Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

REAFIRMAREA poziției despre căsătoriile copiilor minori în familiile de gabori

REAFIRMAREA poziției despre căsătoriile copiilor minori în familiile de gabori

Dragi frați, stimați lideri,

Deoarece în ultima perioadă s-au constatat diferențe majore în abordarea căsătoriei nelegitime a copiilor minori din familiile fraților noștri gabori, vă aducem în atenție Hotărârea Comitetului Uniunii din anul 2021 (vezi Anexa) și reafirmăm principiile Bisericii pe această temă:
1. Respectăm diversitatea multiculturală a grupurilor etnice și le apreciem fără deosebire, bucurându-ne de prezența lor în cadrul serviciilor divine de închinare. Orice credincios adventist are aceleași drepturi și obligații, indiferent de apartenența lui etnică sau națională.
2. Menținem o poziție neutră față de practicile și tradițiile care nu contravin învățăturilor și moralei fundamentate pe Sfintele Scripturi și pe Spiritul Profetic. Dacă moștenirea etnică sau culturală contravine acestora, va trebui limitată și abandonată.
3. Cu privire la practica membrilor gabori de a intermedia, aranja sau decide intrarea copiilor minori într-o relație nelegitimă, încălcând principiile biblice, biserica locală, în conformitate cu prevederile Manualului Bisericii, își va exprima dezaprobarea prin cenzură, dacă nu sunt implicate și alte aspecte agravante. Dezaprobarea prin cenzură se aplică de fiecare dată, indiferent de numărul copiilor minori, atunci când părinții și/sau persoanele responsabile intermediază intrarea acestora într-o relație nelegitimă.

În cazul aspectelor agravante, ca de exemplu: furtul fetei, trimiterea sau luarea fetei acasă (care implică recăsătorirea ulterioară fără drept biblic), despărțirea din cauza infertilității sau din motive financiare, precum și nerespectarea standardelor Bisericii la ceremonia nunții (consum alcool și alimente necurate, dansuri, etc.), Biserica locală va acționa prin retragerea calității de membri a celor responsabili.
4. În domeniul căsătoriei, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea solicită respectarea principiilor biblice și a legislației în vigoare, conform căreia, vârsta minimă acceptată pentru căsătoria minorilor este de 16 ani, cu acordul părinților.

Regretăm faptul că, în unele cazuri, autoritatea bisericească locală nu și-a exprimat ferm și unitar dezaprobarea și delimitarea față de aceste practici, iar măsurile disciplinare care se impuneau în aceste situații grave au lipsit.

În concluzie, facem apel la autoritatea Bisericii de la nivelul Conferințelor, al corpului pastoral și al bisericilor locale:
– Să ofere consiliere familiilor în situațiile menționate mai sus, prin vizitare, rugăciune, instruire și asistență spirituală și să asigure unitatea de credință și practică prin respectarea standardelor și a rânduielilor, așa cum sunt formulate în Manualul Bisericii.
– Să vegheze în toate comunitățile la respectarea principiilor biblice în orice domeniu al vieții de familie și să acționeze cu onestitate și promptitudine în caz de încălcare a acestora, sub influența Duhului Sfânt.
– Să fie acordată o atenție sporită în păstorirea familiilor de gabori și mai ales în perioada când calitatea de membru este transferată dintr-o biserică în alta.
Acest document va fi transmis pastorilor, pentru a fi folosit în cadrul comitetelor și bisericilor locale, cu ocazia instruirilor și a adunărilor administrative.

ANEXA Hot. Com. UR 2021

Situație gabori – „căsătorie” copii minori

I. Căsătoria a fost instituită în Eden şi rămâne un model pentru toate timpurile, având la bază principii biblice:
a) Dumnezeu a instituit căsătoria;
b) Căsătoria este unirea monogamă dintre un bărbat şi o femeie (Gen. 2:24);
c) Căsătoria se realizează pe baza consimțământului pârților (Geneza 24:39,57,58);
d) Căsătoria are loc prin desprinderea celor implicați din familiile iniţiale („va lăsa pe tatăl său şi mama sa”) şi prin formarea unei familii distincte şi separate, o entitate socială cu un caracter de unitate şi intimitate unică („se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup”).

Biblia defineşte căsătoria ca fiind un legământ între soţ şi soţie la care Dumnezeu este martor (Mal. 2:14). Un legământ presupune maturitate și asumarea responsabilă a unor condiţii şi obligaţii din partea ambelor părți.

Biblia, de asemenea, stabilește indisolubilitatea legământului căsătoriei: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19:6); „Căci Eu urăsc despărțirea” (Mal. 2:1).
Căsătoria are în primul rând o dimensiune divină și o altă dimensiune social-civilă. „Aspectul divin este guvernat de legile lui Dumnezeu, iar cel civil este guvernat de legile statului”. (MB, p. 200)

Practicile Bisericii Adventiste sunt fundamentate pe viziunea biblică asupra căsătoriei, considerând că orice abatere de la concepțiile ei deformează idealul ceresc.

II.În înţelegerea Bisericii şi a societăţii, practica membrilor gabori, bazată pe tradiţia lor de a uni copiii minori într-o relație numită de ei „căsătorie”, este, de fapt, implicarea acestora în concubinaj. Acest lucru nu este în concordanţă cu viziunea Bisericii, pe baza Scripturii, cu privire la actul solemn al căsătoriei.

Biserica Adventistă consideră concubinajul o relaţie neoficială și trăire în păcat, în afara actului solemn al căsătoriei, care nu respectă nici principiile Bibliei cu privire la căsătorie, şi nici legislaţia ţării în vigoare. Orice relaţie ilicită înseamnă trăire în păcat.

Părinţii și/sau persoanele responsabile care intermediază, aranjează sau decid ca aceşti copii/tineri minori să intre într-o astfel de relaţie, facilitează trăirea în păcat a copiilor, fapt inacceptabil de Biserica lui Hristos.

Biserica respectă tradiţia şi cultura diferitelor grupuri etnice care nu contravin cu principiile stabilite de Scriptură. „Planul lui Dumnezeu pentru căsătorie cere ca poporul Său să se ridice deasupra tradițiilor culturii populare care sunt în conflict cu perspectiva biblică” (MB p. 196 ). Biserica dezaprobă astfel de practici și face apel ca membrii gabori să renunţe la implicarea copiilor minori în concubinaj.

III.Biserica, pe baza autorităţii primite de la Dumnezeu, are obligaţia să exprime dezaprobarea faţă de orice faptă neconformă cu principiile sale.

Cu privire la practica membrilor gabori de a intermedia, aranja sau decide intrarea copiilor minori într-o relație nelegitimă menționată mai sus, încălcând principiile biblice, biserica locală, în conformitate cu prevederile Manualului Bisericii, își va exprima dezaprobarea prin cenzură, dacă nu sunt implicate și alte aspecte agravante. Dezaprobarea prin cenzură se aplică de fiecare dată, indiferent de numărul copiilor minori, atunci când părinții și/sau persoanele responsabile intermediază intrarea copiilor minori într-o relație nelegitimă, așa cum este menționat mai sus.

În cazul aspectelor agravante, ca de exemplu: furtul fetei, trimiterea sau luarea fetei acasă (care implică recăsătorirea ulterioară fără drept biblic), despărțirea din cauza infertilității sau din motive financiare, precum și nerespectarea standardelor Bisericii la ceremonia nunții (consum alcool și alimente necurate, dansuri etc.), Biserica locală va acționa prin retragerea calității de membri a celor responsabili.

IV.În perioada următoare, se recomandă din partea conducerii Bisericii: informare, educare, întâlniri zonale cu participarea factorilor responsabili de la toate nivelurile Bisericii.
În domeniul căsătoriei Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea solicită respectarea principiilor biblice și a legislației în vigoare, conform căreia vârsta minimă acceptată pentru căsătoria minorilor este de 16 ani, cu acordul părinților.

Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe,
Voluntari,
data 22 noiembrie 2021

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print