Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

DECLARAȚIA DIVIZIEI INTEREUROPENE (EUD) PRIVIND NUMĂRUL SPECIAL ADVENTISTEN HEUTE PE TEMA LGBTQ+ ȘI BISERICA

DECLARAȚIA DIVIZIEI INTEREUROPENE (EUD) PRIVIND NUMĂRUL SPECIAL ADVENTISTEN HEUTE PE TEMA LGBTQ+ ȘI BISERICA

Numărul din septembrie al revistei Adventisten Heute a fost o ediție specială despre LGBTQ+ și biserica. A avut ca scop promovarea unui dialog deschis între membri și liderii bisericii din Germania. A generat tensiuni semnificative, deoarece conținutul pare să pună la îndoială poziția oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Conferințele, Uniunile și Divizia au primit numeroase scrisori de la membrii bisericii care își exprimau dezacordul cu privire la conținutul articolelor, precum și cu privire la ilustrații. Un motiv de îngrijorare deosebit a fost articolul principal, cel al lui Andreas Bochmann, care pare să permită căsătoria homosexuală pe baza textului din Geneza 2:24.

Administrația EUD este profund îngrijorată de faptul că președinții celor două Uniuni germane au decis să publice această ediție specială a revistei Adventisten Heute despre problematica LGBTQ+, mai ales că aceasta sugerează o reinterpretare a unor pasaje biblice-cheie în conformitate cu un cadru hermeneutic bazat pe supoziții externe Bibliei. Nu suntem surprinși de reacțiile multor lideri ai bisericii, ale unor organizații și membri ai bisericii. Suntem profund îngrijorați de faptul că, dacă nu este tratată corect, o astfel de abordare ar putea avea efectul opus față de ceea ce s-a dorit și ar putea polariza membrii în loc să creeze un mediu pentru o discuție deschisă, constructivă și calmă.

Recunoaștem că unii membri, împreună cu familia și prietenii lor care frecventează bisericile noastre se confruntă cu problematica LGBTQ+. Aceștia au nevoie de grija și de sprijinul nostru plin de dragoste.

Credem că ar trebui să fim o comunitate grijulie, dispusă să îi ajute și să îi încurajeze pe toți cei care au de suferit de pe urma oricărei forme de discriminare, respingere sau abuz.

În același timp afirmăm că Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru umanitate. Nu putem ignora sfaturile, instrucțiunile și poruncile Sale. Credem că este imposibil să armonizăm practicile homosexuale cu textele biblice fundamentale privind instituția căsătoriei și a familiei, cum ar fi: Geneza 1:27,28; 2:18,22-24 și reiterările lui Isus și ale lui Pavel din Matei 19:5-12 și din Efeseni 5:31, precum și învățătura Bibliei despre relațiile între persoane de același sex din Leviticul 18, Romani 1 și 1 Corinteni 6. Acest lucru este reflectat și în Doctrina Fundamentală numărul 23 a Bisericii Adventiste cu privire la Căsătorie și Familie.

Căsătoria așa cum a fost instituită de Dumnezeu în Eden și cum apare în întreaga Biblie este întotdeauna între un bărbat și o femeie.

Ființele umane au fost create după chipul lui Dumnezeu. Din cauza intrării păcatului în lume (Geneza 3), imaginea lui Dumnezeu din om a fost grav deteriorată și distorsionată, dar nu complet pierdută. Prin jertfa răscumpărătoare a lui Isus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin studierea Sfintei Scripturi, ființele umane sunt aduse în situația de a înțelege diferența dintre bine și rău (Ioan 14; 15; 16) și dorința lui Dumnezeu de a salva omenirea de efectele păcatului, exprimată prin trimiterea Fiului Său să moară pentru noi, astfel încât toți să fim salvați și să avem viața veșnică (Ioan 3:16).

Dorința cea mai profundă a lui Dumnezeu este aceea de a-Și readuce întreaga creație la starea de perfecțiune care o caracteriza înainte de cădere. Dar înțelegem că restaurarea completă nu poate avea loc atâta timp cât ne aflăm într-o lume păcătoasă și degradată de păcat. Cu toate acestea, putem progresa continuu în cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos prin acțiunea sfințitoare a Duhului Sfânt.

Dumnezeu cheamă biserica să fie brațele Sale pentru toți oamenii, indiferent de etnie sau de mediu social, economic și familial. Toți oamenii sunt ființe păcătoase care au nevoie de Hristos și de harul Său. Nu există stare spirituală atât de deplorabilă încât să nu poată fi vindecată sau înlăturată prin puterea Sa.

Misiunea noastră este aceea de a invita fiecare om să devină copil al lui Dumnezeu, să progreseze într-o relație tot mai strânsă cu El și, drept urmare, să fie transformat „din slavă în slavă”, reflectând chipul Său și iubirea Sa într-un mod mai vizibil.

Administratorii EUD și Comitetul Administrativ doresc să îi asigure pe toți membrii și conducătorii bisericilor de pe teritoriul nostru că susținem convingerile noastre fundamentale. Administratorii EUD vor menține un contact și un dialog strâns cu administratorii celor două Uniuni germane, pentru a colabora cu ei în vederea susținerii consecvente a învățăturilor și principiilor Cuvântului lui Dumnezeu în teritoriile lor.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print