Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

COMUNICAT – Poziția Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România față de LGBTQ+

COMUNICAT – Poziția Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România față de LGBTQ+

În contextul reglementărilor de la nivel național, european și mondial, precum și ca urmare a unor evenimente petrecute în cercuri adventiste restrânse, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România reconfirmă public punctul de vedere prin care rămâne loială învățăturilor Bibliei în toate aspectele practice și dogmatice. Reiterăm convingerile noastre fundamentale, indiferent de deciziile luate de instituții precum Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În opoziție fermă cu declarațiile particulare și articolele scrise de unii pastori adventiști din Germania, noi credem că, în acord cu Scriptura și doctrina creștină, căsătoria este înțeleasă ca o relație monogamă, heterosexuală, publică și legală, cu respectarea standardelor morale prevăzute în Biblie – între un bărbat şi o femeie. În acest sens, termenii «bărbat» și «femeie» sunt înțeleși prin raportare la sexul biologic al individului, ca realitate obiectivă constatată la naștere.

Instituția familiei trebuie protejată și respectată ca fiind de natură divină, esențială în dezvoltarea vieții sociale și spirituale. Adventiștii de ziua a șaptea cred că familia se întemeiază pe contractul căsătoriei liber consimțite, pe egalitatea soților şi, în aceeași măsură, pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educația copiilor.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea aderă fără rezerve la idealul divin al relațiilor sexuale curate, onorabile și bazate pe iubire în cadrul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, având convingerea că orice deformare a acestui standard este în detrimentul omenirii.

„Scriptura nu se concentrează doar asupra aspectelor pozitive ale sexualității umane, ci și asupra modalităților greșite de exprimare a sexualității și a impactului lor negativ asupra oamenilor și societății. Aceasta avertizează ființele umane cu privire la comportamentele sexuale distructive precum desfrâul, adulterul, intimitatea homosexuală, incestul și poligamia (ex.: Matei 19:1-12; 1 Corinteni 5:1-13; 6:9-20; 7:10- 16,39; Evrei 13:4; Apocalipsa 22:14-15) și le cheamă să facă ceea ce este bine, sănătos și benefic.” – Ghidul oficial din 17 aprilie 2014; vezi mai jos sursa.

În același timp, Biserica nu aprobă disprețul sau umilirea celor cu care nu este de acord. Misiunea noastră este răscumpărarea oamenilor din păcat; prin urmare, manifestăm respect față de persoanele și grupurile LGBTQ+, dar, în același timp, condamnăm comportamentele acestora, care contrazic flagrant norma creștină.

Mântuitorul Isus Hristos a afirmat că după transformarea inimii, prin credința în mesajul Evangheliei, persoanele imorale pot merge înaintea altora în Împărăția lui Dumnezeu (Matei 21:31,32).

Cea mai recentă luare de poziție din partea Bisericii Adventiste a avut loc în luna august, când pastorul Aurel Neațu, președintele Bisericii, i-a transmis o adresă premierului Marcel Ciolacu, în care a cerut prim-ministrului României să conteste decizia CEDO din luna mai 2023, prin care României i se pune în vedere să ofere o formă de recunoaștere așa-ziselor familii formate din persoane de același sex.

Noi considerăm că decizia CEDO constituie o ingerință gravă în dreptul național, împotriva voinței majorității populației României în general și în special a cetățenilor credincioși adventiști din România, împotriva Constituției României și a Codului Civil, care statuează că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți” (art. 48 din Constituție), prin termenul „soți” înțelegându-se „un bărbat și o femeie”, după cum se precizează în Codul Civil, art. 258, al. (4).

Pe această cale, invităm întreaga comunitate creștină la rugăciune.

Președinte,
Pastor Aurel Neațu,

Secretar,

Pastor Georgel Pîrlitu București,

08 septembrie 2023

Puncte de vedere oficiale

Transsexualitate 11 aprilie 2017
Ghid în contextul schimbărilor de atitudine din societate cu privire la homosexualitate și alte practici sexuale 17 aprilie 2014
Uniunile între persoanele de același sex 17 octombrie 2012
Protejarea misiunii în medii sociale aflate în schimbare 15 octombrie 2007
Declarație despre cămin și familie 27 iunie 1985
Îngrijorarea cu privire la comportamentul sexual 12 octombrie 1987
Homosexualitate 3 octombrie 1999
O afirmare a căsătoriei 23 aprilie 1996

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print