Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Liderii Bisericii Adventiste au votat un document care urmărește să susțină pastorii, profesorii și credincioșii adventiști

Descris ca fiind „proactiv” și „cuprinzător”, documentul încearcă să răspundă provocărilor actuale cu privire la convingerile fundamentale.

Liderii Bisericii Adventiste au votat un document care urmărește să susțină pastorii, profesorii și credincioșii adventiști

Descris ca fiind „proactiv” și „cuprinzător”, documentul încearcă să răspundă provocărilor actuale cu privire la convingerile fundamentale.

Miercuri, 10 aprilie 2024, membrii Comitetului executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea (CG) au votat aprobarea unui document care urmărește să susțină pastorii, profesorii și credincioșii adventiști de ziua a șaptea în eforturile lor de a răspunde provocărilor actuale de natură teologică și doctrinară.

Votul a fost luat în a doua și ultima zi a reuniunii de primăvară de la sediul central al Bisericii Adventiste din Silver Spring, Maryland, Statele Unite.

Potrivit pastorului Ted N.C. Wilson, președintele CG, se dorește ca documentul să reprezinte „o inițiativă care să contribuie la oprirea valului, a derivei, și a declinului credincioșilor, profesorilor, pastorilor, a tuturor celor care sunt tentați în vreun fel să adopte o înțelegere nebiblică a adevărurilor pe care le susținem cu fermitate”.

Ca exemple, Wilson a enumerat „credința că rudele care au încetat din viață au ajuns într-un fel în ceruri”, „nu sunt sigur că Duhul Sfânt sau chiar Fiul lui Dumnezeu este din veșnicie”, sau „nu sunt sigur că Ellen White chiar este profet”.

După introducerea lui Wilson, Michael Ryan, asistent al președintelui CG pentru proiecte speciale, a prezentat contextul și etapele prin care a trecut documentul pentru a ajunge pe ordinea de zi a Comitetului executiv în cadrul reuniunii de primăvară din acest an. El a recunoscut că raționamentul din spatele lui a avut de-a face cu conștientizarea unor „domenii îngrijorătoare în care există unele alunecări în modul biblic de înțelegere a unora dintre convingerile adventiste fundamentale”.

Ryan a împărtășit că, în cadrul unei serii de întâlniri ale administratorilor diviziilor CG care au avut loc în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2023, aceștia au discutat și s-au întrebat ce ar putea face în această privință, „astfel încât aceste adevăruri să fie nu numai prezentate înaintea credincioșilor, și ci proclamate în întreaga lume”. Potrivit lui Ryan, trei subcomitete au lucrat pentru a oferi modalități de abordare a acestor probleme. Activitatea acestor subcomitete „nu este sfârșitul, dar reprezintă un început astfel încât credincioșii
Bisericii noastre din orice loc, din fiecare entitate să poată avea o înțelegere clară și un mesaj clar pe care să i-l transmită lumii”, a spus Ryan.

În același timp, a adăugat el, ne putem bucura pentru „dorința liderilor din această sală de a împlini ceea ce Biblia și Spiritul Profetic i-au cerut Bisericii să facă și Îl laud pe Domnul pentru astfel de lideri”.

Conferințe biblice și de misiune

Un prim subcomitet recomandă organizarea de conferințe biblice și de misiune în toată lumea, încurajând pastorii, prezbiterii, teologii și profesorii să le proclame adevărul biblic credincioșilor adventiști, studenților și lumii.

Subcomitetul a recomandat ca Biblical Research Institute, sub îndrumarea Comitetului pentru misiuni biblice și globale din cadrul CG, să preia iinițiativa în organizarea acestor conferințe.

De asemenea, subcomitetul a recomandat, printre altele, ca organizatorii evenimentului să pregătească prezentări video în cele mai vorbite limbi, cu link-uri care să permită adresarea de întrebări și primirea de răspunsuri.

Conținutul global și media

Un al doilea subcomitet s-a concentrat asupra conținutului global și media, recomandând realizarea de conținut tipărit și digital pentru a ajunge la toate segmentele bisericii cu scopul de a „aborda probleme teologice și de doctrină presante legate de autoritatea Scripturii și de încrederea în interpretarea profetică adventistă”.

Printre altele, au recomandat un manual despre darul profeției, o carte pe tema Sola Scriptura („doar Biblia”) și un volum special despre interpretarea Bibliei.

Consolidarea educației religioase și teologice

Cel de-al treilea subcomitet a formulat recomandări pentru consolidarea educației teologice formale, a educației continue a pastorilor și a educației religioase a credincioșilor. Membrii comitetului au explicat că acest lucru este necesar și urgent deoarece cercetările arată tendințe oarecum negative în ceea ce privește atașamentul credincioșilor față de convingeri precum scrierile profetice ale lui Ellen G. White, judecata de cercetare, Trinitatea, creația în șase zile literală și calitatea de biserică a rămășiței a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

„De asemenea, arată o creștere a numărului celor care cred că cei morți sunt în ceruri și a celor care cred că este acceptabil să mergi la vraci”, au spus ei.

Printre alte inițiative, al treilea subcomitet a recomandat modalități de a avea cadre didactice adventiste devotat, formulând criterii clare în angajarea cadrelor didactice care predau religia și teologia și revizuind competențele de bază ale curriculumului pentru disciplina religie. De asemenea, a pus accentul pe consolidarea activității Consiliului internațional de educație pastorală și teologică și a altor entități pentru a susține educația teologică în teritoriile lor.

Discuții

Când s-a dat cuvântul pentru comentarii, Harold Butler, membru al GC EXCOM, a fost primul care a reacționat la documentul prezentat. „În calitate de laic, atunci când vorbesc cu alți laici… preocuparea lor majoră sunt derapajele din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea”, a spus el, adresându-li-se membrilor comitetului prin intermediul platformei de videoconferință Zoom. „Și sunt foarte fericit în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, deoarece răspunde la întrebarea: «Ce face Biserica în legătură cu aceste derapaje?».”

Ella Simmons a fost de acord. „Îmi face o mare plăcere să vorbesc despre acest punct de pe ordinea de zi”, a spus ea. „De ani de zile, liderii din domeniul educației și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest lucru. Dar datele oferă acum dovezi obiective care permit acest set de recomandări. Sunt încântată și Îl laud pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a realizat.”

În același timp, Simmons și alții după ea au sugerat includerea educației științifice în acest accent reînnoit asupra credințelor bazate pe Biblie.

Ne uităm trecutul?

„Sunt încântat pentru această măsură”, a declarat Andi Hunsaker, membră a Comitetului executiv al CG, președinte al Adventist Laymen’s Services and Industries (ASi), referindu-se la reînnoirea accentului pus asupra educării credincioșilor adventiști. În același timp, Hunsaker s-a întrebat dacă unele dintre provocările actuale din Biserica Adventistă nu sunt doar urmarea lipsei de cunoștințe. „O parte a problemei este că noi, în calitate de popor, ne-am uitat trecutul. Dacă nu ne amintim trecutul nostru, ne pierdem identitatea, iar dacă nu avem o identitate care să ne definească misiunea, scopul și rațiunea de a fi, noi, în calitate de Biserică, vom continua să facem aceleași greșeli”, a spus Hunsaker.

David Trim a fost de acord. „Aș vrea să apreciez munca [comitetelor] și să întăresc recomandările făcute”, a spus el, „însă aș dori să pledez ca în activitatea lor să nu apeleze doar la teologi, ci și la istorici…. Istoria este crucială și ne modelează teologia de astăzi.”

Mai mult decât o problemă de teologie

Președintele Diviziei Nord-Americane, G. Alexander Bryant, a comentat că apreciază „ampla abordare adoptată în această privință”. El a adăugat: „Sper că nu va rămâne blocată doar la un nivel educațional teologic formal, deoarece cred că provocarea noastră este mai mare de atât”.

Tom Lemon, vicepreședinte al CG, a spus că susține documentul. El a sugerat, de asemenea, ca Biserica să evite să îl folosească pentru a învinovăți pastorii sau profesorii. Potrivit lui, când se publică documentul, accentul ar trebui să fie asupra încurajării pastorilor și profesorilor. „Eu sunt pentru încurajare”, a subliniat Lemon.

Diverse puncte de vedere asupra problemei

Mark Finley, și el asistent al președintelui CG pentru proiecte speciale, a declarat că a apreciat „spiritul documentului și spiritul discuțiilor purtate”. Finley a adăugat că discuțiile „au fost deschise, au fost sincere”, iar abordarea documentului „mai degrabă îmbrățișează decât respinge”.

Finley a subliniat, de asemenea, că misiunea adventistă depinde extrem de mult de mesajul ei. „Dacă există o erodare a încrederii în unele dintre credințele noastre fundamentale, această erodare va afecta alte credințe”, a avertizat el.

Pe de altă parte, Ginger Ketting-Weller, președinta Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS), a afirmat că, deși susține din toată inima preocuparea care a motivat documentul, nu poate spune că susține soluția prezentată pentru instituțiile de învățământ. Ea a sugerat includerea educatorilor în discuțiile referitoare la regulamente și la modul de punere în aplicare a unora dintre recomandările elaborate de subcomitete. În acest sens, Ketting-Weller a fost de acord cu Lisa Beardsley-Hardy, directorul Departamentului Educație al CG, care solicitase anterior clarificări cu privire la unele aspecte legate de autoritatea și managementul instituțiilor de învățământ și raportarea lor la documentul prezentat.

Dar pentru directorul Institutului de Cercetare Biblică, Elias Brasil de Souza, raționamentul documentului este clar. „Vedem tendințe la orizont și trebuie să fim proactivi”, a spus el. „Acest document urmărește să fie proactiv.”

După mai mult de două ore și jumătate de prezentări și discuții, membrii Comitetului executiv au votat „pentru a aproba recomandările Comitetului special de direcție format din administratorii CG și ai diviziilor, așa cum au fost prezentate”, cu 125 de voturi pentru și 29 împotrivă.

Sursa: Adventist Review

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print