Declarație cu privire la războiul din Ucraina

Declarație cu privire la războiul din Ucraina

Bruxelles, 18 martie 2022 Europa se confruntă cu cea mai gravă situație conflictuală de pe continent după  cel de-al Doilea Război Mondial din cauza gravității invadării unui stat suveran de un altul. La acest conflict se adaugă pericolul implicării țărilor vecine sau al escaladării tipului de arme folosite și, mai presus de toate, al situației…

Read MoreLong right arrow

Angajamentul față de sănătate și vindecare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își reînnoiește angajamentul și obiectivele lucrării de sănătate, având ca scop starea de bine a membrilor săi și a comunităților pe care le slujește, precum și îmbunătățirea sănătății la nivel global. Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea își reiterează angajamentul față de principiile demnității și echității…

Read MoreLong right arrow

Educarea și protejarea copiilor

Adventiştii de ziua a şaptea acordă o mare importanță copiilor. În lumina Bibliei, copiii sunt priviţi ca fiind daruri preţioase oferite de Dumnezeu, încredinţate în grija părinţilor, a familiei, a comunităţii de credinţă şi a societăţii în general. Copiii au un potenţial enorm de a aduce contribuţii pozitive în Biserică şi în societate. Atenţia acordată…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la zecime și destinația ei

Din când în când au loc evenimente care îi determină pe unii membri ai bisericii sau biserici locale bine intenționate să se gândească să nu returneze zecimea conferinței/ misiunii/ uniunii de biserici locale prin intermediul bisericii locale în care sunt membri. Practica cu privire la zecime, care este detaliată în Statutul de organizare al Bisericii,…

Read MoreLong right arrow

Declarație de consens cu privire la o teologie adventistă a hirotonirii

Într-o lume înstrăinată de Dumnezeu, Biserica este formată din cei pe care Dumnezeu i-a împăcat cu Sine și unii cu alții. Prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos, aceștia sunt uniți cu El prin botez (Efeseni 4:4-6), devenind astfel o preoție împărătească a cărei misiune este să vestească „puterile minunate ale Celui care v-a chemat din…

Read MoreLong right arrow

Declarație de încredere în scrierile lui Ellen G. White

Noi, delegații la sesiunea Conferinței Generale din anul 2015, desfășurată în San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii, ne exprimăm profunda recunoștință față de Dumnezeu pentru prezența continuă a diferitelor daruri spirituale în rândul poporului Său (1 Corinteni 12:4-11; Efeseni 4:11-14) și în mod special pentru îndrumarea profetică primită prin viața și lucrarea lui Ellen…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la transsexualitate

Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la nevoile și provocările cu care se confruntă bărbații și femeile transsexuale și prezența lor în societățile din întreaga lume ridică întrebări importante nu doar în rândul celor afectați de fenomenul transsexualității, ci și în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Deși luptele și provocările celor care se…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la perspectiva biblică asupra vieții înainte de naștere și implicațiile ei asupra avortului

Ființele umane sunt create după chipul lui Dumnezeu. O parte a darului pe care Dumnezeu ni l-a oferit este procrearea, abilitatea de lua parte la procesul de creație alături de Creatorul vieții. Acest dar sacru ar trebui întotdeauna prețuit. În planul inițial al lui Dumnezeu, toate sarcinile aveau să fie urmarea exprimării dragostei dintre un…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la adventism și anul 2000

Adventiștii de ziua a șaptea își ancorează speranța în viața, moartea și învierea lui Hristos și așteaptă cu nerăbdare împlinirea acelei speranțe în revenirea iminentă a lui Isus. Adventiștii își bazează credința pe învățăturile Scripturii și consideră că trecerea timpului este importantă în măsura în care ne apropie de cel mai minunat eveniment la care…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la problemele femeilor

Adventiștii de ziua a șaptea cred că toți oamenii, bărbați și femei, au fost creați egali, după chipul unui Dumnezeu iubitor. Noi credem că atât bărbații, cât și femeile sunt chemați să joace un rol important în împlinirea misiunii fundamentale a Bisericii Adventiste: acela de a lucra împreună în folosul omenirii. Cu toate acestea, recunoaștem…

Read MoreLong right arrow

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la războiul din Irak

După declanșarea ostilităților în Irak, Departamentul de Comunicare de la sediul Bisericii Adventiste mondiale, în numele Biroului Președintelui, dă publicității următoarea declarație: Izbucnirea războiului din Irak reprezintă o altă ocazie în care oamenii credincioși să ofere speranță în fața disperării. Creștinii adventiști de ziua a șaptea sunt promotori ai păcii, alăturându-se oamenilor din toată lumea…

Read MoreLong right arrow

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la războiul din Congo

Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își exprimă îngrijorarea cu privire la violențele care au loc în zona nord-estică a statului Congo, violențe care rezultă în pierderi de vieți omenești, sărăcie și suferință în rândul bărbaților, femeilor și copiilor nevinovați. Biserica este îngrijorată cu privire la situația membrilor…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la valorile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Valorile noastre Valorile adventiste de ziua a șaptea își au fundamentul în revelația lui Dumnezeu prin intermediul Bibliei și al vieții lui Isus Hristos. Identitatea și chemarea noastră își au originea în modul în care înțelegem profețiile biblice, în special pe cele referitoare la perioada care precede revenirea lui Isus. În consecință, toate aspectele vieții…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la libertatea și responsabilitatea teologică și academică

Documentul 1: Declarație cu privire la libertatea teologică și academică Biserica și instituțiile sale Libertatea pastorului sau evanghelistului adventist de ziua a șaptea, denumiți generic, în continuare, angajat, se bazează pe premisa teologică potrivit căreia Dumnezeu prețuiește libertatea, iar fără ea nu poate exista iubire, adevăr sau dreptate. Dragostea cere ca afecțiunea și angajamentul să…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la menținerea principiilor temperanței și refuzul donațiilor reprezentanților din industria tutunului și alcoolului

Încă de la începuturile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, temperanța a fost unul dintre principalele obiective, iar biserica a jucat un rol important în lupta împotriva invaziei alcoolului, a tutunului și a altor droguri. Deși unele confesiuni creștine au diminuat accentul pus pe temperanță, adventiștii de ziua a șaptea au continuat să se opună…

Read MoreLong right arrow

Apel la pace al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Trăim într-o lume marcată de un grad tot mai crescut de instabilitate și pericol. Evenimentele recente au dus la intensificarea sentimentului de vulnerabilitate și teamă de violență atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. În întreaga lume, nenumărate milioane de oameni sunt chinuiți de război și spaimă și sunt apăsați de ură și…

Read MoreLong right arrow

O afirmare a căsătoriei

Dezbaterile cu privire la căsătorie pot fi înțelese în adevărata lor lumină numai atunci când sunt puse față în față cu idealul divin pentru căsătorie. Instituită de Dumnezeu în Eden, căsătoria a fost confirmată de Isus Hristos ca fiind atât monogamă, cât și heterosexuală, o uniune pe viață a unei tovărășii caracterizate de dragostea dintre…

Read MoreLong right arrow

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la criza din Kosovo

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Iugoslavia și în mod deosebit cu privire la situația din provincia Kosovo. Deși este îngrijorată cu privire la starea de bine a numeroșilor membri și instituții ale organizației Bisericii din regiune, Biserica este chiar mai îngrijorată cu privire la agravarea situației…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la aniversarea a 50 de ani de la adoptarea Declarației universale a drepturilor omului

Încă de la începuturile ei la mijlocul secolului al XIX-lea, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a promovat drepturile omului. Inspirați de principiile biblice, primii adventiști s-au implicat în lupta împotriva sclaviei și a nedreptății. Ei au susținut dreptul fiecărei persoane de a-și alege religia în conformitate cu propria conștiință și să își practice și…

Read MoreLong right arrow

Declarație cu privire la relațiile umane

Adventiștii de ziua a șaptea dezaprobă și caută să combată orice formă de discriminare pe bază de rasă, trib, naționalitate, culoare sau sex. Noi credem că fiecare persoană a fost creată după chipul lui Dumnezeu, Cel care a adus la existență toate națiunile dintr-un singur om (Faptele Apostolilor 17:26) și ne străduim să ducem mai…

Read MoreLong right arrow