Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Departamentul Educație

Departamentul Educație

Viață din belșug

Plecând de la ideea pe care Sfânta Scriptură o afirmă privitor la nevoia fiecărei fiinţe umane de a învăţa cât mai mult cu privire la Dumnezeu, viaţă, societate, natură şi univers în general, [„Perseverează în învăţătură, nu o neglija! Păstreaz-o, căci ea este viaţa ta!” (Psalmul 4:13)], educația adventistă se autodefinește ca fiind o călătorie spre excelență. Încă de la începuturile sale, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a considerat educaţia ca un element important al misiunii sale creştine. Adventiştii consideră că educaţia are de a face nu doar cu acumularea de cunoştinţe pentru o profesie sau cu pregătirea pentru viaţă în general ci are de a face cu pregătirea pentru veşnicie, fiind văzută atât ca o datorie față de membrii ei cât şi față de întreaga societate. Şcolile adventiste urmăresc să atingă obiectivele de consacrare spirituală, conştiinţă de sine, integrare socială, responsabilitate civică, misiune şi slujire mondială, bunăstare economică prin muncă de calitate, toate acestea avându-L pe Hristos în centru.

Biserica conduce propriile şcoli, de la grădiniţă până la universitate, cu scopul de a transmite copiilor propriile ei idealuri, credinţe, atitudini, valori, deprinderi, obiceiuri. Şcolile seculare caută să formeze cetăţeni patrioţi, supuşi legilor, transmițându-le anumite valori. Pe lângă acestea, şcolile adventiste urmăresc formarea unor creştini autentici, loiali şi conştiincioşi. Sursa, mijloacele şi scopul educaţiei adventiste de ziua a şaptea sunt: o adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu, părtăşia cu El în studiu şi slujire, asemănarea cu El în caracter.

Pornind de la aceste considerente, Biserica Adventistă a dezvoltat o reţea de instituţii de învăţământ în toate ţările unde activează în prezent, operând un număr de peste 9500 de şcoli, colegii şi universităţi în care lucrează peste 111.400 de profesori, cu un număr de aproximativ 2.064.700 de elevi şi studenţi. În România, după 1989, Biserica Adventistă a început să înființeze instituţii de educaţie adventistă de nivel preșcolar, preuniversitar și universitar. Astfel, în 1991, la Brăila, a fost înfiinţată o școală postliceală sanitară care a format până astăzi peste 1.000 de absolvenţi, calitatea educaţiei primite şi dedicarea lor făcându-i foarte apreciaţi atât în țară cât şi în străinătate, iar în 2015, Biserica a deschis o altă școală de același tip în campusul Universității Adventus din Cernica, Ilfov.

În anii 1992-1993 au fost înfiinţate licee teologice adventiste la Cluj- Napoca, Bucureşti şi Craiova, şcoli care şi-au câştigat repede un prestigiu binemeritat astfel încât astăzi concurenţa la admitere este foarte mare, în special datorită ratei de promovabilitate la examenul național de bacalaureat. Ulterior, cu sprijinul Bisericii, s-au înființat și alte licee private la Câmpenița și Budiu Mic (județul Mureș), un altul în București (Mihai Ionescu), iar cel mai recent la Iași (EVISS), unele dintre acestea având toate nivelurile de învățământ, începând de la creșă până la clasa a douăsprezecea. În anii 1997 Seminarul Teologic Adventist a fost transformat în Institut Teologic şi a fost construit un campus universitar la Cernica dotat la standarde europene. În prezent funcționează sub numele de „Universitatea Adventus”, instituție acreditată de ARACIS și are 160 de studenți înscriși la trei facultăți (Teologie Adventistă Pastorală, Asistență Socială, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar).

La început timid dar mai apoi cu mai mult curaj au fost înfiinţate și câteva grădiniţe, cea mai veche dintre ele fiind cea a Bisericii Popa Tatu din Bucureşti. La 31 octombrie 2007 funcţionau deja 37 de grădiniţe adventiste răspândite peste tot în țară, de la Săpânţa la Constanţa şi de la Iaşi la Timişoara, iar la Comitetul Executiv al Uniunii de Conferinţe din 22 noiembrie 2007 a fost adoptată o Strategie naţională a educaţiei adventiste pentru perioada 2007-2015 în care se prevede extinderea accelerată a reţelei de instituţii adventiste de educaţie în funcţie de nevoile diferitelor regiuni ale țării şi ţinând cont de potenţialul şi interesul manifestat de diferitele biserici adventiste locale.

Astfel, la 1 septembrie 2022, funcționau în total 42 de grădinițe adventiste, în toate regiunile țării: 2 în Banat, 8 în Moldova, 6 în Oltenia, 11 în Muntenia, 8 în Transilvania de Sud și 7 în Transilvania de Nord. La acestea se adaugă mai multe şcoli elementare acreditate, unele dintre ele având ciclu complet de învăţământ de la grădiniţă până la clasa a douăsprezecea, cea mai mare dintre ele – Școala „Mihai Ionescu” – funcţionând chiar în centrul Capitalei şi atrăgând anual un număr record de copii. Din cauza cererii foarte mari înscrierile au început să fie făcute cu un an înainte. Peste 5300 de elevi și aproximativ 690 de cadre didactice activează în prezent în instituțiile de educație ale bisericii, autorizate sau acreditate.

În rezumat, la data de 20 noiembrie 2023 Biserica Adventistă din România deține și conduce un număr de 47 grădinițe, 19 școli primare, 13 școli gimnaziale, 7 licee, 3 școli postliceale sanitare și o universitate cu trei facultăți. Considerând că educaţia este o parte extrem de importantă a misiunii sale ca biserică creştină şi având ca fundament biblic cuvintele spuse de
Mântuitorul în Evanghelia după Matei 28,19.20: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici …şi învăţaţi-i…”, Biserica Adventistă din România crede că nu poate oferi un mai mare ajutor societăţii decât educând copiii în spiritul moralei creştine, ajutându-i să–şi însuşească valorile biblice – cinstea, corectitudinea, solidaritatea, libertatea de conştiinţă, generozitatea – pregătindu-i astfel pentru a fi oameni de valoare ai comunităţii şi cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

 

ECHIPA DEPARTAMENTULUI EDUCAȚIE
EUGEN CHIRILIANU – DIRECTOR
Telefon: 021.2690338
Fax 021.2690340
Email: eugenchirilianu(@) adventist.ro

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print