Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Șapte rugăciuni din Biblie și ce putem învăța din ele

Indiferent dacă acum vrei să incluzi rugăciunea în viața ta sau pur și simplu dorești să îți îmbunătățești viața de rugăciune, cel mai bun loc în care să cauți îndrumare este Scriptura.

Șapte rugăciuni din Biblie și ce putem învăța din ele

Indiferent dacă acum vrei să incluzi rugăciunea în viața ta sau pur și simplu dorești să îți îmbunătățești viața de rugăciune, cel mai bun loc în care să cauți îndrumare este Scriptura.

În Biblie găsim numeroase rugăciuni fierbinți. Citindu-le, putem învăța – de la oameni care erau la fel ca noi – diferite moduri de a ne ruga Creatorului nostru. De asemenea, putem să vedem puterea rugăciunii atunci când devine parte a vieții noastre de zi cu zi.

Dar Biblia este o carte mare. Care este cel mai bun loc cu care să începem atunci când căutăm relatări și exemple de rugăciune sinceră?

Vom vorbi despre:
• Semnificația rugăciunii în Biblie
• Rugăciuni cunoscute din Biblie
• Răspunsuri la rugăciune din Biblie

Să începem prin a vedea ce spune Biblia despre rugăciune, iar apoi vom analiza câteva aspecte specifice.

SEMNIFICAȚIA RUGĂCIUNII ÎN BIBLIE

Dumnezeu Însuși înțelege nevoia noastră de a avea o relație cu El. De aceea, El ne îndrumă prin intermediul Scripturii și ne oferă speranță și încurajare pentru a da un impuls vieții noastre de rugăciune.

Ucenicii lui Hristos chiar L-au rugat: „Doamne, învață‑ne să ne rugăm” (Luca 11:1).

I-ar fi putut cere lui Isus să îi învețe să predice sau să scoată demoni. Nu este interesant că cererea lor pentru Mesia Cel așteptat de veacuri a fost să îi învețe să se roage?

Nu Îi cereau să îi învețe să folosească cuvinte frumoase în rugăciune, ci să aibă o relație mai strânsă cu Dumnezeul universului, să-L cunoască și să înțeleagă cum să vorbească cu El. Acest adevăr ne îndreaptă spre esența sensului rugăciunii – să Îl cunoaștem pe Dumnezeu (Ioan 17:3; Exodul 33:13).

Rugăciunea este o modalitate de a-I împărtăși lui Dumnezeu ceea ce ai pe inimă, așa cum ai face-o cu un prieten. Iar acesta este un lucru care poate fi făcut oricând și oriunde! Ușa pentru a comunica cu Dumnezeu – prin viața noastră de rugăciune – este întotdeauna deschisă „… și nimeni n-o poate închide” (Apocalipsa 3:8).

Dumnezeu dorește să ne conectăm viețile cu El prin rugăciune. El dorește ca toți să știe că El este un Dumnezeu Căruia I se poate adresa oricine. Acesta este adevărul dezvăluit în toate rugăciunile din Scriptură.

RUGĂCIUNI CUNOSCUTE DIN BIBLIE

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni din Biblie este Rugăciunea Domnească. Indiferent de convingerile tale sau de mediul în care ai trăit, s-ar putea să fi auzit de această rugăciune pentru simplul fapt că este menționată frecvent. Așa i-a învățat Hristos pe ucenicii Lui să se roage și este o rugăciune din care putem să învățăm și noi.

Voi să vă rugați așa:

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească‑se Numele Tău;

vie Împărăția Ta; facă‑se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ!

Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă astăzi

și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri;

și nu ne duce în ispită, ci izbăvește‑ne de Cel Rău!

Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! Matei 6:9-13

Poate ai auzit aceste cuvinte de mai multe ori, dar în această rugăciune se găsesc mai multe comori decât ne-am da seama la prima vedere.

„Tatăl nostru…”

Când Isus i-a învățat pe ucenicii Lui să se roage astfel, dar ei nu trebuia să repete aceleași cuvinte. Era mai degrabă un șablon care să le ofere (și nouă) o perspectivă asupra modului în care se puteau apropia de Dumnezeu.

De exemplu, prin această rugăciune suntem încurajați să ne referim la Dumnezeu ca fiind „Tatăl nostru”. Gândește-te la acest lucru. Rugăciunea presupune o relație cu El. Da, Dumnezeu este puternic – Împăratul întregului univers – dar El este și Tatăl nostru ceresc.

„Facă-se voia Ta…”

În Rugăciunea Domnească, Hristos spune să ne rugăm pentru împlinirea voii lui Dumnezeu „pe pământ”, în viețile noastre, „precum în cer”.

Când ne supunem voii lui Dumnezeu putem experimenta un nou tip de bucurie și pace. Nu este întotdeauna ușor și este nevoie de practică. Dar, înălțând această rugăciune, învățăm să ne conectăm viața la voia lui Dumnezeu. Îi cerem să facem parte din planul Său divin, ceea ce Îi dă permisiunea de a lucra în viața noastră.

Iar asta nu înseamnă că Îi cerem zilnic lui Dumnezeu să schimbe complet cine suntem sau ce ne dorim. El ne-a creat pe toți unici în mod intenționat! În schimb, a ne ruga pentru împlinirea voii Lui în viața noastră ne ajută să vedem cu Îi suntem de folos în mod unic.

Fiecare dintre noi poate juca un rol unic în întregul plan al lui Dumnezeu, iar El ne poate îndruma să facem lucruri semnificative care să ne ajute să descoperim dragostea Sa lumii din jurul nostru.

„Dă-ne-o nouă astăzi…”

Putem, de asemenea, să aducem înaintea lui Dumnezeu nevoile noastre zilnice și luptele noastre cele mai profunde.

Este șansa noastră să ne cercetăm sufletul în prezența lui Dumnezeu. Ne putem exprima toate temerile, grijile, preocupările, frustrările, speranțele, dorințele… tot ceea ce avem în inimă în acel moment.

Și putem să avem încredere că Dumnezeu aude, vede și cunoaște toate aceste lucruri prin care trecem. I le încredințăm Lui (1 Petru 5:7) cu credința că El ne va oferi „pâinea noastră cea de toate zilele”.

Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția Lui, în glorie, în Hristos Isus. – Filipeni 4:19 (NTR)

Ce gând frumos! Un Dumnezeu iubitor dorește să ne ajute – să fie prezent în viața noastră de zi cu zi.

„Precum și noi iertăm greșiților noștri…”

Cadoul pe care ni l-a oferit Hristos murind pe cruce pentru noi este mai semnificativ decât poate exprima pe deplin vreo persoană umană. Este actul suprem de iubire.

Deoarece jertfa lui Isus ne-a oferit tuturor șansa de a-L accepta în calitate de Mântuitor, Dumnezeu le oferă gratuit iertarea Sa celor care o caută prin mărturisire și pocăință (Proverbele 28:13).

Pacea pe care o poate aduce acest lucru are puterea de a ne schimba viața, iar Dumnezeu Își dorește să avem toți parte de această experiență. El „dorește ca niciunul să nu piară” (2 Petru 3:9).

Și în timp ce ne rugăm pentru iertarea lui Dumnezeu, ar trebui să ne rugăm și pentru puterea de a-i ierta pe alții. Astfel, viața noastră de rugăciune ne obligă să împărtășim binecuvântările lui Dumnezeu cu ceilalți. Îi iertăm pe alții așa cum Hristos ne-a iertat pe noi (Efeseni 4:32).

„Izbăvește-ne…”

În rugăciunile noastre înălțate Tatălui, Hristos ne invită să cerem împlinirea promisiunilor Lui de izbăvire. Izbăvirea de minciunile diavolului și izbăvirea de pe calea spre pieire. Dumnezeu vrea ca în viața noastră de rugăciune să avem încredere că El ne va ierta. El vrea, de asemenea, să ne dea încredere în Cuvântul Său, știind că:

Pe voi nu v‑a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Iar Dumnezeu este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, odată venită ispita, va pregăti calea de scăpare, ca s‑o puteți răbda. – 1 Corinteni 10:13

Așadar, când vin ispitele, privește la Hristos. El este puterea ta! Roagă-te Lui și caută calea de scăpare pe care El ți-o oferă. Și nu uita că, atunci când cădem, există un Dumnezeu milostiv la care ne putem ruga. El ne oferă iertare și har pentru a ne ridica din nou și ne ajută să biruim (Evrei 4:16).

„Împărăția și puterea și slava…”

Rugăciunea Domnească începe și se termină cu laude. Ea începe cu „… sfințească‑se Numele Tău” … și se încheie cu „… a Ta este împărăția și puterea și slava în veci”.

Aceasta este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu și căile Lui sunt standardul a tot ce este bun. El este sfânt, împărăția Lui este veșnică, El are toată puterea și numai El este vrednic de toată slava.

Lauda adusă lui Dumnezeu în rugăciune arată dependența noastră de El și recunoștința pentru tot ceea ce ne-a oferit. Este, de asemenea, o reamintire a faptului că ar trebui să Îl căutăm pe Dumnezeu cu bucurie în rugăciune. Tot Cerul Îi aduce laudă lui Dumnezeu, iar noi ne putem alătura acestui cântec ceresc aici, pe Pământ (Apocalipsa 4:8-11; 5:11-14)!

Prin intermediul Rugăciunii Domnești, putem ajunge să Îl cunoaștem pe Creatorul universului prin închinare, recunoscând voința Lui perfectă, cerând ajutor și recunoscând unde eșuăm.

În continuare, vom analiza o altă rugăciune care ne poate oferi alinare atunci când ne confruntăm cu dificultăți.

RUGĂCIUNEA LUI IEHOȘAFAT

În 2 Cronici 20, Iehoșafat se confruntă cu o mare armată. Deși temător, el s-a rugat pentru ajutor. Deși nu știa ce să facă, el și-a îndreptat privirea spre Dumnezeu și a așteptat izbăvirea.

O, Dumnezeul nostru, oare nu-i vei judeca Tu? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mulțimi numeroase care vine împotriva noastră. Noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați către Tine. – 2 Cronici 20:12 (NTR)

Care a fost răspunsul lui Dumnezeu?

Nu vă temeți și nu vă înspăimântați din cauza acestei mulțimi numeroase, căci lupta nu este a voastră, ci a lui Dumnezeu! – versetul 15 (NTR)

Uneori ne temem atunci când suntem copleșiți de incertitudine cu privire a rezultatul luptelor noastre. Putem să ne simțim ca și cum ne-am confrunta cu o armată.

Sunt momente în care nu avem nici cea mai vagă idee cu privire la ce să facem sau încotro să ne îndreptăm, iar uneori trebuie să așteptăm un răspuns. Și așteptarea nu e niciodată ușoară.

Cu toate acestea, cuvintele adresate de Dumnezeu lui Iehoșafat ni se aplică și nouă: nu te teme și nu te înspăimânta, căci lupta nu este a ta, ci a lui Dumnezeu.

Ce încurajare să continuăm să ne agățăm de Dumnezeu în rugăciune! Dumnezeu a asigurat, într-adevăr, eliberarea lui Iehoșafat (vers. 22), iar noi putem găsi mângâiere știind că același

Dumnezeu veghează și asupra noastră.

ÎNCEPE SĂ STUDIEZI BIBLIA CHIAR AZI

RUGĂCIUNEA ANEI

Ana nu avea copii, iar în timpurile în care trăia, acest lucru era perceput ca un blestem.

Privind în jur, ea vedea bucurie pe fețele femeilor cu copii și se întreba de ce i se refuza această binecuvântare. Dar, pe când era îndurerată pentru acest lucru, în credință, I s-a adresat lui Dumnezeu în rugăciune.

S-a urcat să I se închine lui Dumnezeu la templu și, în timp ce se ruga, avea „sufletul amărât și plângea mult” (1 Samuel 1:10).

Doamne al Oștirilor, dacă vei binevoi să iei aminte la întristarea roabei Tale, dacă‑Ți vei aminti de mine și n-o vei da uitării pe roaba Ta, dacă îi vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, I-l voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui, iar briciul nu va trece peste capul lui. – 1 Samuel 1:11

Ea își revărsa inima. Și-a exprimat dragostea și credința profundă în Dumnezeu, oferindu-se să își dedice fiul lui Dumnezeu în slujire.

Și ce a răspuns Dumnezeu? Un preot, Eli, s-a apropiat de ea și i-a spus: „Du‑te în pace; Dumnezeul lui Israel să‑ți împlinească cererea pe care I‑ai făcut‑o” (1 Samuel 1:17).

Dumnezeu ne cunoaște cele mai ascunse gânduri, ne înțelege angoasa și S-a oferit să ne ușureze poverile (Matei 11:29-30).

RUGĂCIUNEA LUI IABEȚ

Una dintre cele mai deosebite și cunoscute rugăciuni din Vechiul Testament este rugăciunea lui Iabeț. Deși, cu excepția câtorva texte din Biblie, nu se știe nimic despre Iabeț, rugăciunea lui a influențat milioane de vieți.

Iabeț a fost mai renumit decât frații săi. Mama lui îi pusese numele Iabeț, zicând:

„Fiindcă l-am născut cu durere“.

Iabeț L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând:

„O, de m-ai binecuvânta și mi-ai lărgi hotarele!

Fie mâna Ta cu mine și păzește-mă de rău ca să nu ajung în durere!“.

Și Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse.

1 Cronici 4:9-10 (NTR)

Numele Iabeț poate fi tradus și prin „el întristează”. Cu toate acestea, rugăciunea lui către Dumnezeu arată că își dorea exact opusul pentru viața lui.

El Îl cere lui Dumnezeu o binecuvântare, un teritoriu mărit și prezența și puterea lui Dumnezeu – pentru a-L feri de rău și a nu ajunge în durere.

Ce-ar fi dacă toți am cere binecuvântarea cerută de Iabeț?

Trăind într-o lume păcătoasă, durerea este o realitate cu care ne confruntăm cu toții. Uneori putem să le provocăm altora durere în mod neintenționat sau chiar fără să ne dăm seama.

Alteori, le putem provoca durere pentru că noi înșine suferim, iar autocontrolul nostru este scăzut. Iar apoi urmează regrete.

Dar Dumnezeu este Cel care poate schimba lucrurile. Prin Hristos, El ne poate binecuvânta pentru a fi o binecuvântare pentru alții.

RUGĂCIUNEA LUI DAVID

David a fost un mare rege al poporului lui Dumnezeu. A fost un om drept, care L-a urmat pe Dumnezeu și a fost iubit de popor.

Dar chiar și cele mai drepte ființe umane pot fi supuse ispitei.

David a comis adulter cu soția lui Urie, unul dintre cei mai buni războinici pe care îi avea, iar în această perioadă, Urie era la luptă. David a încercat să își ascundă păcatul punându-l pe Urie în locul în care lupta avea să fie cea mai grea, ceea ce i-a adus moartea.

După un timp, deoarece David nu își recunoscuse păcatul, Dumnezeu a trimis un profet pentru a-l ajuta să vadă realitatea.

A funcționat. David a conștientizat ceea ce făcuse și a recunoscut răul și durerea pe care le provocase.

Rugăciunea prin care s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu este consemnată în Psalmii 51:

Ascunde-Ți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele!

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule,
și pune înăuntrul meu un duh nou și statornic!

Nu mă alunga din prezența Ta
și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale,
sprijină-mă cu un duh de bunăvoință!

Atunci îi voi învăța căile Tale pe cei ce încalcă legea
și păcătoșii se vor întoarce la Tine.
Psalmii 51:9-13 (NTR)

Uneori, vinovăția păcatului ne poate împovăra. Uneori, rușinea încearcă să pună stăpânire pe mintea noastră. Uneori ne putem simți chiar prea rușinați pentru a vorbi cu Dumnezeu în rugăciune.

Răspunsul plin de îndurare al lui Dumnezeu la rugăciunea lui David este același răspuns pe care îl putem primi de la El astăzi. Biblia, în 1 Ioan 1:9, oferă răspunsul lui Dumnezeu pentru toți oamenii cu privire la iertarea tuturor păcatelor.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.

Când vine vorba de iertarea lui Dumnezeu, nu contează ce am făcut. Ceea ce contează este să Îi înălțăm o rugăciune sinceră, cerându-I ajutorul pentru a schimba lucrurile.

RUGĂCIUNEA VAMEȘULUI

Una dintre cele mai importante lecții pe care le putem învăța pentru viața noastră de rugăciune se găsește în rugăciunea vameșului.

Satana ne ispitește adesea prin mândrie, făcându-ne să credem că suntem mai buni decât cei din jurul nostru, că închinarea noastră este mai acceptabilă pentru Dumnezeu și că, spre deosebire de alții, noi nu mai avem nimic de îndreptat.

Când ne agățăm de această mentalitate, ea face ca viața noastră de rugăciune să fie lipsită de adevărata putere.

Doi oameni s‑au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, iar celălalt, vameș. Fariseul stătea în picioare și se ruga astfel în sinea lui:

„Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hapsân, nedrept, adulter, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ce câștig.”

Însă vameșul stătea la o oarecare depărtare și nu îndrăznea nici măcar să‑și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept, zicând:

„Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”

Vă spun că omul acesta s‑a coborât acasă îndreptățit, nu celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit, și oricine se smerește va fi înălțat.
Luca 18:10-14

Lecția simplă din această rugăciune? Dacă vrem o legătură adevărată cu Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama de problema noastră, nu să ne ascundem de ea sau să ne prefacem că nu există.

Vindecarea începe cu recunoașterea problemei și cu o încredere fermă în harul lui Dumnezeu.

Vestea bună este că putem fi într-o strânsă legătură cu Dumnezeu atunci când nu încercăm să ascundem nimic. Dacă există o parte din noi pe care nu I-o arătăm lui Dumnezeu în timpul rugăciunii, atunci cum am putea avea o legătură strânsă cu El? Și cum ne poate ajuta El în acest sens?

Dumnezeu tânjește după o relație cu noi în care putem fi complet vulnerabili, știind că El ne înțelege.

Căci nu avem un Mare‑Preot care să nu simtă cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate privințele ca și noi, dar a rămas fără păcat. – Evrei 4:15

Când mergem înaintea lui Dumnezeu și Îi predăm totul, Îi permitem să aibă acces la tot.

Da, El poate deja să vadă totul (Evrei 4:13), dar El nu ne forțează să încheiem un legământ cu El, ci așteaptă să Îl abordăm. Noi ne supunem Lui, ceea ce Îi permite să ne binecuvânteze. Iar în acest proces, și noi Îl vom descoperi într-o măsură mai mare.

În rugăciunea lui, fariseul nu I se predă complet lui Dumnezeu. De fapt, El nici măcar nu se ruga cu adevărat! Rugăciunea lui aproape că sună ca un discurs arogant de încurajare pe care cineva îl susține în oglindă. Chiar dacă Îi era adresată lui Dumnezeu, fariseul nu a intrat în legătură cu El, ci a ratat adevărata bucurie, pace și transformare a rugăciunii.

Atunci când venim la Dumnezeu prin Hristos, recunoscându-ne marea nevoie, El nu ne refuză nicio binecuvântare, ci avem acces neîngrădit la Mântuitorul nostru, care ne promite putere și har pentru o viață creștină biruitoare și plină de bucurie.

RUGĂCIUNEA VĂDUVEI INSISTENTE

Biblia spune: „cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide” (Luca 11:9). Cu alte cuvinte, suntem încurajați să împărtășim totul în rugăciune, fără să ne fie teamă să cerem ceea ce avem pe inimă. Aceasta este lecția pe care o învățăm de la văduva insistentă.

„Într‑o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, iar de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care tot venea la el și‑i zicea: «Fă‑mi dreptate față de potrivnicul meu!»

O vreme el nu a vrut, dar, în cele din urmă, și‑a zis în sinea lui: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot supără, îi voi face dreptate, ca să nu mă necăjească la nesfârșit.»”

Domnul a adăugat: „Ați auzit ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, deși zăbovește față de ei?

Vă spun că degrabă le va face dreptate. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi oare credință pe pământ?”
Luca 18:3-8

Exemplul este puțin diferite de alte pasaje din Scriptură, dar putem găsi multă mângâiere în această relatare.

Dumnezeu dorește să-L chemăm. Putem fi perseverenți, insistenți și îndrăzneți – El ne face față!

Așa că hai să mergem la El cu cererile noastre, continuând să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Putem să credem că Dumnezeu poate să și împlinească ceea ce a promis (Romani 4:21).
Dumnezeu ne invită să ne înălțăm cu insistență cererile înaintea celui mai puternic și mai iubitor Judecător din univers. Deși nu cunoaștem viitorul sau modul exact în care vor decurge planurile lui Dumnezeu, știm că El ne va auzi și ne va oferi ceea ce avem nevoie pentru a continua să mergem înainte (Filipeni 4:19).

Iar în rugăciunea stăruitoare către Dumnezeu ar trebui să:

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea vi se vor da pe deasupra! – Matei 6:33

Putem să avem încredere că El este un Tată iubitor care știe exact ce va aduce cele mai mari binecuvântări în viața copiilor Lui.

RUGĂCIUNI BIBLICE CARE AU PRIMIT RĂSPUNS

Dacă analizăm la rugăciunile biblice la care Dumnezeu a răspuns direct, putem să învățăm multe despre Dumnezeu și despre relația noastră cu El. S-ar putea să observi o tendință – faptul că majoritatea rugăciunilor la care s-a răspuns nu au fost înălțate de oameni care cereau ca totul să le meargă bine, ci ei s-au concentrat asupra ascultării voii iubitoare a lui Dumnezeu, având încredere că El avea să audă și să răspundă în consecință.

Iată doar câteva dintre rugăciunile cărora li s-a răspuns de-a lungul Bibliei.
• Rugăciunea lui Avraam pentru urmași – i s-a răspuns pe baza promisiunii lui Dumnezeu (Geneza 15:2-3; Geneza 21:1-8).
• Rugăciunea lui Iacov pentru o binecuvântare – i s-a răspuns pe baza promisiunii lui Dumnezeu (Geneza 28:20-22; Geneza 32:9-12).
• Rugăciunea lui Isaia pentru a fi curățat – i se răspunde deoarece Dumnezeu vrea să ne îndepărteze păcatul (Isaia 6:5; Isaia 6:6-7).
• Rugăciunea de vindecare a unui lepros – ascultată pentru că Dumnezeu vrea să vindece (Matei 8:2-3).
• Rugăciunea lui Petru de a fi salvat de la înec – ascultată chiar dacă Petru s-a îndoit (Matei 14:30-31).
• Rugăciunea ucenicilor pentru îndrăzneală – ascultată pentru că Dumnezeu vrea ca mesajul Său să fie transmis (Faptele Apostolilor 4:24-30, 31-33).
• Rugăciunea martirilor pentru răzbunare va fi ascultată în ziua răzbunării lui Dumnezeu (Apocalipsa 6:10; Isaia 34:8).
• Ioan se roagă pentru revenirea lui Isus Hristos, pe care Dumnezeu a promis-o și care ar putea avea loc foarte curând (Apocalipsa 22:20; Iacov 5:8).

Rugăciunile prezentate vorbesc doar superficial de viața de rugăciune bogată și puternică a bisericii lui Dumnezeu. Dar ele ne pot oferi mângâiere, încurajare și încredere că Dumnezeu ne aude rugăciunile și că le va răspunde conform voii Sale.

Dumnezeu ne invită să-L căutăm în rugăciune. Să ne agățăm de brațul Lui puternic prin credință și să credem că Cuvântul Său este adevărat și credincios, iar promisiunile Lui nu rămân neîmplinite.

Mai mult, El dorește o relație cu toți cei care Îl primesc – o relație profundă și adevărată, o relație bazată pe Cuvântul Său și pe rugăciune.

Fie ca experiența noastră să reflecte cuvintele psalmistului:

Îl iubesc pe Domnul, căci El ascultă glasul meu, cererile mele. Pentru că Și-a plecat urechea spre mine, Îl voi chema în toate zilele mele. – Psalmii 116:1-2 (NTR)

Rugăciunile consemnate în Biblie sunt importante pentru că ele dezvăluie un Dumnezeu care ascultă, se îngrijește, călăuzește, întărește și iubește.

El ne ascultă întotdeauna rugăciunile, așa că putem să avem încredere că atunci când Îi deschidem ușa inimii, El ne va oferi ajutor divin după voia Sa.

Află mai multe despre cum să Îți îmbogățești viața de rugăciune. Începe un studiu biblic online.

ÎNCEPE ASTĂZI SĂ STUDIEZI SCRIPTURA

Sursa: Adventist.org

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print