Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Liderii Bisericii Adventiste mondiale anunță planul strategic pentru perioada 2025-2030

Prima sesiune de lucru a consiliului anual a avut loc vineri, 6 octombrie 2023, punându-se accentul asupra reorientării misiunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial.

Liderii Bisericii Adventiste mondiale anunță planul strategic pentru perioada 2025-2030

Prima sesiune de lucru a consiliului anual a avut loc vineri, 6 octombrie 2023, punându-se accentul asupra reorientării misiunii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial.

Întâlnirea anuală cu tema „Aleși pentru misiune” îi oferă conducerii Bisericii oportunitatea de a face anunțuri speciale cu privire la aspecte care afectează Biserica și misiunea ei.

Printre prezentările primei sesiuni de lucru a consiliului anual s-a numărat un raport al Comitetului de planuri și hotărâri în care membrii acestuia au prezentat planul strategic propus pentru următorul cincinal.

Mike Ryan, asistent special al președintelui, a prezentat noul plan, care va fi adoptat în cadrul consiliului anual din octombrie 2024. Ryan a explicat că, de la votarea sa în 2018, multe programe și inițiative la nivel mondial au adoptat planul strategic „Eu voi merge”, motiv pentru care planul pentru perioada 2025-2030 va păstra denumirea „Eu voi merge”.

Privind în urmă și înainte

Dr. David Trim, directorul Biroului de Arhive, Statistică și Cercetare (ASTR), a prezentat un studiu amplu, detaliind importanța analizei datelor în stabilirea planurilor de viitor ale Bisericii. Datele au fost adunate în perioada 2002-2023, analizând principalele aspecte pe care Biserica le poate îmbunătăți atunci când își face planuri de viitor.

Actualul plan strategic care ghidează misiunea Bisericii Adventiste în perioada 2020-2025 este „Eu voi merge” și are trei domenii principale, 10 obiective și 59 de indicatori cheie de performanță (ICP). Acești ICP, a explicat dr. Trim, trebuie să fie măsurabili, și îi măsurăm prin sondaje.

Evaluarea planului strategic actual

Cele trei domenii ale actualului plan strategic sunt misiunea, creșterea spirituală și conducerea, un domeniu suplimentar fiind încredințat călăuzirii Duhului Sfânt. Acest al patrulea domeniu, lăsat la latitudinea Duhul Sfânt, s-a dovedit a fi necesar, deoarece pandemia de COVID-19 a luat lumea prin surprindere la câteva luni după adoptarea planului, necesitând flexibilitate și credință în Duhul Sfânt atât din partea conducerii, cât și a membrilor, pentru a face ca lucrarea Bisericii să avanseze.

Cu toate acestea, studiile indică faptul că, deși mulți dintre cei 59 de ICP au fost atinși, alții au fost ratați.

Tendințe pe cinci și zece ani

Datele obținute în urma sondajului realizat în rândul credincioșilor adventiști la nivel mondial în perioada 2020-2023, al angajaților instituțiilor Bisericii în perioada 2016-2023, al liderilor Bisericii din toată lumea în 2022 și al pastorilor la nivel mondial în perioada 2022-2023, au dezvăluit informații surprinzătoare despre viața spirituală și convingerile doctrinare ale credincioșilor adventiști.

Despre citirea Bibliei, dr. Trim a spus: „În ultimii cinci ani, citirea zilnică a Bibliei s-a plafonat efectiv… Citirea săptămânală a Bibliei a scăzut din 2018 de la 89% la 85%”. Cercetarea indică, de asemenea, că mai puțini oameni o citesc pe Ellen White, indicând o scădere de 2 procente în rândul celor care o citesc de 2-6 ori pe săptămână și o scădere de 3 procente în rândul celor care o citesc o dată pe săptămână.

Cercetarea indică, de asemenea, un declin în ceea ce privește închinarea în familie între 2013 și 2023, dezvăluind că 22% dintre credincioșii adventiști intervievați la nivel global nu s-au închinat niciodată dimineața sau seara împreună cu membrii familiei lor.

Aceste rezultate nu privesc doar viața spirituală, ci și credințele doctrinare. Doctrinele referitoare la mântuire (4, 10 și 19) și la Sabat (6, 20) au fost înțelese și susținute de credincioșii chestionați, dar Trim a declarat că „mai este de lucru” în ceea ce privește doctrinele referitoare la Duhului Sfânt (5), creație (6), Darul Profeției (18), Sanctuar (24) și starea omului în moarte (26).

Deși unele aspecte ale doctrinei sunt înțelese și crezute, altele nu sunt. De exemplu, în 2023, 72% dintre cei chestionați au exprimat un acord puternic față de afirmația „Atunci când oamenii mor, rămășițele lor trupești se descompun și nu mai sunt conștienți sau activi până la înviere”, dar 33% și-au exprimat acordul față de afirmația: „Sufletul este o parte separată, spirituală a unei persoane și continuă să trăiască după moarte”. Această ultimă afirmație este în opoziție directă cu doctrina referitoare la starea omului în moarte (26).

Trim a explicat: „Avem aceste probleme în parte pentru că Biserica este în creștere. Ni se alătură credincioși noi, care nu sunt la fel de familiarizați cu convingerile noastre”. În continuare, el a făcut apel la schimbări bazate pe date: „În unele părți ale lumii în care are loc o creștere rapidă, avem de-a face cu o populație necreștină, care uneori acceptă doctrinele noastre la suprafață, dar schimbarea concepției cu privire la lume și viață durează…”. El a întărit ideea prezentată în timpul Conferinței LEAD, potrivit căreia nu trebuie doar să evanghelizăm și să botezăm noi credincioși, ci și să formăm ucenici din cei care au fost botezați.

Planul strategic preliminar are la bază date

Deși noul plan strategic preliminar care va ghida anul următor înainte de a fi adoptat oficial în cadrul consiliului anual din 2024 are același nume, „Eu voi merge”, este diferit în multe privințe.

„În toată lumea: Eu voi merge”, adoptat în 2013, avea 81 de ICP-uri. „Eu voi merge”, adoptat în 2018, a scăzut la 59 de ICP-uri. Următorul plan strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial, numit „Eu voi merge”, are 21 de obiective măsurabile. Aceste obiective măsurabile vor înlocui ICP-urile, permițându-le liderilor de la fiecare nivel și credincioșilor din întreaga lume să înțeleagă clar intenția planului.

În loc de domenii de interes, planul va avea patru priorități strategice:

  • COMUNIUNEA cu Dumnezeu
  • IDENTITATEA în Hristos
  • UNITATEA prin Duhul Sfânt
  • MISIUNEA tuturor

Dacă scopul constă în simplitate și claritate, de ce există încă atât de multe obiective măsurabile asociate noului plan?

Trim și-a încheiat raportul astfel: „Ne dorim un plan care să i se potrivească bine Bisericii mondiale din care toți suntem mândri să facem parte și care să ne ajute în misiunea noastră comună de a vesti Evanghelia în toată lumea, în contextul apropiatei reveniri a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.”

O varietate de metode

Gary Krause, director al Adventist Mission, a continuat răspunzând la importanta întrebare „Cum vom ajunge acolo?”, spunând clar: „Răspunsul cu privire la cum vom ajunge acolo vine, de fapt, din această sală.”

Folosind o serie de relatări despre pionieri adventiști, Krause a explicat cum Biserica își împlinește misiunea prin diferite metode. Faith for Today este una dintre metodele folosite pentru a răspândi Evanghelia care era cât pe ce să nu se concretizeze din cauza opoziției din acea vreme. The Present Truth, o revistă publicată de James White, s-a confruntat, de asemenea, cu opoziție, iar planul a fost aproape abandonat, însă astăzi este cea mai longevivă revistă creștină din Statele Unite, publicată sub numele Adventist Review.

După ce a prezentat exemple precum radioul, televiziunea și chiar evanghelizarea digitală, Krause a concluzionat: „Acum, când ne uităm la planul strategic, să ne asumăm niște riscuri botezate cu rugăciune.

Să ne aventurăm în puterea Celui care are toată autoritatea în ceruri și pe Pământ și, cu multă prudență, cu multă rugăciune, să ne gândim de două ori înainte de a vota să respingem orice metodă nouă.”

Mobilizarea resurselor pentru misiune

În încheierea segmentului dedicat planului strategic pentru perioada 2025-2030, Ted N.C. Wilson, Paul Douglas și Erton Köhler, cei trei administratori principali ai Conferinței Generale, au fost invitați să ia cuvântul.

Douglas a vorbit despre importanța mobilizării resurselor pentru misiune, spunând: „Este foarte important să aliniem resursele la planul nostru… Acum că avem aceste 21 de obiective măsurabile [și] patru priorități strategice, avem datoria să ne asigurăm că resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru misiune sunt folosite pentru misiunea în care ne vom angaja.”

Köhler a vorbit despre stringența misiunii, declarând: „Reorientarea misiunii este stringentă deoarece sentimentul urgenței este în ADN-ul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Ne-am născut în cartea Apocalipsa, iar cartea Apocalipsa este o carte a urgenței”. El a subliniat acest aspect prezentând statistici din primele zece țări în funcție de rata zilnică a mortalității, indicând că primele trei sunt China, India și Statele Unite, iar cinci dintre primele zece sunt în Fereastra 10/40.

Wilson a încheiat această secțiune a sesiunii de lucru explicând de ce implicarea totală a credincioșilor (ITC) este importantă pentru planul strategic. Arătând spre echipa de lideri care se afla pe platformă alături de el, Wilson a spus: „Sper că voi toți, în calitate de lideri la nivelul diviziei, al uniunii și al conferinței… veți avea, de asemenea, o abordare unitară în cadrul echipei misionare.”

El a concluzionat: „Implicarea totală a credincioșilor este vitală, deoarece Dumnezeu nu le cere celor prezenți în această sală să îndeplinească misiunea. El ne cere tuturor să ne implicăm – fiecare să facem ceva pentru Isus”.

Membrii comitetului executiv au avut parte de o descriere detaliată a planului strategic „Eu voi merge”, fiind invitați să îl folosească drept ghid în propriile teritorii și să trimită sugestii de îmbunătățire a planului în următoarele zece luni.

Aflați mai multe despre planul strategic „Eu voi merge” pentru perioada 2025-2030 urmărind transmisiunea online.

Autor: Rachel Ashworth
Sursa: Adventist News Network

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print