Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Vizită a unei delegații a Departamentului de Educație din Uniunea Adventistă din Bulgaria

În zilele de luni și marți, 3 - 4 iunie, s-a desfășurat vizita unei echipe condusă de Darina Petkova, Director Departament Educație din cadrul Uniunii Bisericii Adventiste din Bulgaria.

Vizită a unei delegații a Departamentului de Educație din Uniunea Adventistă din Bulgaria

În zilele de luni și marți, 3 - 4 iunie, s-a desfășurat vizita unei echipe condusă de Darina Petkova, Director Departament Educație din cadrul Uniunii Bisericii Adventiste din Bulgaria.

Grupul de vizitatori a fost format din 5 cadre didactice adventiste şi pastorul Atanas Stoianov.

Obiectivul a fost vizitarea a trei unități de învățământ adventiste – Liceul Teoretic „Mihai Ionescu”, Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” – Bucureşti și Gradința „Curcubeul Speranței” din Giurgiu.

În cadrul discuţiei cu reprezentanţii unităților de învăţământ vizitate şi ai departamentelor Educație ai Uniunii Române şi Conferinţei Muntenia, au fost abordate subiecte privitoare la resursele educaţionale folosite în activitatea didactică a şcolilor și grădiniţelor adventiste din România, activitățile specifice de dezvoltare spirituală, integrarea credinţei în procesul de predare şi învăţare, procedura de înfiinţare a unităţilor de învăţământ, precum şi alte subiecte de interes pentru vizitatori.

În Bulgaria funcţionează două grădiniţe în Sofia şi un centru educaţional în oraşul Plovdiv însă există o preocupare intensă pentru extinderea acestei activităţi.

La solicitarea acestora, gazdele au împărtăşit relatări care evidenţiază modul în care misiunea bisericii este realizată prin educația adventistă. Acestea au reprezentat o încurajare concretă de a se continua dezvoltarea sistemului adventist de educație din ţara vecină.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print