Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Comitetul Executiv al Uniunii Adventiste

Comitetul Executiv al Uniunii Adventiste

A XX-a Adunare Generală Electivă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România a avut loc în data de 21-22 aprilie 2024 la Stupini, Brașov.
Componența noului Comitet Executiv este următoarea:

Membri:

Preşedinte: Aurel Neaţu

Secretar: Georgel Pîrlitu

Trezorier: Feier Ioan

Directori departamente: Dragoş Muşat, Balla Lorand, Daniel Brânzan, Gelu Poenariu, Marius Andrei, Filimon Valentin

Preşedinţii Conferinţelor: Ban Gabriel, Maur Mihai, Mandache Robert, Nica Tiberiu, Sbîrnea George, Tomoiagă Ștefan

Directorii instituţiilor:

ADRA: Georgescu Robert

ASI: Bența Remus

Centrul Media Adventist: Bărbulescu Cătălin

Editura Viaţă și Sănătate: Pop Iacob

CPA: Câmpian Ioan Tătar

UA: Moț Laurențiu

Membru laic Moldova: SMEDIA Ionuț, ȚICAL Cristi (reprezentantul etniei ucrainenilor)

Membru laic Muntenia: MOISAN Laurențiu, RUSIN Ninel

Membru laic Trans. Nord: SOOS Karoly

Membru laic Oltenia: SOARE Cornel

Membru laic Banat: ȚICA Ambrosie

Membru laic Trans. Sud: FELEI Gabriel, ROȘTAȘ Tibor (reprezentantul etniei gaborilor)

Pastor Membru Comitet EUD: Orban Ioan

Membru laic comitet GC / EUD: Militaru C-tin

Invitați:

Misiunea Femeii: RADU Liliana

Sănătate: ZANFIR Ana-Maria

Isprăvnicie: ȘANDRU Ciprian

Muzică: (Comitetul Executiv va nominaliza un responsabil în perioada următoare)

IVAN Cristi și Burcea Ambruș (reprezentanții etniei rromilor)

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print