Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Comunicat despre prezența pastorului Vasile Burleanu la o activitate considerată ecumenică

Câteva publicații locale și centrale au relatat despre o rugăciune ecumenică la Timișoara în 21 ianuarie 2024, la care a participat și pastorul Vasile Burleanu.

Comunicat despre prezența pastorului Vasile Burleanu la o activitate considerată ecumenică

Câteva publicații locale și centrale au relatat despre o rugăciune ecumenică la Timișoara în 21 ianuarie 2024, la care a participat și pastorul Vasile Burleanu.

În urma îngrijorărilor exprimate de credincioși, administrația Conferinței Banat precizează:

  • Pastorul Vasile Burleanu nu a fost delegat de Conferința Banat să participe la această întâlnire, iar evenimentul de rugăciune nu avea ca obiectiv recunoașterea vreunei forme de ecumenism;
  • Conferința Banat și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu sunt parte a niciunei mișcări ecumenice, dar rămân deschise în relațiile interconfesionale care nu pun sub semnul întrebării înțelegerea noastră specifică a profeției din Daniel capitolul 7 și din Apocalipsa capitolele 13 și 17. În virtutea acestei deschideri și neconsiderând întâlnirea de la Timișoara una cu caracter ecumenic, pastorul Vasile Burleanu a apreciat că poate fi parte a acestui eveniment interconfesional;
  • Nu tolerăm și ne opunem inițiativelor asumate de credincioși și angajați ai Bisericii în direcția ecumenismului. Menținem un punct de vedere clar și unitar cu poziția Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea față de relațiile sale cu alte instituții religioase, fiind deschiși la un dialog cordial și productiv, dar rezervat față de orice angajament care ar pune la îndoială specificitatea mesajului și a misiunii noastre. Aceasta este poziția pe care ne așteptăm să o adopte toți cei care intră în contact cu alte instituții religioase și cu reprezentanții acestora în numele Bisericii.

Biserica Adventistă din Conferința Banat reconfirmă principiile enunțate în documentul oficial „Relația cu alte culte religioase”, votat de Comitetul executiv al Diviziei Intereuropene în luna mai 2020, și subliniază în mod deosebit următoarele puncte:

  1. Biserica Adventistă favorizează dialogul și relațiile cordiale de înțelegere și respect reciproc cu alte culte religioase, la toate nivelurile organizației Bisericii.
  2. Toate relațiile umane ar trebui subordonate principiilor și valorilor Cuvântului scris al lui Dumnezeu, care dă mărturie despre Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Isus Hristos […].
  3. (…) nu vom deveni membri ai unei organizații ale cărei principii, convingeri, obiective și misiune sunt în conflict cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu, convingerile fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. În plus, nu vom încheia niciun acord și nicio înțelegere care compromite vreuna dintre valorile noastre fundamentale.
  4. Experiența ne-a demonstrat faptul că dialogul interbisericesc reprezintă un mediu excelent pentru a lega relații cu liderii altor culte religioase, pentru a-i cunoaște personal și pentru a ne familiariza cu învățăturile pe care le reprezintă. Acest context creează, de asemenea, un mediu potrivit pentru a ne face cunoscuți, explicând convingerile și perspectiva adventistă în diferite domenii ale vieții și misiunii Bisericii. O relație caracterizată de prietenie și respect poate îndepărta numeroase prejudecăți și poate promova o cooperare rodnică în numeroase domenii în care există un interes comun.
  5. Pe de altă parte, există riscul ca, atunci când încercăm să ajungem la oameni din alte culte religioase să rămânem blocați într-un sistem care ne împiedică să predicăm mesajul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. Calitatea de membru a unei organizații ecumenice, de exemplu, presupune acceptarea unor reglementări care sunt în contradicție cu înțelegerea noastră cu privire la unitatea bisericii, eclesiologie și misiune. Astfel, Divizia Intereuropeană le recomandă ferm credincioșilor adventiști să aibă un statut de observatori, consultați sau invitați.”

Administrația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Conferința Banat,

31 ianuarie 2024

Sursa declarației Diviziei Intereuropene cu privire la relațiile cu alte culte religioase votată în mai 2020:
https://news.eud.adventist.org/…/eud-administration…/

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print