Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Comunicat legat de decizia cazului Buhuceanu vs. România

Comunicat legat de decizia cazului Buhuceanu vs. România

Domnului Ioan-Marcel Ciolacu, Prim-Ministru al României,
Domnului Nicolae-Ionel Ciucă, Președintele Senatului României,
Domnului Alfred-Robert Simonis, Președinte interimar al Camerei Deputaților,
Doamnei Luminița-Teodora Odobescu, Ministrul Afacerilor Externe

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, cult religios recunoscut în baza Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, am luat act cu surprindere și îngrijorare, alături de celelalte culte religioase din țară, de hotărârea Curții Europene a Dreptului Omului pronunțată în cauza „Buhuceanu și alții contra României”.

Considerăm că decizia Curții Europene de Justiție constituie o ingerință gravă în dreptul național, împotriva voinței majorității populației României în general, și în special a cetățenilor credincioși adventiști din România, împotriva Constituția României și a Codului Civil care statuează că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți” (art. 48 din Constituție), prin termenul „soți” înțelegându-se „un bărbat și o femeie”, după cum se precizează în Codul Civil, art. 258, al. (4).

Conform Bibliei, adventiștii de ziua a șaptea cred că familia se întemeiază pe legământul căsătoriei liber consimțite, pe egalitatea soților şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Căsătoria este înțeleasă ca o relație publică, cu responsabilități legale, monogamă și heterosexuală – între un bărbat şi o femeie. În acest sens, termenii «bărbat» și «femeie» sunt înțeleși prin raportare la sexul biologic al individului, ca realitate obiectivă constatată la naștere.
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea declară public că va rămâne loială învățăturilor biblice în toate aspectele doctrinale, indiferent de deciziile subiective ale Curții Europene de Justiție.

Considerăm că, într-o societate liberă, bazată pe respectul față de cetățeni, față de drepturile lor fundamentale de gândire, de conștiință și de credință religioasă, nicio instituție națională sau europeană nu poate decide și impune concepte, instrumente juridice și norme morale care contravin învățăturilor Bibliei.

Instituția familiei, rezultată în urma căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, trebuie protejată și respectată ca fiind de natură divină, esențială în dezvoltarea vieții sociale, în asigurarea unui prezent în concordanță cu valorile morale ale religiei.

Vă solicităm prin acest demers ca, în calitate de înalți reprezentanți ai societății românești, cât și în calitatea de conducători ai instituțiilor statului cu atribuții în domeniu, să exercitați toate atribuțiile legale, instituționale și juridice în această acțiune de interes major pentru societatea românească, în vederea revizuirii hotărârii Curții în acord cu valorile
moral-religioase ale societății noastre și cu drepturile fundamentale ale cetățenilor la propria credință religioasă.

Vă transmitem, totodată, întreaga susținere în rugăciune a comunității adventiștilor de ziua din România pentru demersurile pe care le veți întreprinde în vederea revizuirii deciziei Curții.

Cu considerație,

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România

Președinte,
pastor Aurel Neațu

Comunicatul poate fi descărcat de AICI.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print