 0744157723

Testimoniale ale elevilor Școlii Postliceale Sanitare „Dr. LUCA”

„O școală în care este promovată dăruirea, empatia, colaborarea, în care teoria este împletită cu practica. Cadrele didactice bine pregătite, cu multă dăruire și pasiune transmit informații, cunoștințe și valori pentru o viață în slujba semenilor noștri, pentru a fi un cadru medical de valoare. ” – DIACONU GABRIELA (anul II)

„Dacă ceea ce sunt este darul lui Dumnezeu pentru mine, ceea ce voi deveni în urma celor trei ani de studii va fi darul meu pentru El. Un domeniu complet diferit de ceea ce studiasem înainte, dar cu totul prinsă de farmecul materiilor predate și de metodele unice de predare ale fiecărui profesor. Toate laolaltă scot din elev aurul curat, șlefuit pentru cea mai frumoasa meserie din lume: asistent medical generalist! Recomand nu doar cu căldură, ci cu toată încrederea și speranța că această școală va atinge standardul pentru care a fost clădită și anume slava și aprobarea divină! „- SMEU ROMINA (anul I)

„La Școala Postliceală Sanitară “Doctor Luca” am întâlnit profesori dedicați care înțeleg valoarea fiecarei persoane, își modelează metodele de predare astfel încât fiecare să poată înțelege materia predată. Maleabilitatea, dorința de slujire și conștiinciozitatea sunt valori pe care le-am învățat aici. „- PREDICA VIOREL (anul II)

„Am ales să vin la școala „Dr. LUCA” deoarece știam că totul se desfășoară într-un mediu creștin. Sunt fericită că nu am fost dezamăgită. Profesorii de aici nu-și fac doar treaba și atât. Sunt foarte deschiși, implicați, înțelegători și săritori să ajute oricând. La „Dr. Luca” am văzut oameni care chiar vor să fie asemenea lui Isus și te molipsesc și pe tine să te asemeni cu El.” – MELISA AMET (anul III)

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print