Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Comunicat despre proiectul Spitalului Adventist din Târgu Mureș

Comunicat despre proiectul Spitalului Adventist din Târgu Mureș

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România transmite următoarele informații referitoare la situația proiectului de înființare a unui spital adventist în Târgu Mureș. Dorința noastră este ca urarea apostolică „toate lucrurile tale să-ți meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău” să fie împlinită în dreptul tuturor credincioșilor (3 Ioan 2).

Proiectul Spitalului Adventist a început în urmă cu patru ani și, în stadiul actual, deține terenuri în suprafață de 50 911 m2, precum și următoarele documente: certificat de oportunitate, P.U.Z. aprobat, studiu de fezabilitate și plan de afaceri. Pasul următor ar fi obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție. Pentru înțelegerea etapei actuale în context, vă supunem atenției o relatare succintă a acțiunilor care au dus la deciziile prezentate mai jos.

În primăvara anului 2016, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a acceptat propunerea venită din partea Asociației de Suport și Inițiativă din România (ASI) de a fi parteneră într-un proiect de înființare a unui spital adventist pe teritoriul țării noastre. Către sfârșitul anului, s-a stabilit forma juridică prin înființarea Fundației pentru Spitalul Adventist și a unei societăți comerciale pentru construcția spitalului, având ca acționar unic fundația menționată. Alegerea specializării de oncologie avea în vedere sustenabilitatea financiară și contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Entuziasmul grupului de lucru a dus la extinderea planurilor pentru suprafața construită și a ofertei de servicii medicale, ceea ce a generat însă creșterea bugetului total la aprox. 30 de milioane de euro.

În etapa următoare, s-au făcut subscripții financiare din partea celor implicați în proiect și din partea credincioșilor Bisericii. Suma totală a fost de aprox. 3,8 milioane de euro, fiind compusă din participarea Diviziunii Inter-Europene (EUD), a Uniunii Române, a unităților administrativ-teritoriale (Conferințe), a credincioșilor din bisericile locale și prin înscrierea ASI, plus terenurile menționate. În aceste condiții, s-a conturat tot mai clar ideea că un proiect de această dimensiune necesită și alte surse de finanțare, cum ar fi împrumuturi bancare sau fonduri guvernamentale obținute prin programul specificat în HG 807/2014.

În noul context, discuțiile din Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe, în urma consultării cu reprezentanții EUD, au evidențiat faptul că politica Bisericii este categorică în ce privește neacceptarea contractării unor credite sau a unor finanțări care implică o returnare ulterioară și că regulamentele de funcționare ale Bisericii nu permit angajamente financiare care prezintă un risc de impreviziune, risc pe care, prin normele sale interne, Biserica Adventistă nu și-l poate asuma. Mai mult, chiar dacă nu este implicată juridic și financiar în mod direct, Biserica ar considera o datorie morală să ramburseze aceste sume către bugetul de stat sau instituțiile bancare, iar acest lucru ar angaja bugetul Bisericii Adventiste pe termen lung și dincolo de capacitățile sale de a le onora.

În aceste circumstanțe, după aproximativ un an de consultări cu toți cei implicați, în februarie 2020, pentru deblocarea situației, atât ASI, cât și Biserica Adventistă au decis prin consens desființarea fundației inițiale și transferarea patrimoniului ei către o nouă fundație. În actuala fundație, aflată în proces de constituire, Biserica va avea un rol de observator printr-un reprezentant al său, iar proiectul spitalului poate continua prin mijloace financiare angajate de către ASI și membrii adventiști ai noii fundații, cum ar fi împrumuturi bancare sau fonduri guvernamentale.

Proiectul spitalului va continua cu același scop și aceleași obiective, iar în caz de dizolvare, patrimoniul Fundației pentru Spitalul Oncologic din Târgu Mureș va reveni Bisericii. Din fundație și din orice entitate în care ea este acționar, nicio entitate fizică sau juridică nu va putea lua dividende și nu va avea vreun folos material, iar eventualul profit va fi reinvestit. Biserica Adventistă va avea în consiliul director un observator permanent pentru consiliere, iar fundația va fi supusă Departamentului de Audit al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România pentru toate fondurile cu care aceasta va participa, conform angajamentelor luate. Înainte de deschiderea spitalului, fundația și Uniunea vor face demersurile necesare pentru a folosi marca protejată „Adventist” pe baza îndeplinirii criteriilor pentru instituțiile adventiste de sănătate la nivel internațional, stipulate în „Working Policy” (Regulamentul intern de organizare).

Hotărârea Uniunii de Conferințe este să susțină în continuare Spitalul Oncologic din Târgu Mureș, urmând să-și ofere sprijinul material într-o fază ulterioară a lucrărilor, în funcție de posibilități, cu sumele și în condițiile stabilite de Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe, conform hotărârii nr. 138, P.V. 24/03.05.2020. Recomandăm structurilor organizatorice regionale și bisericilor locale să își mențină de asemenea promisiunile financiare, cu precizarea că fiecare conferință, biserică locală, precum și donatorii individuali vor reconfirma în dreptul lor destinația sumelor donate.

Avem convingerea că atât acest obiectiv de anvergură, cât și celelalte obiective prioritare în domeniile sănătății și educației la nivel național, aflate în strategia de lucru a Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe pentru mandatul actual, au nevoie de susținerea Bisericii.

În ultimul an, Uniunea a hotărât să investească două milioane de euro în domeniile menționate, iar jumătate din sumă a fost deja pusă la dispoziția unităților sale administrativ-teritoriale. De această finanțare au beneficiat până în prezent trei sanatorii și cincisprezece instituții de învățământ, urmând ca în viitor să fie adăugate și alte entități de pe teritoriul întregii țări.
Vă invităm să susțineți financiar și prin rugăciunile dumneavoastră misiunea Bisericii desfășurată în domeniul sănătății pe teritoriul României și proiectul Spitalului Oncologic din Târgu Mureș.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Comitetul executiv al Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

Asociația pentru Suport și Inițiativă din România

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print