Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Clarificare despre numele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România – 09 decembrie 2022

Clarificare despre numele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România – 09 decembrie 2022

În data de 20 noiembrie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România a votat actualizări la Statutul de funcționare al Bisericii pentru a fi publicate în Monitorul Oficial. În urma îngrijorărilor exprimate cu privire la schimbarea denumirii oficiale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, comitetul Uniunii Adventiste răspunde următoarelor întrebări:

1. S-a schimbat denumirea Bisericii? NU, în continuare ne numim Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România (vezi mai jos Anexa cu articolele).

2. S-a schimbat denumirea Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea sau a celor șase conferințe ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea? NU.

3. S-a schimbat prescurtarea „Uniunea de Conferințe AZS sau UCAZȘ”? DA, pentru că această denumire nu conținea termenul „adventist”. Regulamentul internațional al Bisericii noastre prevede că orice titulatură a Bisericii trebuie să conțină cuvântul „adventist”. Noul statut precizează: „Forul central de conducere și reprezentare al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Denumirea prescurtată este Uniunea Adventistă.”

4. S-a schimbat numele Diviziunii Euro-Africa? DA, pentru căîn 2012, Biserica Adventistă la nivel mondial a schimbat denumirea unor entități. De atunci, organizația regională din care România face parte se numește „Seventh-Day Adventist Church Inter-European Division”. În consultare cu lingviștii, această titulatură s-a tradus prin „Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Divizia Inter-Europeană”. Cuvântul „diviziune”, pe care noi îl foloseam înainte, are în limba română sensul negativ de „divizare”, „fragmentare”. Traducerea cea mai potrivită este „divizie”, care semnifică între altele un ansamblu de mai multe birouri sau o secție a unui organism mai mare. Astfel, în noul statut se precizează că Biserica Adventistă din România este parte integrantă din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Divizia Inter-Europeană.

5. Când va fi publicat Statutul? Statutul a fost transmis Secretariatului de Stat pentru Culte pentru pregătirea publicării oficiale. Pentru ca Statutul, în forma lui finală, să apară în Monitorul Oficial al României, este nevoie de avizul Consiliului Legislativ, de redactarea în format legislativ de către Monitorul Oficial și de hotărârea Secretariatului de Stat pentru Culte. Acest proces poate dura chiar câteva luni.

Comitetul local al Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

București, 9 decembrie 2022

Anexa cu articole din noul Statut despre denumirea oficială
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România

Art. 1 (1) „Credincioșii adventiști de ziua a șaptea din România, femei și bărbați, copii și tineri, fără deosebire de naționalitate, etnie, limbă sau cultură, constituie o biserică creștină sub denumirea de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România.”

Art. 1 (2) „Numele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea subliniază două adevăruri fundamentale, indicând importanța și locul special pe care îl ocupă în viața Bisericii și arătând că ele îi definesc identitatea:
a) Convingerea credincioșilor cu privire la apropierea revenirii lui Isus Hristos – evidențiată de prezența cuvântului „adventistă” (din lat. adventus „venire”), în conformitate cu afirmația din Crezul creștin: „Iarăși va să vie cu slavă, să judece viii și morții și a cărui Împărăție nu va avea sfârșit”. Aceasta reprezintă fericita nădejde a adventiștilor de ziua a șaptea, iar împlinirea profețiilor biblice și situația actuală a omenirii arată că acest eveniment este iminent, chiar dacă data exactă a acestuia nu a fost descoperită;

b) Respectarea zilei a șaptea a săptămânii, sâmbăta, sau Sabatul, ca zi de odihnă și de închinare, în conformitate cu învățătura Bibliei – evidențiată de cuvintele „de ziua a șaptea”.

Documentul poate fi descărcat de AICI.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print