Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Declarație cu privire la fericirea și valoarea copiilor

Declarație cu privire la fericirea și valoarea copiilor

Adventiștii de ziua a șaptea recunosc dreptul tuturor copiilor la un cămin fericit și stabil și la oferirea libertății și susținerii necesare pentru a atinge idealul intenționat de Dumnezeu. În 1989, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a recunoscut importanța fundamentală a copiilor, votând „Convenția cu privire la drepturile copilului”.

În armonie cu multe dintre aceste principii înalte și având în vedere importanța acordată de Isus copiilor atunci când a spus „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei” (Matei 19:14), noi facem eforturi pentru a ajuta copiii care suferă din cauza următoarelor fenomene distructive:

Sărăcia. Sărăcia influențează dezvoltarea copiilor, lipsindu-i de hrană, îmbrăcăminte și adăpost, afectându-le sănătatea și educația.

Analfabetismul. Analfabetismul părinților îngreunează câștigarea veniturilor, îngrijirea familiei și atingerea potențialului maxim de către copii.

Lipsa asistenței medicale. Milioane de copii nu au acces la asistență medicală din cauza lipsei asigurărilor medicale sau pentru că trăiesc în locuri în care nu există personal medical.

Exploatarea și vulnerabilitatea. Copiii sunt lipsiți de anumite drepturi și exploatați atunci când sunt folosiți ca resurse ieftine de muncă în fabrici clandestine, în conflicte armate și în satisfacerea plăcerilor sexuale perverse ale agresorilor adulți, fiind expuși la materiale pornografice în mass-media și pe internet.

Violența. Numeroși copii mord anual de o moarte violentă. Majoritatea celor care suferă în conflictele armate sunt femei și copii. Copiii rămân cu cicatrici fizice și psihice profunde chiar și după încetarea conflictelor.

Ca răspuns la problemele și nevoile menționate mai sus, adventiștii de ziua a șaptea susțin respectarea următoarelor drepturi ale copiilor:

  1. Dreptul la un cămin iubitor și stabil, caracterizat de siguranță și lipsa abuzurilor.
  2. Dreptul la hrană, îmbrăcăminte și un adăpost adecvat.
  3. Dreptul la asistență medicală adecvată.
  4. Dreptul la o educație care să le ofere copiilor un rol pozitiv în societate, dezvoltându-le potențialul și abilitatea de a-și câștiga traiul.
  5. Dreptul la o educație religioasă și morală în cămin și în biserică.
  6. Dreptul de a nu fi discriminați și exploatați.
  7. Dreptul la personalitate, respect și dezvoltarea stimei de sine.

Această declarație a fost votată de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în cadrul sesiunii Conferinței Generale desfășurate în perioada 29 iunie – 9 iulie 2000 în Toronto, Canada.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Print