Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Precizări cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente

Precizări cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente

Cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări disidente, care pretind a lucra în interesul Bisericii sau al credincioșilor săi, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România face următoarele precizări:

În conformitate cu învățătura Bibliei și exemplul Mântuitorului, dar și cu prevederile constituționale, respectăm dreptul oricărei persoane de a se informa din orice fel de surse cu privire la chestiunile spirituale, precum și dreptul de a-și alege sau schimba, în mod liber, opțiunea religioasă, potrivit cu propria înțelegere și dorință.

În același timp, Manualul Bisericii menționează că „aderarea sau participarea unui credincios adventist la o mișcare sau organizație care produce divizare și disidență” (p. 71), prin susținerea unor demersuri care subminează autoritatea și misiunea Bisericii, este considerată incompatibilă cu calitatea de membru al Bisericii.

Din acest motiv, membrii care participă în mod repetat la întrunirile organizate de către persoane care produc divizare și disidență sau aderă la învățăturile promovate de către acestea, după ce au fost făcute toate demersurile pentru recuperarea spirituală a acestora, vor fi disciplinați în conformitate cu Manualul Bisericii.

Având în vedere anumite afirmații manipulatoare, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea subliniază în mod explicit că nu recunoaște actele liturgice îndeplinite de personal neacreditat și nici serviciile speciale, cum ar fi oficierea Cinei Domnului, cununiile sau botezurile, organizate în afara cadrului precizat de regulamentele de funcționare.

Persoanele botezate de către foști membri, indiferent de pozițiile avute în trecut, sau de către membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea deveniți adepți ai acestor persoane sau grupări nu sunt considerate membri adventiști și nu vor fi primite ca membri în nicio biserică locală, parte a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, în baza respectivului botez.

Regulamentele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial nu prevăd posibilitatea unui transfer din Biserica Adventistă către o grupare disidentă sau invers și nici acceptarea unei grupări disidente ca biserică locală.

Încurajăm rugăciunile fierbinți pentru cei ce au ales, din diferite motive personale, să se alăture acestor persoane. Încurajăm discuțiile constructive, atât pentru cei afectați, cât și pentru Biserică în general. Biserica este deschisă dialogului care ajută la înaintarea misiunii, fără a afecta încrederea în organizație sau mărturisirea de credință comună. În același timp, dacă învățătura sănătoasă a Bisericii este atacată și dacă organizația și disciplina sunt sfidate, biserica locală trebuie să ia o atitudine hotărâtă, atât pentru recuperarea, cât și pentru protejarea membrilor și a unității ei. Vom continua să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ofere înțelepciune și discernământ spiritual pentru vremurile pe care le trăim.

„Preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc” (Iuda 1:20-23).

Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România,

București,
22 noiembrie 2021

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print